Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS03-014: kwiecień 2003, poprawka zbiorcza dla programu Outlook Express

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami e-mail programu Microsoft Outlook i programu Microsoft Outlook Express, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 Różnice między programami Outlook i Outlook Express
Streszczenie
Firma Microsoft wydała zbiorczą poprawkę dla programu Outlook Express. Zawiera ona aktualizacje dotyczące problemów, które opisano w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

328676 MS02-058: OLEXP: Niesprawdzony bufor w protokole analizy S/MIME programu Outlook Express może spowodować uszkodzenie systemu
Poprawka opisana w tym artykule stosuje się do następujących wersji programu Microsoft Outlook Express:
 • Microsoft Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1, jeżeli jest używana z programem Internet Explorer 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 w systemie Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows XP (tylko wersje 32-bitowe) lub Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe lub 64-bitowe).
 • Microsoft Outlook Express 6.0, jeśli jest używana z programem Internet Explorer 6.0 w systemie operacyjnym Windows XP (tylko wersje 32-bitowe).
 • Microsoft Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2, jeśli jest używana z programem Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 albo z programem Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3 w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3.
Poprawka opisana w tym artykule pomaga ochronić komputer przed luką istniejącą w procedurze obsługi adresów URL typu MHTML, polegającą na tym, że w przypadku dowolnego pliku, który może być renderowany jako tekst, procedura obsługi adresów URL typu MHTML pozwala na jego otwarcie i renderowanie jako fragmentu strony w programie Microsoft Internet Explorer. MHTML to skrót nazwy MIME Encapsulation of Aggregate HTML. Jest to standard internetowy, który definiuje strukturę MIME używaną do wysyłania zawartości HTML w treści wiadomości e-mail. Procedura obsługi adresów URL typu MHTML w systemie Windows jest częścią programu Outlook Express i dostarcza typ adresu URL, z którego można korzystać na komputerze lokalnym. Ten typ adresu URL (MHTML://) pozwala na otwieranie dokumentów MHTML z wiersza polecenia, z programu Internet Explorer, z okna dialogowego Uruchamianie (dostępnego z menu Start) lub przy użyciu Eksploratora Windows.

Ta luka w procedurze obsługi adresów URL typu MHTML umożliwia skonstruowanie adresu URL, który odwoływałby się do pliku tekstowego przechowywanego na komputerze lokalnym i powodował renderowanie tego pliku jako zawartości HTML. Jeśli plik zawierałby skrypt, skrypt ten zostałby uruchomiony w momencie uzyskania dostępu do pliku. Plik znajdowałby się na komputerze lokalnym, więc byłby renderowany w strefie zabezpieczeń Komputer lokalny. Pliki otwierane w strefie zabezpieczeń Komputer lokalny podlegają mniejszym ograniczeniom niż pliki otwierane w innych strefach zabezpieczeń.

Stosując tę metodę, atakujący mógłby podjąć próbę skonstruowania odpowiedniego adresu URL i umieszczenia go w witrynie sieci Web lub wysłania w wiadomości e-mail. W scenariuszu opartym na sieci Web, w którym użytkownik klika łącze URL w witrynie sieci Web, atakujący mógłby odczytać lub uruchomić pliki już znajdujące się na komputerze lokalnym. W przypadku ataku opartego na wiadomości e-mail, jeśli użytkownik używałby programu Outlook Express 6.0 lub Microsoft Outlook 2002 w jego konfiguracji domyślnej albo programu Microsoft Outlook 98 lub Microsoft Outlook 2000 z aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook, atak nie mógłby zostać zautomatyzowany i użytkownik nadal musiałby kliknąć łącze URL wysłane w wiadomości e-mail. Jeśli jednak użytkownik nie używałby programu Outlook Express 6.0 lub Outlook 2002 w jego konfiguracji domyślnej ani programu Outlook 98 lub Outlook 2000 z aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook, atakujący mógłby przeprowadzić atak automatyczny, nie wymagający kliknięcia łącza URL w wiadomości e-mail. W obu scenariuszach, opartym na sieci Web i na wiadomości e-mail, wszelkie ograniczenia uprawnień użytkownika ograniczałyby również możliwości skryptu napisanego przez atakującego.

Zastosowanie poprawki opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base pomaga zapobiec możliwości załadowania przez atakującego pliku na komputer użytkownika i przekazania parametrów do pliku wykonywalnego.
810847 MS03-004: Luty 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
Oznacza to, że atakujący mógłby jedynie uruchomić program, który już istnieje na komputerze (jeśli znałby lokalizację programu), i nie byłby w stanie przekazać do tego programu żadnych parametrów startowych.

MHTML to standard wymiany zawartości HTML w wiadomościach e-mail, więc procedurę obsługi adresów URL typu MHTML zaimplementowano w programie Outlook Express. Program Internet Explorer również może renderować zawartość MHTML. Jednak funkcji MHTML nie zaimplementowano osobno w programie Internet Explorer — do renderowania zawartości HTML używa on programu Outlook Express.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej poprawki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Informacje o pobieraniu

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
PobierzPobierz pakiet 330994 teraz.Data wydania: 23 kwietnia 2003 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Informacje o instalacji

Aby zainstalować tę poprawkę, należy zalogować się jako administrator. Aby zweryfikować, że ta poprawka jest zainstalowana na danym komputerze, należy sprawdzić pliki uwzględnione w sekcji „Informacje dotyczące plików” w tym artykule.

Wymagania wstępne

Program Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1

Aby zainstalować wersję tej poprawki przeznaczoną dla programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1, należy używać programu Microsoft Outlook Express 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 uruchomionego na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (wersje 32-bitowe lub 64-bitowe).

Program Outlook Express 6.0

Aby zainstalować wersję tej poprawki przeznaczoną dla programu Outlook Express 6.0, należy używać programu Outlook Express 6.0 uruchomionego w 32-bitowej wersji systemu Windows XP.

Program Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2

Aby zainstalować wersję tej poprawki przeznaczoną dla programu Microsoft Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 należy używać programu Microsoft Outlook Express 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 uruchomionego na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Wymaganie ponownego rozruchu

W przypadku instalowania poprawek opisanych w tym artykule nie jest konieczny ponowny rozruch komputera, jeżeli są spełnione następujące warunki:
 • Przed zainstalowaniem poprawki zamknięto program Outlook Express.
 • Podczas instalowania poprawki okno dialogowe Internet Explorer — informacje jest zamknięte.

Stan poprzednich aktualizacji

Ta poprawka zastępuje biuletyn zabezpieczeń MS02-058 firmy Microsoft dla programu Outlook Express i aktualizację zbiorczą dla programu Outlook Express 6.0 z dodatkiem SP1.

Przełączniki instalacji

Pakiety aktualizacji dla tej poprawki obsługują następujące przełączniki:
 • /q — Określa tryb cichy (innymi słowy, powoduje pomijanie monitów) podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u — Określa tryb cichy użytkownika, w którym użytkownik widzi niektóre okna dialogowe.
 • /q:a — Określa tryb cichy administratora, w którym użytkownik nie widzi żadnych okien dialogowych.
 • /t: ścieżka — Określa folder docelowy dla wyodrębnianych plików.
 • /c — Wyodrębnia pliki bez ich instalowania.
 • /c: ścieżka — Określa ścieżkę i nazwę pliku inf lub exe Instalatora.
 • /r:n — Nigdy nie uruchamia ponownie komputera po zakończeniu instalacji.
 • /r:i — Uruchamia ponownie komputer, jeśli jest to wymagane. Automatycznie uruchamia ponownie komputer, jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.
 • /r:a — Zawsze uruchamia ponownie komputer po zakończeniu instalacji.
 • /r:s — Uruchamia ponownie komputer po zakończeniu instalacji bez monitowania użytkownika.
 • /n:v — Bez sprawdzania wersji. Instaluje program, zastępując wszystkie poprzednie wersje.
Na przykład za pomocą następującego wiersza polecenia można zainstalować tę poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika i bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera:
q330994 /q:a /r:n

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 32-bitowa)

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar azwa pliku  -------------------------------------------------------------  03-Mar-2003 04:24:00 6.0.2800.1123   75 776 Directdb.dll  03-mar-2003 04:41   6.0.2800.1165  592 384 Inetcomm.dll  09-mar-2003 12:42   6.0.2800.1123   47 616 Inetres.dll  03-Mar-2003 09:24:00 6.0.2800.1123   44 032 Msident.dll  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   56 832 Msimn.exe  11-paź-2002 02:08   6.0.2800.1158 1 174 528 Msoe.dll  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123  228 864 Msoeacct.dll  03-mar-2003 03:57   6.0.2800.1123 2 479 616 Msoeres.dll  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   91 136 Msoert2.dll  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   93 184 Oeimport.dll  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   55 808 Oemig50.exe  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   31 744 Oemiglib.dll  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   42 496 Wab.exe  03-mar-2003 03:57   6.0.2800.1123  462 848 Wab32.dll  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   30 208 Wabfind.dll  03-Mar-2003 03:57:00 6.0.2800.1123   77 824 Wabimp.dll  03-mar-2003 03:57   6.0.2800.1123   27 648 Wabmig.exe

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 64-bitowa)

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  -------------------------------------------------------------  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  251 904 Directdb.dll  19-lut-2003  03:19  6.0.2800.1165 2 197 504 Inetcomm.dll  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   47 104 Inetres.dll  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   63 488 Msimn.exe  19-lut-2003  03:37  6.0.2800.1158 4 482 560 Msoe.dll  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  729 088 Msoeacct.dll  05-lis-2002	 09:54  6.0.2800.1123 2 479 104 Msoeres.dll  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  300 032 Msoert2.dll  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  302 080 Oeimport.dll  05-lis-2002	 09:54  6.0.2800.1123  142 336 Oemig50.exe  05-lis-2002	 09:54  6.0.2800.1123   73 728 Oemiglib.dll  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   87 040 Wab.exe  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123 1 773 568 Wab32.dll  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   38 912 Wabfind.dll  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123  240 640 Wabimp.dll  05-lis-2002	 09:53  6.0.2800.1123   71 680 Wabmig.exe

Program Internet Explorer 6

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  -------------------------------------------------------------  17-mar-2003 11:44   6.0.2727.1300  594 944 Inetcomm.dll  17-mar-2003 11:44 	 6.0.2720.3000 1 175 040 Msoe.dll

Program Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2

  Data     Godzina  Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  30-sty-2003 04:26   5.50.4925.2800  572 176 Inetcomm.dll  15-paź-2002 07:15 	 5.50.4922.1500 1 146 640 Msoe.dll
Uwaga: Ta poprawka nie zawiera zależności między plikami.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę poprawkę, należy użyć narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. Kliknij pozycję Outlook Express Update Q330994, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń (lub Dodaj/Usuń).
patch31 security_patch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 330994 — ostatni przegląd: 12/07/2015 13:02:30 — zmiana: 4.7

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.5

 • kbnosurvey kbarchive kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB330994
Opinia