Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony” pojawia się podczas próby uzyskania dostępu do witryny FTP

Symptomy
W przypadku używania programu Internet Explorer do nawiązania połączenia z witryną FTP, w której jest wymagane uwierzytelnianie, nawiązanie połączenia z witryną nie zawsze jest możliwe i czasami wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Nie można wyświetlić strony.
Przyczyna
Podczas nawiązywania połączenia z witryną FTP program Internet Explorer najpierw wysyła poświadczenia anonimowe, aby sprawdzić, czy można nawiązać połączenie. W większości przypadków program Internet Explorer może nawiązać połączenie przy użyciu poświadczeń anonimowych. Jeżeli jednak w witrynie FTP wymagane są poświadczenia, program Internet Explorer ponownie monituje o podanie poświadczeń, ponieważ poświadczenia anonimowe przesyłane przez program Internet Explorer nie umożliwiają pomyślnego nawiązania połączenia.

Jeżeli opcja Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP na karcie Zaawansowane w oknie Opcje internetowe jest zaznaczona, program Internet Explorer nie generuje okna dialogowego Uwierzytelnianie, w którym wprowadzana jest prawidłowa nazwa użytkownika i hasło. Monit o ponowne uwierzytelnianie nie jest wyświetlany podczas próby nawiązania połączenia z witryną FTP, dlatego nie można nawiązać połączenia z witryną i wyświetlany jest komunikat o błędzie opisany w sekcji „Symptomy” tego artykułu.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z następujących metod:
  • W menu Narzędzia w programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP.

    -lub-
  • Wymuś korzystanie z serwera proxy przez wszystkie komputery, na których jest zainstalowane oprogramowanie klienckie programu Internet Explorer, podczas nawiązywania połączenia z witrynami FTP, w których do uwierzytelniania wymagane są poświadczenia na poziomie wyższym niż poświadczenia anonimowe.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328785 — ostatni przegląd: 11/20/2003 07:34:00 — zmiana: 4.2

  • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  • Microsoft Internet Explorer 5.01
  • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • kbprb KB328785
Opinia