Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietów podwójnych poprawek dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Poprawki dla systemu Windows XP, opracowane po udostępnieniu dodatku Service Pack 1 (SP1), mogą zawierać pliki binarne przeznaczone zarówno dla komputerów z systemem Windows XP, jak i systemem Windows XP z dodatkiem SP1. Pakiety podwójnych poprawek tego typu są przystosowane do instalacji poprawek po udostępnieniu dodatku SP1 na komputerach z systemem Windows XP, niezależnie od tego, czy na danych komputerach jest zainstalowany dodatek SP1. Jeżeli dodatek SP1 nie jest zainstalowany, podwójna poprawka umieszcza na danym komputerze także wersję poprawki opracowanej po udostępnieniu dodatku SP1; zainstaluje się ona automatycznie w momencie instalacji dodatku SP1. Jeżeli dodatek SP1 zostanie usunięty, przywracana jest wersja poprawki opracowana przed udostępnieniem dodatku SP1. Nowe narzędzie Hotfix Migration (Xpsp1hfm.exe), służące do migracji poprawek, ustala, która poprawka powinna być zainstalowana i przeprowadza migrację.
Więcej informacji

Struktura pakietów podwójnych poprawek

Następujący przykład przedstawia strukturę pakietu podwójnej poprawki:
  • Qnnnnnn_wxp_sp2_x86_enu.exe
  • \Sp1: Ten folder zawiera pliki, które należy zastosować w przypadku komputerów z systemem Windows XP, na których nie został zainstalowany dodatek SP1.
  • \Sp2: Ten folder zawiera pliki, które należy zastosować w przypadku komputerów z systemem Windows XP, na których został zainstalowany dodatek SP1.
  • \Common: Ten folder zawiera pliki instalatora.
  • \Xpsp1hfm.exe: Ten folder zawiera narzędzie Dual-Mode Hotfix Migration służące do migracji podwójnych poprawek i zastępujące program Update.exe, a inicjowane przez samowyodrębniający się plik Qnnnnnn_wxp_sp2_x86_enu.exe.

Opis narzędzia Dual-Mode Hotfix Migration

Narzędzie Dual-Mode Hotfix Migration (Xpsp1hfm.exe), służące do migracji podwójnych poprawek, wykonuje następujące zadania:
  • Samoinstalacja w folderze %główny_katalog_systemowy%\System32.
  • Zmiana rozmieszczenia wyodrębnionych plików poprawek umożliwiająca instalację odpowiedniej wersji przez program Update.exe.
  • Migracja uprzednio zainstalowanych podwójnych poprawek do wersji opracowanej po udostępnieniu dodatku SP1, jeżeli dodatek SP1 jest zainstalowany.
  • Przywrócenie plików binarnych do wersji opracowanej przed udostępnieniem dodatku SP1, jeżeli dodatek SP1 zostanie usunięty.
Na przykład, jeżeli podwójna poprawka jest instalowana na komputerze z systemem Windows XP, na którym nie zainstalowano dodatku SP1, program Xpsp1hfm.exe kopiuje pliki binarne poprawki opracowanej po udostępnieniu dodatku SP1 do folderu %główny_katalog_systemowy%\$xpsp1hfm$\Qnnnnnn (gdzie nnnnnn jest numerem artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonym z daną poprawką), a następnie uruchamia program Update.exe z folderu tymczasowego SP1 w celu zainstalowania poprawki opracowanej przed udostępnieniem dodatku SP1. Jeżeli podwójna poprawka jest instalowana na komputerze z systemem Windows XP, na którym zainstalowano dodatek SP1, program Xpsp1hfm.exe uruchamia program Update.exe z folderu tymczasowego SP2 w celu zainstalowania poprawki opracowanej po udostępnieniu dodatku SP1.

Instalacja dodatku SP1

Podczas instalowania dodatku SP1 na komputerze z systemem Windows XP proces instalacji dodatku SP1 uruchamia program Xpsp1hfm.exe w celu migracji wszelkich zainstalowanych podwójnych poprawek do odpowiedniej wersji opracowanej po udostępnieniu dodatku SP1, a następnie konfiguruje komputer do usunięcia tych poprawek w przypadku usunięcia dodatku SP1 w przyszłości. Program Xpsp1hfm.exe rejestruje komunikat zawierający identyfikator zdarzenia w dzienniku zdarzeń, informujący o tym, czy migracja została przeprowadzona pomyślnie.

UWAGA: Nie można używać narzędzia Dodawanie lub usuwanie programów w Panelu sterowania do usuwania poprawek zmigrowanych w opisany sposób. Należy również zauważyć, że w takim przypadku narzędzie Qfecheck (Qfecheck.exe) może informować o dwukrotnym instalowaniu tej samej poprawki. Takie zachowanie można jednak ignorować, ponieważ nie wskazuje na problem dotyczący zainstalowanych poprawek.

Ponowna instalacja dodatku SP1

Jeżeli dodatek SP1 jest instalowany ponownie, program Xpsp1hfm.exe usiłuje migrować wszelkie poprawki, które nie były migrowane podczas instalowania dodatku po raz pierwszy.

Usuwanie dodatku SP1

Jeżeli dodatek SP1 jest usuwany, proces usuwania najpierw wywołuje program Xpsp1hfm.exe w celu usunięcia zmigrowanych podwójnych poprawek i przywraca stan komputera, w którym dodatek SP1 może być bezpiecznie usunięty. Podwójne poprawki mogą być usunięte na tym etapie. W dzienniku zdarzeń jest rejestrowany komunikat zawierający identyfikator zdarzenia wskazujący, czy zmigrowane podwójne poprawki zostały usunięte w danym przypadku.

Instalacja zbiorcza

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia udziału instalacji zbiorczej umożliwiającego instalację systemu Windows XP razem z dodatkiem Service Pack i poprawkami, zobacz temat „Hotfix Installation and Deployment Guide” (plik Hfdeploy.htm) w folderze Support\Tools na dysku CD-ROM dodatku Service Pack. Należy zauważyć, że pakiety podwójnych poprawek zawierają dwa zestawy plików binarnych, dlatego należy kopiować pliki z poprawnego folderu do folderu I386 podczas przygotowywania instalacji zbiorczej. Jeżeli tworzony udział zbiorczy jest związany z systemem Windows XP i niektórymi podwójnymi poprawkami, należy skopiować katalog i pliki z folderu SP1 do folderu I386. Jeżeli tworzony udział zbiorczy jest związany z systemem Windows XP, dodatkiem Service Pack 1 i niektórymi podwójnymi poprawkami, należy skopiować katalog i pliki z folderu SP2 do folderu I386.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328848 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:33:57 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB328848
Opinia