Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

System Windows XP może powodować dodatkowy ruch powiadomień o zmianach SMB

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Serwery z systemem Microsoft Windows NT i Microsoft Windows 2000 przekazują informacje o zmianach w systemie plików do klientów z systemem Windows XP, nawet jeśli na kliencie nie jest otwarte okno programu Explorer.exe. Może to powodować powstawanie dodatkowego ruchu w sieci rozległej (WAN). Ten problem nie występuje, dopóki na kliencie nie zostanie otwarte, a następnie zamknięte okno programu Explorer.exe wyświetlające zawartość udziału serwera.

Monitor sieci wskazuje na występowanie następującego nadmiernego ruchu powiadomień o zmianach SMB:
Żądanie klienta SMB: C NT transact — Odpowiedź serwera z powiadomieniem o zmianie SMB: R NT transact
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka. Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Data     Godzina  Wersja    Rozmiar    Nazwa pliku -------------------------------------------------------------------- 01-lis-2002 22:46 6.0.2600.105  8 223 232 Shell32.dll (bez dodatku SP1) 01-lis-2002 17:07 6.0.2800.1137 8 239 104 Shell32.dll (z dodatkiem SP1)


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Po zastosowaniu tej poprawki można dodać nową wartość
NoRemoteRecursiveEvents
do rejestru systemu Windows w celu wyłączenia żądań powiadomień o zmianach plików i folderów, które występują w podfolderach zamapowanego udziału sieciowego. Po ustawieniu tego klucza rejestru serwer będzie wciąż wysyłał zdarzenia z powiadomieniami o zmianach, gdy zmieni się plik lub folder w głównym katalogu zamapowanego udziału sieciowego. Serwer nie będzie jednak wysyłał zdarzeń z powiadomieniami o zmianach w przypadku wystąpienia zmian w podfolderach drugiego (lub niższego) poziomu zamapowanego udziału sieciowego. Domyślnym ustawieniem dla wartości
NoRemoteRecursiveEvents
jest
0
. Wartość
NoRemoteRecursiveEvents
można dodać do jednego z następujących kluczy rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
lub
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Jeśli wartość
NoRemoteRecursiveEvents
zostanie dodana do gałęzi
HKEY_CURRENT_USER
, ustawienie zostanie zastosowane tylko do obecnie zalogowanego użytkownika. Jeśli wartość
NoRemoteRecursiveEvents
zostanie dodana do gałęzi
HKEY_LOCAL_MACHINE
, ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich użytkowników logujących się do komputera.

Jak wyłączyć żądania powiadomień o zmianach tylko w przypadku obecnie zalogowanego użytkownika

Wykonaj następujące kroki, a następnie zamknij Edytor rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij wpis REG_DWORD.
 4. Wpisz tekst NoRemoteRecursiveEvents, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz wartość 0x1, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak wyłączyć żądania powiadomień o zmianach w przypadku wszystkich użytkowników

Wykonaj następujące kroki, a następnie zamknij Edytor rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij wpis REG_DWORD.
 4. Wpisz tekst NoRemoteRecursiveEvents, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz wartość 0x1, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: Po włączeniu tej funkcji na komputerze używającym konfiguracji zależnej od sieci (jeśli na przykład zmienna USERPROFILE wskazuje na dysk sieciowy lub ścieżkę UNC) Eksplorator Windows nie będzie automatycznie aktualizował żadnych zmian plików ani folderów wprowadzonych przez innych użytkowników.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
monitorowanie katalogu powiadomienie NT NOTIFY monitorowanie drzewa FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME ReadDirectoryChangesW
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330929 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:35:31 — zmiana: 6.4

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix KB330929
Opinia
html>