Jak uzyskać i zainstalować sterowniki USB 2.0 w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano dostępność obsługi sterowników uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) 2.0 w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.
Więcej informacji
Obsługa magistrali USB 2.0 dla kontrolera hosta zgodnego z interfejsem EHCI (Enhanced Host Controller Interface) jest dostępna w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Jeśli ostatnio zainstalowano na danym komputerze dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP, należy postępować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym artykule, aby uzyskać najnowsze sterowniki USB 2.0.

Jak ustalić, czy uaktualnienie jest konieczne

Uaktualnienie obsługi magistrali USB 2.0 nie jest konieczne, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Zakupiono nowy system obsługujący magistralę USB 2.0, dostarczany z preinstalowanym systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 1. Pierwotny producent sprzętu (OEM) zapewnia dostępność w systemie najnowszego stosu sterowników USB 2.0.
 • Zainstalowano już dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP na danym komputerze. Dodana jest nowa dodatkowa karta PCI zgodna ze standardem USB 2.0. W tej sytuacji najnowsze sterowniki USB 2.0 dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP są automatycznie wybierane podczas instalacji sterownika.
 • Nabyty i zainstalowany jest system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 na dysku CD-ROM.
 • Nabyty jest system od producenta OEM pobierający i preinstalujący dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP. Producent OEM zapewnia identyfikację oraz instalację w systemie sterowników USB 2.0 podczas instalacji w trybie graficznego interfejsu użytkownika (GUI).

Jak wykonać uaktualnienie do sterownika rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1

Jeśli komputer obsługuje magistralę USB 2.0 i preinstalowano sterownik USB 2.0 dostarczony przez producenta OEM, można nadal korzystać ze starszych preinstalowanych sterowników USB 2.0. Można to robić nawet po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP.

Aby uaktualnić do sterownika rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, wykonaj następujące kroki:
 1. Upewnij się, że dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP jest zainstalowany. Upewnij się, że uruchomiono komputer ponownie, jeżeli został wyświetlony odpowiedni monit.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Otwórz Menedżera urządzeń. Zlokalizuj polecenie Urządzenia według typów.

  Aby otworzyć Menedżera urządzeń, uruchom plik Devmgmt.msc w wierszu polecenia lub wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
  2. Rozwiń węzeł Narzędzia systemowe, kliknij pozycję Menedżer urządzeń, a następnie kliknij polecenie Urządzenia według typów w menu Widok.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kontroler hosta USB 2.0 EHCI, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj sterownik.

  Wpis kontrolera hosta USB można odnaleźć w jednej z następujących lokalizacji:
  • Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
  • Inne urządzenia

   Uwaga: W lokalizacji Inne urządzenia wpis kontrolera hosta USB jest oznaczony etykietą Kontroler Uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) z żółtym wykrzyknikiem.
 4. Kliknij opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Zakończ po zakończeniu instalacji.

  Uwaga: Może zostać wyświetlony komunikat o ponowne uruchomienie komputera w celu zakończenia instalacji.

Jak potwierdzić wersje sterowników

Upewnij się, że dostępne są najnowsze sterowniki USB 2.0 dostarczone w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP. Aby to zrobić, zweryfikuj wersję używanego sterownika w następującej tabeli:
DataWersjaNazwa pliku
29-sie-20025.1.2600.1106 lub nowsze wersjeUsbport.sys
29-sie-20025.1.2600.1106 lub nowsze wersjeUsbhub.sys
29-sie-20025.1.2600.1106 lub nowsze wersjeHccoin.dll
29-sie-20025.1.2600.1106 lub nowsze wersjeUsbehci.sys
Uwaga: Podczas instalowania sterowników USB 2.0 z dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP zastępowane są pochodzące od innych dostawców stosy sterowników USB 2.0 dla dodatkowych kart PCI. Firma Microsoft zaleca usunięcie tych stosów sterowników przed instalacją sterowników USB 2.0 z dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP.

Informacje dla użytkowników zaawansowanych

USB 2.0 jest poprawką oryginalnej specyfikacji USB 1.1. Specyfikacja USB 2.0 została zatwierdzona w kwietniu 2000 roku. Odpowiednia specyfikacja EHCI została ukończona w marcu 2002 roku.

W systemie Windows XP nie uwzględniono obsługi technologii USB 2.0 z następujących przyczyn:
 • Kontrolery hosta zgodne ze specyfikacją EHCI 1.0 o jakości produkcyjnej nie były dostępne.
 • Liczba urządzeń USB 2.0 o jakości produkcyjnej była niedostateczna i nie umożliwiała przeprowadzenia testów.
Instalator dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP został zaprojektowany w celu zaktualizowania wszystkich sterowników i plików uwzględnionych w systemie Windows XP. Sterowniki USB 2.0 nie zostały uwzględnione w systemie Windows XP, dlatego aby uzyskać najnowsze sterowniki, należy po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP wykonać kroki opisane w tym artykule.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych artykułach dotyczących technologii USB, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329632 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:45:57 — zmiana: 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632
Opinia