Komunikat o błędzie: Błąd interfejsu użytkownika: Nie można załadować biblioteki DLL interfejsu logowania użytkownika msgina.dll

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas uruchamiania komputera, na którym zainstalowano dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd interfejsu użytkownika:
Nie można załadować biblioteki DLL interfejsu logowania użytkownika msgina.dll.
Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zamienić bibliotekę DLL lub odtworzyć jej oryginalną wersję.
Ekran logowania systemu Windows nie jest wyświetlany i nie można uruchomić systemu Windows 2000.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić w sytuacji, gdy program Winlogon.exe bada klucz rejestru biblioteki Mpr.dll przed utworzeniem tego klucza przez program Services.exe. W systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3 biblioteka Msgina.dll jest zależna od biblioteki Mpr.dll. Do zainicjowania biblioteki Mpr.dll jest wymagane istnienie następującego klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\HwOrder
. Ten klucz jest tworzony podczas uruchamiania programu Services.exe. Ponieważ programy Winlogon.exe i Services.exe są uruchamiane jednocześnie, usługa Winlogon może zbadać klucz rejestru biblioteki Mpr.dll przed jego utworzeniem przez program Services.exe. W takiej sytuacji biblioteka Msgina.dll nie zostaje załadowana i jest wyświetlany komunikat o błędzie opisany w sekcji „Symptomy” tego artykułu. Ta zależność nie jest obecna w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  15-paź-2002 18:53 5.0.2195.6090 332 560 Msgina.dll


Aby można było zastosować tę poprawkę, należy uruchomić komputer i system Windows 2000. Potrzebne będą dostęp do innego komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP2 oraz pusta, sformatowana dyskietka 3,5 cala.

Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić system Windows 2000, a następnie zastosować poprawkę:
 1. Na drugim komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP2 włóż pustą, sformatowaną dyskietkę do stacji dyskietek.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  C:
  CD \
  CD \WINNT\system32\dllcache
  COPY msgina.dll A:
 4. Wyjmij dyskietkę ze stacji dyskietek.
 5. Uruchom komputer, którego dotyczy problem opisany w sekcji „Symptomy”, a następnie uruchom konsolę odzyskiwania. Jeśli konsola odzyskiwania nie jest zainstalowana jako opcja dostępna podczas uruchamiania, wykonaj następujące czynności:
  1. Włóż dysk „Windows 2000 Server — dysk instalacyjny nr 1” do stacji dysków. Jeśli masz rozruchowy dysk CD-ROM, możesz włożyć instalacyjny dysk CD z systemem Windows 2000 Server do stacji dysków CD-ROM.
  2. Uruchom ponownie komputer.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W przypadku korzystania z dysków instalacyjnych będą wyświetlane monity o włożenie pozostałych dysków instalacyjnych do stacji dysków. Ładowanie plików może potrwać kilka minut.
  4. Wybierz odpowiednie opcje umożliwiające naprawę instalacji systemu Windows 2000 i uruchomienie konsoli odzyskiwania.
 6. W wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  CD system32
  REN msgina.dll mdgina.old
  CD dllcache
  REN msgina.dll msgina.old
  UWAGA: Jeśli w folderze System32 lub Dllcache nie ma pliku Msgina.dll, przejdź do kroku 7.
 7. Włóż dyskietkę z plikiem Msgina.dll skopiowanym z drugiego komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP2 do stacji dyskietek komputera, którego dotyczy problem opisany w sekcji „Symptomy”.
 8. W wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  COPY a:\msgina.dll
  CD ..
  COPY a:\msgina.dll
  exit
 9. Uruchom komputer ponownie i zastosuj poprawkę.

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301645 JAK: Korzystanie z Konsoli odzyskiwania na komputerze, który nie uruchamia się w systemie Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329316 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:42:22 — zmiana: 5.4

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB329316
Opinia