Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

INF: Możliwe powody komunikatu o błędzie „Serwer SQL nie istnieje lub odmowa dostępu”

Streszczenie
„Serwer SQL nie istnieje lub odmowa dostępu” to ogólny komunikat programu MDAC (Microsoft Data Access Components) wskazujący, że skontaktowanie się z serwerem SQL jest niemożliwe. Ten ogólny komunikat może mieć wiele powodów. Niektóre z najbardziej typowych powodów opisano w sekcji „Więcej informacji” tego artykułu.
Więcej informacji
Komunikat „Serwer SQL nie istnieje lub odmowa dostępu” nie wskazuje, że:
 • Nie udał się proces logowania do serwera SQL.
 • Serwer SQL nie ma poprawnych uprawnień do przetwarzania kwerendy.
 • Nie można użyć uwierzytelniania serwera SQL z tego powodu, że jest dozwolone jedynie uwierzytelnianie systemu Windows.

Możliwe powody

Powody związane z serwerem

Jeśli żaden komputer kliencki nie może połączyć się z serwerem, na którym działa oprogramowanie SQL Server, przyczyna może leżeć po stronie serwera.
 • Oprogramowanie SQL Server nie jest zainstalowane na komputerze podanym w ciągu połączenia. Sprawdź, czy oprogramowanie SQL Server jest rzeczywiście zainstalowane na komputerze podanym w ciągu połączenia.
 • Oprogramowanie SQL Server nie zostało uruchomione. SQL Server musi działać, aby było możliwe akceptowanie połączeń.
 • Serwer SQL nie nasłuchuje protokołu lub portu używanego do łączenia się. Program narzędziowy Server Network Utility na serwerze określa, które protokoły oprogramowania SQL Server będą używane i na których portach TCP/IP będzie prowadzony nasłuch. Protokół i porty używane podczas połączenia przez klienta określa program narzędziowy Client Network Utility, nazwa źródła danych MDAC (DSN) lub ciąg połączenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  289573 PRB: Configuring DSNs with SQL Server Net-Libraries
  328383 INF: SQL Server Clients May Change Protocols When They Try to Connect
 • Gdy program SQL Server jest uruchamiany, nie może nasłuchiwać na podanym porcie TCP/IP i nie akceptuje połączeń TCP/IP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  293107 PRB: TCP\IP Port in Use by Another Application
 • Nazwa serwera SQL jest inna od nazwy komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu w przypadku oprogramowania SQL Server 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  303774 BUG: 'Renaming A Server' Topic in SQL Server Books Online is Incomplete
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu w przypadku oprogramowania SQL Server 7.0, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  195759 INF: Frequently Asked Questions - SQL Server 7.0 - SQL Setup
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu w przypadku oprogramowania SQL Server w środowisku klastrowym, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307336 INF: How to Change a Clustered SQL Server Network Name
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  298822 FIX: MSDE Connection May Fail on a Multihomed Computer
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306199 FIX: Dynamic IP Addresses Cannot Connect to SQL Server 2000

Powody związane z klientem lub aplikacją

Jeśli niektóre komputery klienckie lub aplikacje mogą się połączyć, a inne nie, powód prawdopodobnie leży po stronie klienta.
 • Nazwa komputera nie istnieje. Upewnij się, że wpisana nazwa komputera, z którym chcesz się połączyć, jest właściwa.
 • Próbujesz uzyskać dostęp do wystąpienia serwera SQL o przypisanej nazwie, ale nie określasz poprawnie nazwy wystąpienia.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  265808 INF: How to Connect to an SQL 2000 Named Instance with Previous Version's Client Tools
 • Używane do połączenia zabezpieczenia na poziomie systemu Windows są inne od oczekiwanych. Na przykład usługi IIS (Microsoft Internet Information Services) korzystają z zabezpieczeń IUSR_nazwa_komputera, a nie z konta używanego do logowania się do systemu Windows lub może innego konta, zależnie od sposobu skonfigurowania usług IIS. Ponadto w niektórych przypadkach połączone serwery korzystają z kontekstu zabezpieczeń na poziomie systemu Windows agenta oprogramowania SQL Server. Kontekst zabezpieczeń używanego konta może nie mieć dostępu do komputera, na którym jest zainstalowane oprogramowania SQL Server.
 • Nie używasz poprawnego protokołu. Sprawdź w programie narzędziowym Client Network Utility (CNU) używane protokoły (we wcześniejszych wersjach oprogramowania MDAC ustawia się wartości domyślne zamiast włączać protokoły). Dodatkowo sprawdź, czy w CNU są zdefiniowane jakieś aliasy określające oczekiwany protokół lub port (albo jedno i drugie).Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  328383 INF: SQL Server Clients May Change Protocols When They Try to Connect
  289573 PRB: Configuring DSNs with SQL Server Net-Libraries
 • Z właściwości sieci u klienta został usunięty składnik Klient sieci Microsoft Networks. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  253959 Client for Microsoft Networks Functions When Unbound from Network Adapter
 • Jeśli serwer SQL działa w klastrze, karty sieciowe mogą być niepoprawnie nazwane lub skonfigurowane. Jeśli jakaś karta sieciowa ma nazwę, w której występują znaki specjalne lub wielkie i małe litery, zmień tę nazwę. Upewnij się, że karty sieciowe komputera są poprawnie skonfigurowane.
 • Może to być efekt uboczny niedopasowania oprogramowania MDAC. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307255 INFO: Component Checker: Diagnose Problems and Reconfigure MDAC Installations
 • Sprawdź protokół określony w następującym podkluczu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo\DSQUERY
  Ta wartość zwykle odpowiada ustawieniom w programie CNU, ale czasami tak nie jest. Jeśli wartość jest równa DBNETLIB, to jest wykorzystywany jeden z protokołów na liście włączone protokoły programu CNU. Jeśli jest wymieniony konkretny protokół, to właśnie on jest używany.
 • Jeśli próbujesz się połączyć przez potoki nazwane, a potok nazwany, na którym nasłuchuje serwer SQL, nie jest domyślny albo używasz niewłaściwej nazwy potoku.

  W przypadku domyślnego wystąpienia użyj następującego potoku w programie Server Network Utility:
  \\.\pipe\sql\query
  W przypadku wystąpienia nazwanego użyj:
  \\.\pipe\MSSQL$nazwa_wystąpienia\sql\query
 • Zostało określone źródło DSN, które nie jest poprawnego typu (plikowe, użytkownika lub systemowe). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące różnych typów DSN, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  213772 XL: How to Use System, User, and File Data Sources
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  290820 BUG: SQL Desktop Edition: Shared Memory Fails to Connect After You Install MDAC 2.6

Powody związane z siecią lub domeną

Jeśli uzyskujesz komunikat o błędzie tylko dla komputerów znajdujących się w konkretnej domenie, podsieci lub za zaporą, zapoznaj się z następującymi problemami.
 • Zapora lub router nie są poprawnie skonfigurowane lub zostały skonfigurowane tak, że blokują UPD na porcie 1434. Jeśli port 1434 UDP jest zablokowany, może być konieczne określenie portu, na którym serwer SQL nasłuchuje, w ciągu połączenia z klienta.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  287932 INF: TCP Ports Needed for Communication to SQL Server Through a Firewall
  318432 BUG: Cannot Connect to Clustered Named Instance Through a Firewall
 • Zasady zabezpieczeń konta w systemie Windows nie zezwalają na dostęp z sieci. Zasada „Dostęp do tego komputera z sieci” musi być dozwolona.
 • Istnieje problem związany z zaufaniem domenie lub jednemu z komputerów w grupie roboczej i z tego powodu nie ma dostępu do domeny. W niektórych przypadkach, aby obejść ten problem, można utworzyć to samo konto lokalne Windows z takim samym hasłem na obu komputerach.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  321247 HOW TO: Configure Security for Log Shipping
 • Nie działa rozróżnianie nazw. Sprawdź ustawienia w używanym systemie rozróżniania nazw (takim jak DNS, WINS, hosts lub lmhosts).Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  135919 DNS Server Search Order Functionality in Windows
  169790 Jak rozwiązywać podstawowe problemy z protokołem TCP/IP
potoki z nazwami tcp/ip tcpip współużytkowana pamięć odbc mdac
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328306 — ostatni przegląd: 02/15/2011 20:34:00 — zmiana: 8.2

 • kbsqlmanagementtools kbinfo KB328306
Opinia