Program Userinit.exe może przestać działać w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Program Userinit.exe może przestać działać w przypadku, gdy użytkownicy logują się z poziomu sesji terminalowej. Na pasku tytułu okna sesji klienta usług terminalowych może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie dotyczący programu USERINIT.EXE:
Błąd aplikacji: Instrukcja spod „0x77f8fe43” odwołuje się do pamięci pod adresem „0x00c50000”. Pamięć nie może być „odczytana”. Kliknij przycisk OK, aby przerwać działanie programu.
Dodatkowo w dzienniku zdarzeń systemowych serwera terminali może zostać zgłoszony następujący komunikat o zdarzeniu:

Typ zdarzenia: Informacje
Źródło zdarzenia: Podręczne okno aplikacji
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 26
Data: RRRR-MM-DD
Godzina: 06:52:31
Użytkownik: Brak
Komputer: nazwa_komputera
Opis:
Podręczne okno aplikacji: userinit.exe — Błąd aplikacji: Instrukcja spod „0x77f8fe43” odwołuje się do pamięci pod adresem „0x00c50000”. Pamięć nie może być „odczytana”. Kliknij przycisk OK, aby przerwać działanie programu.

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka. Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku ----------------------------------------------------- 01-lis-2002 20:04 5.0.2195.6023 381 712 Printui.dll 01-lis-2002 20:04 5.0.2195.6112  55 056 Wlnotify.dll

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 331490 — ostatni przegląd: 02/24/2014 15:46:00 — zmiana: 4.4

Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbtermserv kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB331490
Opinia