Niektóre programy nie działają zgodnie z oczekiwaniami podczas otwierania dużych plików

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że znana jest metoda przywracania rejestru w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Symptomy
Niektóre programy, tak jak Microsoft Excel i Microsoft Word, nie działają zgodnie z oczekiwaniami, gdy otwierane są pliki średniej lub dużej wielkości. Śledzenie sieci pokazuje, że readresator emituje kolejne odczyty o wielkości od 4 do 8 KB. Przy otwieraniu dużych plików śledzenie pokazuje dużą liczbę małych odczytów odnotowanych przez program.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ readresator nie używa funkcji odczytu z wyprzedzeniem.
Rozwiązanie

Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003
Uwaga Jeśli aplikacja odczytuje duże pliki sekwencyjnie, należy ręcznie wprowadzić liczbę 8 jako wartość wpisu rejestru
ReadAheadGranularity
. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji „WIĘCEJ INFORMACJI”.

Windows XP

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  24-cze-2003 18:11 5.1.2600.1239   401 920 Mrxsmb.sys  24-cze-2003 18:11 5.1.2600.1239   156 160 Rdbss.sys  27-cze-2003 01:17 5.1.2600.1239   92 160 Cscdll.dll  27-cze-2003 01:17 5.1.2600.1239  1 120 256 Ole32.dll    

Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności użycia procedury rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Informacje o plikach
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  20-cze-2003 18:29 5.0.2195.6760   407 792 Mrxsmb.sys  20-cze-2003 18:29 5.0.2195.6760   169 520 Rdbss.sys  20-cze-2003 18:50 5.0.2195.6760   944 400 Ole32.dll  20-cze-2003 18:50 5.0.2195.6753   432 400 Rpcrt4.dll  20-cze-2003 18:50 5.0.2195.6760   187 664 Rpcss.dll    
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Modyfikację rejestru wykonuje się na własną odpowiedzialność.

Readresator został rozszerzony, aby umożliwić korzystanie z funkcji odczytu z wyprzedzeniem przy odczytach sekwencyjnych. Dlatego, gdy program odczytuje sekwencyjnie segmenty po 4 lub 8 KB, readresator angażuje menedżera pamięci podręcznej i wstępnie wyłapuje dane pamięci podręcznej, odczytując większy zestaw danych.

Ponadto został dodany nowy wpis rejestru, który kontroluje rozmiar odczytu z wyprzedzeniem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters


Nazwa wartości: ReadAheadGranularity
Typ danych: REG_DWORD
Dane wartości: Liczba stron odczytywanych z wyprzedzeniem. Prawidłowy zakres wynosi od 0 do 16. Ustawienie domyślne to 8 stron (32 KB).
Jeśli jest zainstalowana poprawka 894463, funkcja odczytu z wyprzedzeniem jest wyłączona. Dlatego należy ręcznie wprowadzić klucz rejestru ReadAheadGranularity. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz tekst ReadAheadGranularity, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Kliknij opcję Dziesiętny, wpisz 8 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Istnieje kilka sytuacji, w których konieczna może być modyfikacja wpisu rejestru
ReadAheadGranularity
. W przypadku mało wydajnego łącza WAN lub ciężko obciążonego serwera terminali lepiej byłoby, żeby to ustawienie zmienić na 4 (odpowiada to rozmiarowi odczytu 16 KB). Zazwyczaj, gdy system Windows odczytuje sekwencyjnie duże pliki, program działa lepiej, jeśli odnotowuje większe rozmiary odczytów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
wolne opóźnienie powolne długi czas otwieranie pliku office excel word powerpoint 4 kb 4096 bajtów odczyt AndX żądanie (0x2e) duży plik wielki plik żądanie ReadFile
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328237 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:23:26 — zmiana: 4.5

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbqfe kbbug kbfix KB328237
Opinia