FIX: Zmiany w oknie właściwości formantu ActiveX nie są zachowywane

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeśli w projekcie okna dialogowego Microsoft Foundation Classes (MFC) zostanie wstawiony formant Microsoft ActiveX, a następnie zostaną zmienione właściwości formantu ActiveX w oknie Properties, zmiany nie zostaną zapisane po zamknięciu projektu.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ kontener, w którym został wstawiony formant ActiveX, nie sprawdza zdarzenia OnChanged po zmianie właściwości formantu.

Uwaga: Jest to sugestia, że formant ActiveX powinien wywołać metodę BoundsPropertyRequestEdit przed zmianą właściwości, a następnie metodę BoundsPropertyChanged po zmianie. Aby następujące rozwiązanie zadziałało, formant musi wywołać te metody (jeśli jeszcze tego nie robi).
Rozwiązanie
Obsługiwana poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Ta poprawka prawdopodobnie będzie później dodatkowo testowana w celu zapewnienia dobrej jakości produktu. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla programu Visual Studio .NET zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web: Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zmieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja   Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  13-wrz-2002 02:44  7.0.9608.0 2 101 248 Resedit.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artyule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329076 — ostatni przegląd: 02/05/2014 01:31:50 — zmiana: 1.0

Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbvsnetpresp1fix KB329076
Opinia