MS02-052: Luka w klasach JDBC maszyny wirtualnej firmy Microsoft może umożliwiać uruchamianie kodu źródłowego

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Maszyna wirtualna (VM) firmy Microsoft jest przeznaczona dla 32-bitowych wersji systemów Microsoft Windows. Maszyna wirtualna firmy Microsoft wchodzi w skład większości wersji systemów Windows i programu Microsoft Internet Explorer. Dostępna jest nowa poprawka dla maszyny wirtualnej firmy Microsoft. Ta poprawka koryguje trzy luki w zabezpieczeniach. Kierunki ataku w przypadku wszystkich luk są prawdopodobnie takie same. Aby wykorzystać te luki, atakujący może utworzyć stronę sieci Web, a następnie udostępnić ją na serwerze lub wysłać jako wiadomość e-mail.

Pierwsza luka jest związana z klasami JDBC (Java Database Connectivity), które mają funkcje zezwalające programom Java na nawiązywanie połączenia i korzystanie z danych z wielu różnych źródeł danych. Dotyczy to zarówno plików prostych, jak i baz danych programu Microsoft SQL Server. Luka wynika z wadliwej konstrukcji procesu weryfikacji przez klasy żądania dotyczącego ładowania i uruchamiania biblioteki DLL na komputerze użytkownika. Procedury kontrolne wykonywane przez klasy umożliwiają upewnienie się, że tylko autoryzowane programy mogą zgłaszać żądania tego typu, jednak procedura kontrolna może być „fałszowana” przez umyślne nieprawidłowe formowanie żądania w określony sposób. Atakujący może więc załadować i uruchomić jakąkolwiek bibliotekę DLL na komputerze użytkownika.

Druga luka również jest związana z klasami JDBC i wynika z faktu, że niektóre funkcje w klasach niepoprawnie sprawdzają dojścia udostępniane jako wejścia. Jedna z metod bezpośredniego wykorzystania tej luki polega na dostarczaniu nieprawidłowych danych zamiast rzeczywistego dojścia podczas wywoływania funkcji tego typu. Firma Microsoft potwierdziła, że ten scenariusz może być przyczyną przerwania działania programu Internet Explorer. Korzystając z tej luki, atakujący może również dostarczać dane umożliwiające uruchomienie kodu źródłowego w kontekście zabezpieczeń użytkownika.

Trzecia luka jest związana z klasą zapewniającą obsługę korzystania ze standardu XML przez programy Java. Ta klasa udostępnia kilka metod. Niektóre z tych metod mogą być używane przez dowolny program, jednak z innych powinny korzystać tylko zaufane programy. Klasa nie różnicuje jednak prawidłowo poszczególnych przypadków i udostępnia wszystkie metody wszystkim programom. Ta luka umożliwia korzystanie z funkcji zezwalających programom na wykonywanie dowolnych operacji na komputerze użytkownika.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj poprawkę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810030 MS02-069: Usterka w maszynie Microsoft VM może narazić system Windows na atak
Aktualizacja zabezpieczeń 329077 została zastąpiona aktualizacją 810030.

Ta aktualizacja wprowadza następujące zmiany w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{DBB3C81D-3C91-4a1e-BDDF-905B61C7CEDF}
="Security Update for the Microsoft VM"
"ComponentID"="JAVAVM"
"IsInstalled"=hex:01,00,00,00
"KeyFileName"="C:\\WINDOWS\\System32\\msjava.dll"
"Version"="5,00,3807,0"
Uwaga: Niezależnie od numeru wersji wyświetlanego przez program Jview, opisany klucz rejestru powinien być decydującym potwierdzeniem poprawnej instalacji tej poprawki. Plik Msjava.dll pozostanie w wersji 5.00.3805.0000 po zainstalowaniu tej poprawki.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------  18-lut-2002 07:38    2 678  Msjdbc.cer  21-sie-2002 17:28   137 282  Msjdbc.zip  16-sie-2002 09:57   10 957  Osp.zip				
Te pliki zostają umieszczone w folderze %Windir%\Java\Classes. Skompresowane pliki .zip zawierają następujące klasy Java:
  21-sie-2002  17:28  24 824 Jdbcodbc.class  21-sie-2002  17:28   800 Jdbcodbcboundcol.class  21-sie-2002  17:28  1 119 Jdbcodbcboundparam.class  21-sie-2002  17:28   848 Jdbcodbcbusyflag.class  21-sie-2002  17:28  5 193 Jdbcodbccallablestatement.class  21-sie-2002  17:28  8 347 Jdbcodbcconnection.class  21-sie-2002  17:28   447 Jdbcodbcconnectioninterface.class  21-sie-2002  17:28  28 036 Jdbcodbcdatabasemetadata.class  21-sie-2002  17:28   710 Jdbcodbcdecimal.class  21-sie-2002  17:28  6 096 Jdbcodbcdriver.class  21-sie-2002  17:28   308 Jdbcodbcdriverattribute.class  21-sie-2002  17:28   415 Jdbcodbcdriverinterface.class  21-sie-2002  17:28  2 990 Jdbcodbcinputstream.class  21-sie-2002  17:28   611 Jdbcodbclimits.class  21-sie-2002  17:28  2 339 Jdbcodbcobject.class  21-sie-2002  17:28  8 063 Jdbcodbcpreparedstatement.class  21-sie-2002  17:28   912 Jdbcodbcpseudocol.class  21-sie-2002  17:28  12 865 Jdbcodbcresultset.class  21-sie-2002  17:28   615 Jdbcodbcresultsetinterface.class  21-sie-2002  17:28  5 503 Jdbcodbcresultsetmetadata.class  21-sie-2002  17:28   523 Jdbcodbcsqlwarning.class  21-sie-2002  17:28  6 116 Jdbcodbcstatement.class  21-sie-2002  17:28  1 451 Jdbcodbctimestamp.class  21-sie-2002  17:28   566 Jdbcodbctypeinfo.class  21-sie-2002  17:28  13 595 Odbcdef.class  28-lip-1997  13:15   247 Accessdeniedexception.class  28-lip-1997  13:15   243 Conversionexception.class  28-lip-1997  13:15  1 033 Datasource.class  28-lip-1997  13:15   746 Datasourcelistener.class  28-lip-1997  13:15   253 Illegalargumentexception.class  28-lip-1997  13:15   251 Notimplementedexception.class  28-lip-1997  13:15  1 736 Oledbsimpleprovider.class  28-lip-1997  13:15  1 123 Oledbsimpleproviderlistener.class  28-lip-1997  13:15   384 Ospcomp.class  28-lip-1997  13:15   261 Ospexception.class  28-lip-1997  13:15   264 Ospfind.class  28-lip-1997  13:15   304 Ospformat.class  28-lip-1997  13:15   912 Ospmrshl.class  28-lip-1997  13:15   286 Osprw.class  28-lip-1997  13:15   260 Ospxfer.class  28-lip-1997  13:15   368 __MIDL___MIDL_ITF_SIMPDATA_0000_0001.CLASS				
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem może stanowić pewną lukę w zabezpieczeniach maszyny wirtualnej firmy Microsoft.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej luki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
poprawka_zabezpieczeń
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329077 — ostatni przegląd: 01/10/2015 13:45:50 — zmiana: 8.3

Maszyna wirtualna dla języka Java firmy Microsoft, Maszyna wirtualna dla języka Java firmy Microsoft

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin KB329077
Opinia