OFFXP: Jak stwierdzić, która wersja dodatku Office XP Multilingual User Interface Pack jest zainstalowana

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisane, jak stwierdzić, która wersja dodatku Microsoft Office XP Multilingual User Interface (MUI) Pack jest zainstalowana na komputerze.
Więcej informacji
Ponieważ do pobrania jest dostępnych kilka wersji dodatku MUI Pack dla pakietu Office XP, konieczne może okazać się ustalenie, która wersja dodatku MUI Pack jest zainstalowana na komputerze lub komputerach w danej organizacji.

Aby stwierdzić, która wersja dodatku MUI Pack jest zainstalowana na komputerze, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Jak skorzystać z Internetu w celu ustalenia która wersja dodatku MUI Pack jest zainstalowana

Jeśli masz dostęp do Internetu, wykonaj poniższe kroki, aby ustalić, czy dodatek MUI Pack jest zainstalowany na komputerze:
  1. Odwiedź witrynę Product Updates firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Poniżej tekstu Check for Office Updates kliknij łącze Go.

    Po zakończeniu procesu wykrywania aktualizacji zostaje wyświetlona lista zalecanych aktualizacji do zatwierdzenia.
  3. Kliknij przycisk Show Installed Updates.
Witryna Product Updates Web raportuje, które aktualizacje są zainstalowane. Jeśli jest zainstalowany dodatek Office XP Service Pack 1 (SP-1) MUI Pack lub Office XP Service Pack 2 (SP-2) MUI Pack, dana aktualizacja jest wyświetlana na stronie Products Update i jest oznaczona jako Already Installed (już zainstalowane).

Metoda 2: Jak ustalić, czy dodatek MUI Pack jest zainstalowany, nie mając dostępu do Internetu

Jeśli nie masz dostępu do Internetu do ustalenia, czy na komputerze jest zainstalowany dodatek MUI Pack użyj narzędzia Office Update Inventory Tool. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak pobrać narzędzie Office Update Inventory Tool i używać go, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: UWAGA: Aby pobrać narzędzie Office Update Inventory Tool musisz znaleźć komputer, który ma dostęp do Internetu. Po pobraniu narzędzia Office Update Inventory Tool z komputera, który ma dostęp do Internetu, skopiuj to narzędzie, a następnie zainstaluj je na żądanym komputerze.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o dodatku Office XP SP-2 MUI Pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
inf OFFXP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329838 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:49:38 — zmiana: 2.4

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB329838
Opinia