Komunikat o błędzie „Nie można otworzyć magazynu informacji” przy próbie wyświetlenia uprawnień klienta w programie Exchange Server 2003 lub Exchange 2000 Server

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Jeśli uruchomisz program Exchange System Manager, a następnie klikniesz kartę Client permissions folderu publicznego, może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Nie można otworzyć magazynu informacji. Zalogowanie do komputera serwera Microsoft Exchange nie powiodło się.

MAPI 1.0 ID no: 80040111-0286-00000000

Identyfikator: C1050000 Exchange System Manager
- lub -
Ostatnio zainstalowany program może spowodować, że pakiet Microsoft Office lub inne programy obsługujące pocztę e-mail mogą działać niewłaściwie. Program Outlook może rozwiązać ten problem, nie naruszając programu, który go spowodował. Czy chcesz, aby program Outlook rozwiązał ten problem?
- lub -
Program Outlook nie mógł rozwiązać konfliktu pomiędzy ostatnio zainstalowanym programem a pakietem Microsoft Office lub innymi programami obsługującymi pocztę. Program Outlook musi zmodyfikować składnik systemowy, którego używa obecnie inny program. Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie system Windows.
Przyczyna
Drugi komunikat o błędzie opisany w sekcji „Symptomy” może się pojawić, jeśli program Outlook 2000 lub nowszy jest zainstalowany na tej samej stacji roboczej, co program Exchange System Manager, i jeśli zostanie uruchomiony dodatek Exchange 2000 Service Pack 2 (SP2) lub nowszy. Trzeci komunikat o błędzie opisany w sekcji „Symptomy” może się pojawić, jeśli plik Mapi32.dll jest używany przez inny program w czasie, gdy program Fixmapi wykrywa stan pliku Mapi32.dll.

Firma Microsoft stanowczo zaleca, aby nie instalować na tym samym komputerze programu Outlook 2000 lub nowszej wersji i programu Exchange Server 2003 lub Exchange 2000 Server. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266418 Firma Microsoft nie zapewnia pomocy technicznej obejmującej instalowanie składników programów Exchange Server i Outlook na tym samym komputerze
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
Jeśli używasz administracyjnej stacji roboczej, takiej jak stacja robocza z systemem Microsoft Windows 2000 Professional, utwórz wartość rejestru, która powoduje pominięcie programu Fixmapi.exe, gdy jest uruchamiany program Outlook. Fixmapi to proces, który monituje o zezwolenie programowi Outlook na zastąpienie pliku Mapi32.dll.
 1. Zainstaluj ponownie program Exchange System Manager i dodatki Service Pack dla programu Exchange 2000.
 2. Uruchom Edytor rejestru.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący klucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\microsoft\exchange\setup
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: Usługi
  Typ danych: REG_SZ
  Dane wartości: ścieżka, gdzie ścieżka jest ścieżką folderu Exchsrvr\Bin.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
Uwaga: Po utworzeniu klucza rejestru Services funkcje klienta programu Outlook mogą zostać ograniczone. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie w odniesieniu do programu Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
287570 You receive an error message about a recently installed program when you start Outlook 2002
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329136 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:40:04 — zmiana: 5.1

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB329136
Opinia