Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Wykrywanie urządzenia magazynującego IEEE 1394 nie działa po wyjściu systemu ze stanu wstrzymania lub hibernacji

Symptomy
Gdy urządzenie magazynujące IEEE 1394 (na przykład stacja dysków CD-ROM lub zewnętrzna stacja dysków) jest podłączone do komputera z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), proces wykrywania urządzenia może nie działać po wyjściu systemu ze stanu wstrzymania lub hibernacji. Z tego powodu urządzenie nie działa.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows XP Home Edition i Windows XP Professional

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  22-paź-2002 15:26 5.1.2600.104    38 656 Sbp2port.sys			

Windows XP Home Edition SP1 i Windows XP Professional SP1

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  23-paź-2002 14:18 5.1.2600.1134   38 656 Sbp2port.sys			

Windows XP, wersja 64-bitowa

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  22-paź-2002 15:26 5.1.2600.104    140 160 Sbp2port.sys			

Windows XP SP1, wersja 64-bitowa

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  23-paź-2002 14:18 5.1.2600.1134   140 160 Sbp2port.sys			
UWAGA: Dystrybucja tej poprawki odbywa się z zastosowaniem dwutrybowych pakietów poprawek. Umożliwia to zainstalowanie poprawki niezależnie od tego, czy jest używany dodatek SP1. Jeśli dodatek SP1 nie jest zainstalowany, poprawka dwutrybowa umieszcza na komputerze wersję poprawki dla komputerów z dodatkiem SP1, która jest automatycznie instalowana razem z tym dodatkiem.Aby uzyskać dodatkowe informacje o dwutrybowych pakietach poprawek, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328848 Opis pakietów podwójnych poprawek dla systemu Windows XP

Obejście problemu
Jeśli urządzenie magazynujące jest podłączone przez interfejs IEEE 1394 do komputera z systemem Windows XP SP1, należy odłączyć urządzenie przed wejściem systemu w stan wstrzymania lub hibernacji. Po wyjściu systemu ze stanu wstrzymania lub hibernacji należy ponownie podłączyć urządzenie. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że system je wykrył.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
FireWire fire wire
Właściwości

Identyfikator artykułu: 329909 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:28:49 — zmiana: 5.5

 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbpending kbqfe KB329909
Opinia