Komputer uruchamia się wolno po zmianie języka interfejsu użytkownika na inny niż domyślny

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Informacje na temat rejestru systemu Windows dla użytkowników zaawansowanych
Symptomy
W przypadku uruchomienia Kreatora miniinstalacji programu Sysprep po zmianie języka domyślnego interfejsu użytkownika z angielskiego na język, dla którego w pakiecie wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI, Multilingual User Interface) występuje zlokalizowany wyraz „administrator”, profile dla trzech kont służących do uruchamiania kontekstu systemu (System, Usługa lokalna, Usługa sieciowa) nie będą zsynchronizowane. W profilu System (S-1-5-18) będzie używany zlokalizowany interfejs użytkownika, ale w profilach Usługa sieciowa (S-1-5-20) i Usługa lokalna (S-1-5-19) nadal będzie używany język angielski. Gdy usługa Lsass.exe uosabia te konta usług, opisana niespójność powoduje, że uruchomienie komputera zajmuje nawet 10 minut, a wiele usług nie jest uruchamianych.

System Microsoft Windows może przestać odpowiadać podczas uruchamiania na komputerach wieloprocesorowych, gdy jest wyświetlane okno „Trwa przygotowywanie połączeń sieciowych”.

UWAGA: Większość języków europejskich zawiera zlokalizowany wyraz „administrator”. W językach wschodnioazjatyckich ten wyraz nie jest zlokalizowany.
Przyczyna
Przyczyną problemu jest resetowanie wartości lokalizacji skonfigurowanych w pliku Intl.cpl przez Kreatora miniinstalacji programu Sysprep.
Rozwiązanie

Microsoft Windows XP

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar   Nazwa pliku ------------------------------------------------------ 28-paź-2002 18:31 5.1.2600.11  122 368  Intl.cpl 28-paź-2002 18:31 5.1.2600.11  939 520  Syssetup.dll

Obejście problemu
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. W przypadku wystąpienia tych problemów konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
Aby obejść ten problem w systemach Windows XP i Microsoft Windows Server 2003, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujące ustawienie rejestru:
  HKEY_USERS\S-1-5-18\Control Panel\Desktop
 3. Zanotuj wartość klucza rejestru
  MultiUiLanguageID
  .
 4. Zmień wartość klucza rejestru
  MultiUiLanguageID
  w następujących ustawieniach rejestru na zgodną z wartością zanotowaną w kroku 3:
  • HKEY_USERS\S-1-5-19\Control Panel\Desktop
  • HKEY_USERS\S-1-5-20\Control Panel\Desktop
 5. Zamknij Edytor rejestru.
 6. Ponownie uruchom komputer.
Po wykonaniu tej procedury uruchamianie komputera będzie trwało krócej, a usługi będą uruchamiane pomyślnie.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
sysprep mui mini rpcss netlogon srv lanmanserver lanmanworkstation Oczekiwanie procesu winlogon na program netlogon MUILanguagePending
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329202 — ostatni przegląd: 01/12/2015 20:52:42 — zmiana: 4.4

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix KB329202
Opinia