Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie po uruchomieniu komputera „RUNDLL32.EXE - Nie znaleziono punktu wejścia”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po uruchomieniu komputera może pojawić się jeden lub kilka następujących komunikatów o błędzie:
RUNDLL32.EXE - Nie znaleziono punktu wejścia: Nie znaleziono punktu wejścia procedury ThunkConnect32 w bibliotece dołączanej dynamicznie KERNEL32.dll

RUNDLL - Błąd w NvQTwk Brak wpisu: NvCplDaemon
Przyczyna
Ten problem może wystąpić w przypadku korzystania ze sterownika karty wideo firmy NVIDIA.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować najnowszy sterownik karty wideo firmy NVIDIA. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu pobrania i zainstalowania sterowników firmy NVIDIA, odwiedź następującą witrynę firmy NVIDIA w sieci Web:Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

UWAGA: Jeśli nie można pomyślnie uruchomić komputera, należy użyć funkcji systemu Microsoft Windows XP Ostatnia znana dobra konfiguracja. Po pomyślnym uruchomieniu komputera należy pobrać i zainstalować zaktualizowane sterowniki firmy NVIDIA, a następnie ponownie uruchomić komputer.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uruchamiania komputera z systemem Microsoft Windows XP przy użyciu funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307852 HOW TO: Start Your Computer by Using the Last Known Good Configuration Feature in Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330159 — ostatni przegląd: 06/11/2003 14:04:00 — zmiana: 1.0

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • kberrmsg kbenv kbprb kbdisplay KB330159
Opinia