Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak uzyskać podręcznik do gry lub inną dokumentację

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule wyjaśniono, jak uzyskać kopie podręczników do oprogramowania dla gier firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby zamówić papierowy podręcznik u firmy Microsoft, należy skontaktować się z działem zamówień firmy Microsoft pod numerem 1-800-360-7561.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326246 Jak wymienić zgubione, uszkodzone lub brakujące oprogramowanie lub sprzęt firmy Microsoft

Aby pobrać podręczniki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać podręcznik z dysku CD-ROM z oprogramowaniem, należy użyć jednej z następujących metod.

Uwaga Do wyświetlenia niektórych plików podręczników do oprogramowania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Oprogramowanie Adobe Acrobat Reader jest dołączone do niektórych pakietów oprogramowania.

Microsoft Dungeon Siege 1.0

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM nr 1 gry Dungeon Siege naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\Manuals\DSManual.pdf.
 3. Po otwarciu pliku podręcznika w programie Adobe Acrobat Reader kliknij polecenie Drukuj w menu Plik i kliknij przycisk OK.

Microsoft Train Simulator 1.0

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry Train Simulator naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Games (Gry firmy Microsoft), wskaż polecenie Train Simulator, a następnie kliknij polecenie Train Simulator Manual (Podręcznik do gry Train Simulator).
 3. Po otwarciu pliku podręcznika w programie Adobe Acrobat Reader kliknij polecenie Drukuj w menu Plik i kliknij przycisk OK.

Combat Flight Simulator 3

 1. Odszukaj następujący plik:
  C:\Program Files\Microsoft Games\Combat Flight Simulator 3\manuals
 2. Kliknij dwukrotnie plik Fs.pdf, Mow.pdf lub Utaw.pdf.

  Są to odpowiednio podręczniki „Flight School Handbook”, „Machines of War Handbook” i „Understanding the Tactical Air War Handbook”.
 3. Po otwarciu pliku podręcznika w programie Adobe Acrobat Reader kliknij polecenie Drukuj w menu Plik i kliknij przycisk OK.

  Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat Reader, kliknij dwukrotnie plik Dysk 2:\ADOBE\RP505ENU.EXE, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater 1.0

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM nr 1 gry Combat Flight Simulator 2 naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie folder dysk CD lub DVD:\Manual.

Microsoft Flight Simulator 2002

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM nr 1 gry Flight Simulator 2002 naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.

  Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat Reader, kliknij dwukrotnie folder dysk CD:\Extras\Ar405eng, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Games (Gry firmy Microsoft), a następnie kliknij polecenie Flight Simulator 2002.
 3. Kliknij pozycję Flight Simulator 2002 Manual (Podręcznik do gry Flight Simulator 2002).

  Inne podręczniki i informacje dotyczące gry Flight Simulator 2002, takie jak podręczna karta informacyjna i kluczowe polecenia, można znaleźć w folderze dysk twardy:\Program Files\Microsoft Games\FS2002\Help.
 4. Po otwarciu pliku podręcznika w programie Adobe Acrobat Reader kliknij polecenie Drukuj w menu Plik i kliknij przycisk OK.

Microsoft Zoo Tycoon 1 i 2

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry Zoo Tycoon 1 naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.

  Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Adobe Acrobat Reader, kliknij dwukrotnie folder dysk CD lub DVD:\Goodies\Ar500ENU, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\Manuals\English.pdf.

  W przypadku gry Marine Mania kliknij dwukrotnie plik Mardino.pdf lub Zooty.pdf.
 3. Spowoduje to otwarcie podręcznika w programie Adobe Acrobat Reader.

  Jeśli program Acrobat Reader nie jest zainstalowany na komputerze, można skorzystać z instalatora w folderze dysk CD lub DVD:\Goodies.
 4. W przypadku gry Zoo Tycoon 2 podręcznik można znaleźć w folderze dysk CD lub DVD:\Manuals.

Microsoft Links 2001

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry Links 2001 naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\Manuals\English.pdf.
 3. Po otwarciu pliku podręcznika w programie Adobe Acrobat Reader kliknij polecenie Drukuj w menu Plik i kliknij przycisk OK.

Microsoft Freelancer 1.0

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry Freelancer naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\Extras\MANUAL\English.pdf.
 3. Po otwarciu pliku podręcznika w programie Adobe Acrobat Reader kliknij polecenie Drukuj w menu Plik i kliknij przycisk OK.

Microsoft Rise of Nations

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry Freelancer naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\Goodies\mnlengl.pdf.
 3. Po otwarciu pliku podręcznika w programie Adobe Acrobat Reader kliknij polecenie Drukuj w menu Plik i kliknij przycisk OK.
Aby dowiedzieć się, jak uzyskać program Adobe Acrobat Reader, odwiedź następującą witrynę firmy Adobe w sieci Web:

Microsoft Rise of Nations: Gold Edition

 1. Podczas wkładania dysku CD nr 1 naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Otwórz okno Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy dysk CD lub DVD, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
 3. Otwórz folder Manual, a następnie kliknij dwukrotnie podręcznik w odpowiednim języku.

Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\Manual\RiseofNationsXPackManual_English.pdf.

Microsoft Age of Mythology

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry Age of Mythology naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\AOM\DOCS\AOMSTA_1.PDF.

Microsoft Age of Mythology: Gold Edition

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry Age of Mythology: Gold Edition naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie folder dysk CD lub DVD:\aom\files2\docs.
 3. Otwórz plik PDF z podręcznikiem do gry.

Microsoft Age of Mythology: The Titans

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry Age of Mythology: The Titans naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\aom\docs\aomxp__3.pdf.

Microsoft Links 2003

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM gry Links 2003 naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\Manuals\English.pdf.

Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna

 1. Podczas wkładania dysku CD-ROM nr 1 gry Dungeon Siege: Legends of Aranna naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
 2. Kliknij dwukrotnie plik dysk CD lub DVD:\MANUALS\DSLOA\DSLoaENG.pdf.
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
features howto funkcje instrukcje
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329564 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:45:16 — zmiana: 4.0

Microsoft Age of Mythology, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Freelancer, Microsoft Links 2001 Standard Edition, Microsoft Links 2003, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania

 • kbnosurvey kbarchive dftsdahomeportal kbui kbhowto KB329564
Opinia