Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas uruchamiania komputera uruchamia się Notatnik, wyświetlając tekst „[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\System32\Shell32.dll,-21787”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po uruchomieniu komputera na pulpicie systemu Windows pojawia się Notatnik z jednym lub większą liczbą dokumentów tekstowych zawierających następujące wiersze:
[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Plik Desktop.ini istnieje w jednym lub kilku z następujących folderów, gdzie dysk oznacza dysk, na którym zainstalowano system Windows:
  • dysk:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Startup
  • dysk:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy
  • dysk:\Documents and Settings\All Users\Menu Start
  i
 • Plik Desktop.ini zawiera następujące wiersze:
  [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod:

Aby automatycznie zastosować metodę 1, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany.Samodzielne rozwiązywanie problemu

Metoda 1. Usuń plik Desktop.ini

 1. Uruchom Eksploratora Windows.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
 3. W polu Ustawienia zaawansowane kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików oraz Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (jeśli nie są jeszcze wyczyszczone), a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Usuń wszystkie wystąpienia pliku Desktop.ini zawierające wiersze opisane w sekcji „Symptomy” tego artykułu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
  1. Zlokalizuj następujące foldery, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Desktop.ini (jeśli istnieje w tym folderze), a następnie kliknij przycisk Otwórz:
   • dysk:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Startup
   • dysk:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy
   • dysk:\Documents and Settings\All Users\Menu Start
   gdzie dysk oznacza dysk, na którym zainstalowano system Windows.
  2. Upewnij się, że plik zawiera następujące wiersze:
   [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
   Jeśli plik zawiera te wiersze, kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Usuń, a po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
 5. Uruchom ponownie komputer i zweryfikuj, czy problem został rozwiązany.

Metoda 2. Wyłączenie elementu startowego za pomocą narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe)

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij kartę Uruchamianie.
 4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru obok wszystkich wpisów desktop w kolumnie Element startowy oznaczonych jako Common Startup w kolumnie Lokalizacja i znajdujących się także w następujących lokalizacjach (zgodnie ze wskazaniem w kolumnie Polecenie):
  • dysk:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Startup
  • dysk:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy
  • dysk:\Documents and Settings\All Users\Menu Start
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Narzędzie konfiguracji systemu.
 6. Uruchom ponownie komputer i zweryfikuj, czy problem został rozwiązany.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów przy użyciu narzędzia konfiguracji systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310560 Jak rozwiązywać problemy z konfiguracją przy użyciu narzędzia konfiguracji systemu Windows XP
fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330132 — ostatni przegląd: 11/30/2012 18:29:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbprb kbfixme kbmsifixme KB330132
Opinia
>