Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Wyświetlane jest okno usługi Posłaniec zawierające reklamę internetową

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W oknie usługi Posłaniec mogą pojawiać się reklamy internetowe. Takie reklamy zawierają tekst podobny do następującego:
Usługa Posłaniec
Komunikat od źródło do nazwa_komputera.nazwa_ISP dnia data_godzina
Tekst komunikatu
Takie komunikaty nazywa się również „spamem” usługi Posłaniec.
Przyczyna
Problem występuje w przypadku komunikatów net send odbieranych od osób korzystających z usługi Posłaniec w systemie Windows. Usługa Posłaniec jest usługą systemu Windows transmitującą komunikaty net send i wiadomości wysyłane za pośrednictwem usługi alertowania między komputerami klienckimi a serwerami. Na przykład administratorzy sieci używają usługi Posłaniec w celu wysyłania alertów administracyjnych do użytkowników sieciowych. System Windows oraz inne programy również mogą korzystać z usługi Posłaniec. Na przykład system Windows może użyć jej, aby poinformować użytkownika o zakończeniu zadania drukowania lub o awarii zasilania komputera i przełączeniu do zasilacza awaryjnego (UPS). Program antywirusowy może korzystać z usługi Posłaniec, aby wysyłać użytkownikowi powiadomienia. Usługa Posłaniec nie jest związana z przeglądarką sieci Web, programem poczty e-mail ani programami Windows Messenger lub MSN Messenger. Problem występuje, jeśli spełnione są następujące warunki:
 • Usługa Posłaniec jest uruchomiona.
 • Usługa Zdalne wywoływanie procedur (RPC) jest uruchomiona.
 • Dla połączenia internetowego włączone są przychodzący ruch NetBIOS (NetBIOS przez TCP/IP) oraz ruch emisji UDP.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać problem, należy zainstalować lub włączyć zaporę blokującą przychodzący ruch NetBIOS i ruch emisji UDP. Metoda rozwiązania problemu zależy od używanego systemu operacyjnego i sposobu połączenia z Internetem. W następnych sekcjach przedstawiono przykłady kilku konfiguracji i możliwych metod rozwiązania problemu.

Bezpośrednie połączenie z Internetem

W przypadku jednego komputera podłączonego bezpośrednio do Internetu (na przykład przy użyciu modemu kablowego, modemu DSL lub telefonicznego) należy zainstalować zaporę i zablokować przychodzący do niego ruch NetBIOS i emisje UDP.

Używanym systemem jest Windows XP

W przypadku systemu Windows XP i bezpośredniego połączenia z Internetem (na przykład przy użyciu modemu kablowego, modemu DSL lub telefonicznego) należy zainstalować dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP i włączyć Zaporę połączenia internetowego (ICF). Domyślnie instalacja dodatku SP1 dla systemu Windows XP umożliwia Zaporze połączenia internetowego (ICF) blokowanie całego ruchu przychodzącego (emisji pojedynczych, multiemisji i emisji). W przypadku zainstalowanego dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP włączona jest domyślnie Zapora systemu Windows (WF).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zmiany w zachowaniu blokowania zapory ICF w dodatku SP1 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
329928 ICF in Windows XP SP1 and Windows Server 2003 blocks unsolicited inbound unicast, multicast, and broadcast traffic
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP1 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu włączania zapory ICF, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283673 Jak włączyć lub wyłączyć Zaporę w systemie Windows XP

Używanym systemem jest Windows 2000

W przypadku systemu Windows 2000 i bezpośredniego połączenia z Internetem (na przykład przy użyciu modemu kablowego, modemu DSL lub telefonicznego) należy uzyskać od innego dostawcy i zainstalować zaporę, która blokowałaby przychodzący ruch NetBIOS i ruch emisji UDP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zapór, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Połączenie z Internetem przez niewielką sieć administrowaną lokalnie

W przypadku sieci, w której stosuje się udostępnianie połączenia, aby zapewnić dostęp do Internetu wielu komputerom, należy zainstalować lub włączyć zaporę tylko dla udostępnianego połączenia z Internetem.

Używanym systemem jest Windows XP z udostępnianiem połączenia internetowego

Jeżeli w systemie Windows XP w celu zapewnienia dostępu do Internetu dla wielu komputerów używana jest funkcja udostępniania połączenia internetowego, należy zainstalować dodatek SP1 dla systemu Windows XP na komputerze-hoście udostępniania połączenia internetowego i włączyć na nim zaporę połączenia internetowego.

Używanym systemem jest Windows XP ze sprzętowym urządzeniem udostępniania połączenia internetowego

Jeżeli używany jest router lub inne urządzenie zapewniające wielu komputerom dostęp do Internetu, należy skonfigurować urządzenie udostępniania połączenia do blokowania przychodzącego ruchu NetBIOS i emisji UDP. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z producentem urządzenia do udostępniania połączenia.

Połączenie z Internetem przez sieć nieadministrowaną przez użytkownika

Jeżeli połączenie z Internetem jest nawiązywane przez sieć firmową lub usługodawca internetowy (ISP) używa zapory, należy poprosić administratora sieci o skonfigurowanie zapory do blokowania przychodzącego ruchu NetBIOS i UDP. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci lub usługodawcą internetowym.
Obejście problemu
W celu obejścia problemu należy wyłączyć usługę Posłaniec. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania (lub wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania).
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Posłaniec.
 5. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Wyłączony.
 6. Kliknij przycisk Zatrzymaj, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeżeli usługa Posłaniec jest zatrzymana, wiadomości od usługi Alertowanie (na przykład powiadomienia od oprogramowania antywirusowego) nie są transmitowane. Jeżeli usługa Posłaniec jest wyłączona, wszystkie usługi jawnie od niej zależne nie są uruchamiane, a komunikat o błędzie jest rejestrowany w dzienniku zdarzeń systemowych. Z tego powodu firma Microsoft zamiast wyłączania usługi Posłaniec zaleca zainstalowanie zapory i skonfigurowanie jej do blokowania ruchu protokołów NetBIOS i RPC.
Więcej informacji
Usługa Posłaniec używa portów UDP 135, 137 i 138, portów TCP 135, 139 i 445 oraz tymczasowego (tj. krótkoterminowego) portu wyższego niż 1024.

Zapory zapobiegają przesyłaniu komunikatów net send oraz pomagają chronić komputer przed innymi złośliwymi atakami za pośrednictwem Internetu. Ataki te mogą służyć do osiągnięcia następujących celów:
 • Dostęp do informacji prywatnych użytkownika
 • Nielegalne rozpowszechnianie oprogramowania przez zawłaszczanie miejsca na lokalnym dysku twardym użytkownika
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego zagadnienia, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
netbt nbt spam alert ad Advertisement webpopup winpopup.exe netsend spam messenger service spam popup pop-up pop up
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330904 — ostatni przegląd: 12/07/2015 13:01:51 — zmiana: 9.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Messenger 4.6, Microsoft Windows Messenger 4.7, MSN Messenger 5.0, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbfirewall kbenv kbpubtypekc kbprb KB330904
Opinia