Nie można przełączać tożsamości w programie Outlook Express po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem SP1

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Nie można przełączać tożsamości w programie Microsoft Outlook Express po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Na przykład kliknięcie polecenia Przełącz tożsamość w menu Plik, kliknięcie tożsamości, do której należy przełączyć, a następnie kliknięcie przycisku OK powoduje otwarcie tożsamości głównej zamiast żądanej tożsamości.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj aktualizację skumulowaną dla programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331923 OLEXP: An Overview of the Cumulative Update for Outlook Express 6.0 Service Pack 1
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu skonfiguruj program Outlook Express do monitowania o podanie tożsamości podczas uruchamiania:
  1. W programie Outlook Express kliknij menu Plik, wskaż polecenie Tożsamości, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj tożsamościami.
  2. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Użyj tej tożsamości podczas uruchamiania programu.
  3. Kliknij przycisk Zamknij.
UWAGA: Po wykonaniu tej procedury monit o wybranie tożsamości jest wyświetlany zawsze podczas uruchamiania programu Outlook Express; wówczas można przełączyć tożsamości. Monit o przełączenie do nowej tożsamości jest jednak wyświetlany dwukrotnie.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
OLEXP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329084 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:39:20 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Outlook Express 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB329084
Opinia