Opis komputera pojawia się przed nazwą komputera w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:330193
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu modyfikacji rejestru. Upewnij się, że kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania kopii, przywracania i modyfikowania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Opis komputera może pojawić się przed nazwą komputera w systemie Microsoft Windows XP i nazwa komputera może pojawić się między nawiasów w poniższym przykładzie:
computer_description (nazwa_komputera)
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 bazy wiedzy Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  10-Jul-2003 19:42 6.0.2800.1242  8,242,176 Shell32.dll     08-Jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557,568 Xpsp2res.dll   
System Windows XP 64-Bit Edition
  Date     Time  Version      Size  File name   Platform  ----------------------------------------------------------------------  10-Jul-2003 19:43 6.0.2800.1242 14,375,424 Shell32.dll  IA-64  03-Jul-2003 17:51 6.0.2800.1242  8,242,176 Wshell32.dll  x86  08-Jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557,568 Wxpsp2res.dll x86  08-Jul-2003 18:31 5.1.2600.1243   557,056 Xpsp2res.dll  IA-64 

Instrukcje dotyczące instalacji

Po zastosowaniu tej poprawki należy wykonać następujące kroki, aby włączyć poprawkę.

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub inną metodą może spowodować poważne problemy. Te problemy mogą wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie gwarantuje, że można rozwiązać te problemy. Modyfikowanie rejestru na własne ryzyko.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 3. Na Edycja menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
 4. Typ ToggleCommentPosition, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Na Edycja menu, kliknij przycisk Modyfikowanie.
 6. Typ 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Na Edycja menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
 8. Typ ShowDriveLettersFirst, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. Na Edycja menu, kliknij przycisk Modyfikowanie.
 10. Typ 2, a następnie kliknij przycisk OK.
Wartości rejestru są następujące wyniki:

Klucz: ToggleCommentPosition
Typ: DWORD
Wartość: 1 lub 0
Jeśli wartość jest równa 0, system Windows użyje"nazwa_udziału na comment_text (nazwa_komputera) (litera_dysku)."

Jeśli wartość wynosi 1, system Windows użyje"nazwa_udziału na nazwa_komputera (comment_text) (litera_dysku)."
Klucz: ShowDriveLettersFirst
Typ: DWORD
Wartość: 1,2 i 4
Jeśli wartość wynosi 1, literę dysku dla stacji zdalnej jest wyświetlany jako pierwszy.
Jeśli wartość 2 litery dysków nie są wyświetlane.
Jeśli wartość 4 litera dysku jest wyświetlany jako pierwszy dla wszystkich dysków.
Ten wpis rejestru można zastosować zasady na komputerze lub w zasadzie na użytkownika przy użyciu jednej z następujących podkluczy:
 • Zasady na komputerze kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Zasady na użytkownika kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
Jeśli istnieje klucz rejestru na komputerze ma pierwszeństwo przed ustawieniem na użytkownika. Aby zmiany zaczęły obowiązywać bieżącego użytkownika należy wylogować się z komputera, a następnie zaloguj się do komputera.

W systemie Windows Vista można również użyć do ustawiania kolejności wyświetlania wpisy rejestru ToggleCommentPosition i ShowDriveLettersFirst. Jednakże jeśli wartość wpisu ShowDriveLettersFirst tylko w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE rejestru ustawienia zostaną wprowadzone po zmianie Opcje folderów. Należy ustawić wpis ShowDriveLettersFirst w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE i HKEY_CURRENT_USER klucza rejestru.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 330193 — ostatni przegląd: 12/07/2015 12:56:18 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB330193 KbMtpl
Opinia