Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Przeciek obiektów transakcji innych niż główne w modelu COM+

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W modelu Microsoft COM+ występują przecieki pamięci podczas transakcji ze składnikami umieszczonymi w kolejce. Przeciek zawiera dwa bloki o rozmiarze odpowiednio 168 i 206 bajtów. Przeciek następuje w interfejsie API CoTaskMemAlloc. W obu przeciekających stosach w pobliżu szczytu stosu znajduje się instrukcja COMSVCS!CNonRootTransactionStream::Create.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać 24. kumulację poprawek dla modelu Microsoft COM+. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy kliknąć numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810578 INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 24

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 do systemu Microsoft Windows 2000.

Więcej informacji
Przecieki pamięci występują w następujących stosach:
00b0f610 787be6f3		 00b0f658 000bd248 00074fc8 COMSVCS!CNonRootTransactionStream::Create+0x8c		 00b0f644 787df5c3 00b0f658 787df5d0 000bd248		 COMSVCS!CSafeGuidToInterfaceMap::LookupOrCreate+0x83 00b0f664 787d84a2 000bd248		 000bf224 787d7ea0 COMSVCS!CNonRootTransactionStream::FindOrCreate+0x23 00b0f670		 787d7ea0 000bd248 787aaf42 000bf224		 COMSVCS!CTransactionRepresentative::NeedEnvoy+0x12 00b0f678 787aaf42 000bf224		 000bf224 00074fc8 COMSVCS!CNonRootTransaction::NeedEnvoy+0x20 00b0f6a4 787aa7ce		 00074fc8 00074f20 00b0f780		 COMSVCS!CStdContextActivator::AddTransactionProperty+0x192 00b0f730 787aa53a		 00000003 00074f20 00b0f780 COMSVCS!CStdContextActivator::AddProperties+0x186		 00b0f780 77a7e4ea 0009de78 00000000 000aad98		 COMSVCS!CStdContextActivator::CreateInstance+0x19a 00b0f79c 77ad3c27 000aad98		 00000000 000bd008 ole32!ActivationPropertiesIn::DelegateCreateInstance+0x4a		 00b0f7c4 77d339c0 00078290 00000000 000aad98		 ole32!CSurrogateProcessActivator::CreateInstance+0x9e 00b0f7e8 77d93570		 77ad3b88 00b0f7fc 00000004 RPCRT4!Invoke+0x30 00b0fa54 77d949ac 000871d8		 00081e38 0008ba48 RPCRT4!NdrStubCall2+0x63d 00b0fab8 77b29e7f 000871d8 0008ba48		 00081e38 RPCRT4!CStdStubBuffer_Invoke+0xec 00b0fafc 77b29d6e 0008ba48 000870f4		 00000000 ole32!SyncStubInvoke+0x61 00b0fb44 77aa7ae7 0008ba48 00087008 000871d8		 ole32!StubInvoke+0xa8 00b0fba8 77aa7a33 00081e38 00000000 000871d8		 ole32!CCtxComChnl::ContextInvoke+0xbb 00b0fbc4 77b29c89 0008ba48 00000001		 000871d8 ole32!MTAInvoke+0x18 00b0fbf4 77b29a89 0008ba00 00081e38 000871d8		 ole32!AppInvoke+0xb5 00b0fcb4 77b2a12c 000a58b0 00000000 000870d8		 ole32!ComInvokeWithLockAndIPID+0x29e 00b0fcf4 77d33721 0008ba00 000870d8		 0009a438 ole32!ThreadInvoke+0x1b7 00b0fd2c 77d33667 77b29f7b 0009a438 00b0fe0c		 RPCRT4!DispatchToStubInC+0x84 00b0fd84 77d33579 00000000 00000000 00b0fe0c		 RPCRT4!RPC_INTERFACE::DispatchToStubWorker+0x100 00b0fda4 77d48e81 0009a438		 00000000 00b0fe0c RPCRT4!RPC_INTERFACE::DispatchToStub+0x5e 00b0fdd4 77d34bc6		 0009a438 0009a3fc 00000000 RPCRT4!RPC_INTERFACE::DispatchToStubWithObject+0xa9		 00b0fe10 77d346c5 000a1a48 000814a0 80020000		 RPCRT4!LRPC_SCALL::DealWithRequestMessage+0x1c6 00b0fe28 77d422ff 0009a340		 00b0fe50 000a1a48 RPCRT4!LRPC_ADDRESS::DealWithLRPCRequest+0x10c 00b0ff74		 77d420d9 77d42528 000814a0 00070000		 RPCRT4!LRPC_ADDRESS::ReceiveLotsaCalls+0x1eb 00b0ff78 77d42528 000814a0		 00070000 0006f740 RPCRT4!RecvLotsaCallsWrapper+0x9 00b0ffa8 77d424da 00081428		 00b0ffec 77e887dd RPCRT4!BaseCachedThreadRoutine+0x4f 00b0ffb4 77e887dd		 0007ded0 00070000 0006f740 RPCRT4!ThreadStartRoutine+0x18 00b0ffec 00000000		 77d424c2 0007ded0 00000000 KERNEL32!BaseThreadStart+0x52		 
kbWin2000preSP4COMRollup24Fix kbIISCOM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 331009 — ostatni przegląd: 02/24/2014 18:00:41 — zmiana: 1.0

Microsoft COM+ 1.0, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending kbwin2ksp4fix KB331009
Opinia