Jak korzystać z programów pakietu Office z dodatkiem plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu obniżania poziomu zabezpieczeń lub wyłączania funkcji zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie komputera.
Streszczenie
Dodatek plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Microsoft Office skanuje dokumenty w poszukiwaniu wirusów makr w produktach pakietu Office. Ten dodatek plug-in może być przyczyną problemów dotyczących wydajności, otwierania plików w programach pakietu Office lub instalowania niektórych programów pakietu Office.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących potencjalnych problemów, które mogą występować podczas korzystania z dodatku typu plug-in Norton AntiVirus, oraz komunikatów o błędach, które mogą być wyświetlane, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
835404 Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby otwarcia dokumentu pakietu Office lub uruchomienia programu Outlook
Ten artykuł zawiera najnowsze informacje dotyczące sposobu korzystania z pakietu Office z dodatkiem plug-in programu Norton AntiVirus.
Więcej informacji
W celu obejścia problemów wymienionych w sekcji „Podsumowanie” należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1. Uruchom funkcję Live Update

Najnowszą dostępną wersję dodatku plug-in dla pakietu Office można uzyskać z witryny Live Update dostępnej za pośrednictwem oprogramowania Norton AntiVirus.

Uwaga: Aktualizacja dodatku plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office może nie być dostępna we wszystkich językach.

Metoda 2: Wyłącz dodatek plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office

Z tej metody należy korzystać tylko wówczas, gdy nie można zaktualizować oprogramowania Norton AntiVirus za pośrednictwem witryny Live Update w sieci Web.
Ważne: Ta procedura może zwiększyć ryzyko pokonania zabezpieczeń. Mogą też narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Proces opisany w tym artykule ma zapewnić prawidłowe działanie programów lub umożliwić zaimplementowanie określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego procesu w danym środowisku. Jeżeli ten proces zostanie wdrożony, należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe celem zabezpieczenia systemu. Zalecamy stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.Uwaga: Program antywirusowy ma za zadanie chronić komputer przed wirusami. Program antywirusowy ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików niewiadomego pochodzenia, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników wiadomości e-mail.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972 Computer viruses: description, prevention, and recovery
Jeżeli dodatek plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office jest wyłączony, nie skanuje otwieranych dokumentów. Jednak nawet jeżeli dodatek typu plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office jest wyłączony, funkcja Auto-Protect programu Norton AntiVirus nadal zapewnia stałą ochronę przez skanowanie każdego uruchamianego, pobieranego, otwieranego, tworzonego lub usuwanego pliku.

Aby wyłączyć dodatek plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office, należy zastosować jedną z następujących metod w zależności od wersji programu Norton AntiVirus zainstalowanej na komputerze.
Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.

Zainstalowany jest program Norton AntiVirus 2007 lub Norton Internet Security 2007

Należy wyłączyć opcję Turn on scanning for Microsoft Office Documents (Włącz skanowanie dla dokumentów pakietu Microsoft Office). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki. Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Obejście to użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.
 1. Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Norton, a następnie kliknij polecenie Norton Protection Center.
 2. Zależnie od używanej wersji oprogramowania Norton, kliknij polecenie Norton Antivirus lub Norton Internet Security.
 3. Kliknij polecenie Settings (Ustawienia).
 4. W obszarze Additional Options (Dodatkowe opcje) kliknij opcję Virus and Spyware Protection Options (Opcje ochrony przed wirusami i oprogramowaniem inwigilacyjnym).
 5. Kliknij polecenie Miscellaneous (Różne).
 6. W obszarze How to keep Microsoft Office documents protected (Jak chronić dokumenty pakietu Microsoft Office) kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Turn on scanning for Microsoft Office Documents (Włącz skanowanie dokumentów pakietu Microsoft Office).

Zainstalowany jest program Norton AntiVirus 2006

Należy wyłączyć dodatek plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki. Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia problemu, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własne ryzyko.
 1. Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Norton, a następnie kliknij polecenie Norton AntiVirus Options.
 2. Kliknij polecenie Miscellaneous.
 3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Turn Office Plug-in on.

Zainstalowany jest program Norton AntiVirus 2004, Norton SystemWorks 2004, Norton AntiVirus 2003, Norton SystemWorks 2003, Norton AntiVirus 2002 lub Norton SystemWorks 2002

Należy wyłączyć dodatek plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki. Program Norton AntiVirus 2002 służy jako przykład. Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Obejście to użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom program Norton AntiVirus. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Norton AntiVirus, a następnie kliknij polecenie Norton AntiVirus 2002.

  Uwaga: Jeśli program Norton AntiVirus zainstalowano jako część oprogramowania Norton SystemWorks 2002, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Norton SystemWorks, wskaż polecenie Norton AntiVirus, a następnie kliknij polecenie Norton AntiVirus 2002.
 2. Kliknij menu Options.

  Uwaga: W programie Norton SystemWorks 2002 należy kliknąć przycisk Options (Opcje), a następnie opcję Norton Antivirus.
 3. W obszarze Other kliknij opcję Miscellaneous.
 4. W obszarze How to keep Microsoft Office documents protected wyczyść pole wyboru Enable Office Plug-in, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Ponownie uruchom komputer.

Zainstalowany jest program Norton AntiVirus 2001 lub Norton SystemWorks 2001

Należy wyłączyć dodatek plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Obejście to użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom program Norton AntiVirus. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Norton AntiVirus, a następnie kliknij polecenie Norton AntiVirus 2001.

  Uwaga: Jeśli program Norton AntiVirus zainstalowano jako część oprogramowania Norton SystemWorks 2002, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Norton SystemWorks, wskaż polecenie Norton AntiVirus, a następnie kliknij polecenie Norton AntiVirus 2002.
 2. Kliknij przycisk Options, a następnie kliknij kartę General.
 3. W obszarze How to keep Microsoft Office documents protected wyczyść pole wyboru Enable Office Plug-in, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Ponownie uruchom komputer.

Zainstalowany jest program Norton AntiVirus 2000, Norton SystemWorks 2000 lub Norton Internet Security

Wyrejestruj plik OfficeAV.dll programu Norton AntiVirus. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia problemu, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własne ryzyko.
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W zależności od tego, jak jest zainstalowany program Norton AntiVirus 2000, wpisz jedno z następujących poleceń:
  • Jeżeli program Norton AntiVirus jest zainstalowany jako produkt autonomiczny, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   regsvr32 /u "c:\program files\norton antivirus\officeav.dll"
   c jest symbolem zastępczym dla litery dysku, na którym jest zainstalowany program Norton AntiVirus.

   Jeśli polecenie zostanie wykonane pomyślnie, pojawi się następujący komunikat:
   DllUnregisterServer in C:\Program Files\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll succeeded. (Funkcja DllUnregisterServer w C:\Program Files\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll powiodła się).
  • Jeżeli program Norton AntiVirus jest zainstalowany jako część oprogramowania SystemWorks, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   regsvr32 /u "c:\program files\norton systemworks\norton antivirus\officeav.dll"
   c jest symbolem zastępczym dla litery dysku, na którym jest zainstalowane oprogramowanie SystemWorks.

   Jeśli polecenie zostanie wykonane pomyślnie, pojawi się następujący komunikat:
   DllUnregisterServer in C:\Program Files\Norton Systemworks\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll succeeded. (Funkcja DllUnregisterServer w C:\Program Files\Norton Systemworks\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll powiodła się).
  • Jeżeli program Norton AntiVirus jest zainstalowany, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   regsvr32 /u "c:\program files\norton internet security\norton antivirus\officeav.dll"
   c jest symbolem zastępczym dla litery dysku, na którym jest zainstalowany program Norton Internet Security.

   Jeśli polecenie zostanie wykonane pomyślnie, pojawi się następujący komunikat:
   DllUnregisterServer in C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll succeeded. (Funkcja DllUnregisterServer w C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll powiodła się).
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Ponownie uruchom komputer.
Materiały referencyjne
Aby zapoznać się z listą dodatkowych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których opisano znane problemy z pakietem Microsoft Office i dodatkiem plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Microsoft Office, kliknij następujące łącze do witryny firmy Microsoft: Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę artykułów

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wyłączania lub włączania dodatku typu plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office, odwiedź następującą witrynę firmy Symantec w sieci Web:Udostępnione przez firmę Microsoft informacje o sposobach kontaktowania się z innymi firmami mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
W polu tekstowym Wyszukaj wpisz 1999091612160606, a następnie kliknij temat How to enable and disable the Norton AntiVirus plug-in for Microsoft Office (Jak włączyć i wyłączyć dodatek plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Microsoft Office), aby zlokalizować najnowsze informacje dotyczące tego problemu, udostępnione przez firmę Symantec. Więcej informacji dotyczących oprogramowania Norton AntiVirus lub Norton SystemWorks można znaleźć w dokumentacji produktu. Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
inf offxp nav cannot open file
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329820 — ostatni przegląd: 03/30/2007 17:32:39 — zmiana: 13.6

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB329820
Opinia