INFO: Pliki PIA pakietu Microsoft Office XP są dostępne do pobrania

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft zapewnia kilka plików PIA (Primary Interop Assemblies) zawierających oficjalny opis najczęściej używanych bibliotek typów pakietu Microsoft Office XP. Pliki PIA pakietu Microsoft Office XP ułatwiają współdziałanie między zarządzanym kodem i bibliotekami typów COM pakietu Office XP.
Więcej informacji
Zestawy międzyoperacyjne modelu COM (Component Object Model) umożliwiają wywoływanie niezarządzanego kodu (COM) z zarządzanego kodu (.NET) przy użyciu programu Microsoft .NET Framework i aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego. Zestawy międzyoperacyjne modelu COM umożliwiają powiązanie zarządzanych aplikacji z niezarządzanymi typami w czasie kompilacji, a następnie dostarczają do aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego informacje, jak niezarządzane typy mają być kierowane w czasie wykonywania.

W przypadku określonej biblioteki typów może istnieć dowolna liczba zestawów międzyoperacyjnych modelu COM, ale tylko jeden zestaw międzyoperacyjny modelu COM jest
wyznaczany jako plik PIA. Plik PIA zawiera oficjalny opis niezarządzanych typów, które zostały zdefiniowane przez ich wydawcę. Ponadto plik PIA jest zawsze podpisany cyfrowo przez wydawcę.

Ogólnie biorąc, należy unikać korzystania z zestawów międzyoperacyjnych modelu COM pakietu Office XP, które nie zostały dostarczone jako część plików PIA pakietu Office XP. Należy również unikać korzystania z wszelkich zestawów międzyoperacyjnych modelu COM pakietu Office XP, które zostały wygenerowane przez program Microsoft Visual Studio .NET w czasie projektowania. Wszystkie zestawy międzyoperacyjne pakietu Office XP, których nie ma wśród pobranych plików PIA pakietu Office XP, są uważane za nieoficjalne.

Aby pobrać oficjalne pliki PIA dostępne dla aplikacji pakietu Microsoft Office XP i skojarzonych z nim technologii, odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:
Podstawowe zestawy międzyoperacyjne pakietu Office XP

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/list/office.asp
Na poniższej liście wymieniono zestawy znajdujące się wśród pobranych plików PIA pakietu Office XP:
 • adodb.dll
 • dao.dll
 • Microsoft.Office.Interop.Access.dll
 • Microsoft.Office.Interop.Excel.dll
 • Microsoft.Office.Interop.FrontPage.dll
 • Microsoft.Office.Interop.FrontPageEditor.dll
 • Microsoft.Office.Interop.Graph.dll
 • Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll
 • Microsoft.Office.Interop.OutlookViewCtl.dll
 • Microsoft.Office.Interop.Owc.dll
 • Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.dll
 • Microsoft.Office.Interop.Publisher.dll
 • Microsoft.Office.Interop.SmartTag.dll
 • Microsoft.Office.Interop.Visio.dll
 • Microsoft.Office.Interop.Word.dll
 • Microsoft.Vbe.Interop.dll
 • mscomctl.dll
 • msdatasrc.dll
 • office.dll
 • stdole.dll
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konstruowania rozwiązań dla pakietu Office przy użyciu programu Visual Studio .NET, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311452 INFO: Develop Microsoft Office Solutions with Visual Studio .NET
excel word powerpoint access outlook frontpage
Właściwości

Identyfikator artykułu: 328912 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:35:15 — zmiana: 1.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbofficewebchart kbautomation kbofficewebpivot kbofficewebspread KB328912
Opinia