Istniejące komputery nie są aktualizowane do nazwy domeny typu DNS po uaktualnieniu domeny do usługi Active Directory

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po uaktualnieniu domeny do usługi Active Directory istniejące komputery oparte na systemach Windows 2000 i Windows XP mogą nie zostać zaktualizowane do obsługi nazw domen typu DNS. W efekcie serwery mogą nie odbierać biletu protokołu Kerberos. Sprawdzenie atrybutów konta komputera, którego dotyczy ten problem, przy użyciu programu LDIFDE wykazuje, że właściwości dNSHostName i ServicePrincipalName są pozostawione puste. Po włączeniu inspekcji niepowodzeń logowania dla komputerów dotkniętych problemem jest okresowo rejestrowany komunikat o zdarzeniu zabezpieczeń o identyfikatorze 675 („Niepowodzenie przy wstępnym uwierzytelnianiu”). Użytkownikom może być wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Zalogowanie w systemie nie jest teraz możliwe, ponieważ domena nazwa_domeny nie jest dostępna.
Jeśli ten problem występuje w przypadku wielu elementów członkowskich domeny, można zauważyć, że użycie procesora podczas zmiany haseł na komputerach dochodzi do 90%, a nawet do 100%. Następnie komputery wysyłają żądania AS protokołu Kerberos, dla których występuje niepowodzenie z błędem „Niepowodzenie przy wstępnym uwierzytelnianiu”. Ten problem powoduje zwiększenie obciążenia procesorów kontrolerów domen, a szczególnie emulatora podstawowego kontrolera domeny, ponieważ domyślnie kontrolery domeny przekazują te żądania do podstawowego kontrolera domeny.
Rozwiązanie

System Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar   Nazwa pliku  Platforma -------------------------------------------------------------------- 28-maj-2003 21:46 5.1.2600.1227 1 046 016 Netlogon.dll  IA64 28-maj-2003 21:39 5.1.2600.1227  387 584 Wnetlogon.dll IA64 28-maj-2003 21:46 5.1.2600.1227  387 584 Netlogon.dll  x86

System Windows 2000

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6069   124 176 Adsldp.dll     30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.5781   131 344 Adsldpc.dll     30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.5781   62 736 Adsmsext.dll    30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6052   358 160 Advapi32.dll    30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6058   49 424 Browser.dll     30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6012   135 952 Dnsapi.dll     30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6012   96 016 Dnsrslvr.dll    30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.5722   45 328 Eventlog.dll    30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6059   146 704 Kdcsvc.dll     05-wrz-2002 23:18 5.0.2195.6048   200 976 Kerberos.dll    21-sie-2002 14:27 5.0.2195.6023   71 248 Ksecdd.sys  26-wrz-2002 00:01 5.0.2195.6072   507 664 Lsasrv.dll     26-wrz-2002 00:01 5.0.2195.6072   33 552 Lsass.exe      27-sie-2002 20:53 5.0.2195.6034   108 816 Msv1_0.dll     30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.5979   307 472 Netapi32.dll    30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6075   360 720 Netlogon.dll    30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6048   918 800 Ntdsa.dll      30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6025   389 392 Samsrv.dll     30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.5951   129 296 Scecli.dll     30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.5951   302 864 Scesrv.dll     30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.5859   48 912 W32time.dll     04-cze-2002 19:32 5.0.2195.5859   57 104 W32tm.exe      30-wrz-2002 16:46 5.0.2195.6052   126 224 Wldap32.dll     26-wrz-2002 00:01 5.0.2195.6072   507 664 Lsasrv.dll     				

Uwaga W niektórych przypadkach, gdy poprawka jest instalowana po przeprowadzeniu uaktualnienia w miejscu (in-place), problem nie zostaje rozwiązany. Może być konieczne ręczne zresetowanie hasła do konta komputera. W przypadku kontrolerów domeny należy użyć polecenia netdom resetpwd. W przypadku elementów członkowskich domeny należy użyć polecenia nltest /sc_change_pwd. Problem może także zostać rozwiązany przez automatyczną zmianę hasła do konta komputera, która domyślnie odbywa się co 30 dni.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328570 — ostatni przegląd: 01/12/2015 20:50:00 — zmiana: 10.6

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP1
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbdirservices kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB328570
Opinia