OFF2000: Pliki bez informacji o wersji nie są aktualizowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub poprawki pakietu Office 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zastosowaniu dodatku Service Pack lub poprawki pakietu Office 2000 dodatek Service Pack lub poprawka może nie aktualizować niektórych plików pakietu Office 2000 bez informacji o wersji zgodnie z oczekiwaniami. Pliki w pakiecie Office 2000, które nie mają informacji o wersji, używają następujących rozszerzeń nazw plików:
.aw
.chm
.lex
.mda
.mde
.ppa
.xla
acwz*.mde
UWAGA: Pliki bez informacji o wersji to takie pliki, które nie używają numerów wersji.
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli plik (lub pliki) bez informacji o wersji został w pewien sposób zmodyfikowany. Na przykład niektóre pliki są automatycznie modyfikowane przez pakiet Office 2000 po użyciu pewnej funkcji programu należącego do pakietu Office 2000. Instalator Windows traktuje te pliki jako zmodyfikowane przez użytkownika pliki bez informacji o wersji.

Jeśli plik zostanie zmodyfikowany, jego data Zmodyfikowany będzie późniejsza niż data Utworzony. (Aby wyświetlić właściwości daty pliku, kliknij plik prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Ogólne.) Instalator Windows porównuje datę Utworzony z datą Zmodyfikowany plików bez informacji o wersji, aby stwierdzić, czy można bezpiecznie zaktualizować istniejący plik jego wersją znajdującą się w dodatku Service Pack lub poprawce. Ten mechanizm został zaprojektowany w celu zapewnienia, aby znajdujące się na dysku twardym pliki bez informacji o wersji, które zostały zmodyfikowane przez użytkownika, nie były zastępowane.

W efekcie podczas instalacji dodatku Service Pack lub poprawki pakietu Office 2000 zawierającej zaktualizowaną wersję zmodyfikowanego pliku bez informacji o wersji Instalator Windows wykryje zmodyfikowaną wersję pliku na dysku twardym i nie zaktualizuje go wersją znajdującą się w dodatku Service Pack lub poprawce.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, zlokalizuj na dysku twardym te pliki pakietu Office 2000 bez informacji o wersji, których dotyczy instalowana aktualizacja pakietu Office 2000, a następnie zmień nazwy tych plików. Zrób to przed zastosowaniem aktualizacji. Po zmianie nazw plików zastosuj aktualizację. W takiej sytuacji Instalator Windows poprawnie wykryje i zainstaluje zaktualizowane wersje plików.

WAŻNE: Upewnij się, że zmieniasz nazwy tylko tych plików pakietu Office 2000 niemających informacji o wersji, które znajdują się w dodatku Service Pack lub poprawce, jaką chcesz zastosować. Przed wykonaniem tej procedury zajrzyj do dokumentacji towarzyszącej dodatkowi Service Pack lub poprawce, aby sprawdzić, które pliki bez informacji o wersji są aktualizowane przez ten dodatek Service Pack lub poprawkę. Aby uzyskać listę rozszerzeń nazw plików używanych przez pliki pakietu Office 2000 bez informacji o wersji, przeczytaj sekcję „Symptomy” w tym artykule.

Aby zmienić nazwy plików pakietu Office 2000 bez informacji o wersji, wykonaj następujące kroki.

UWAGA: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwoływać się do dokumentacji posiadanego produktu.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij opcję Pliki i foldery.
 3. W polu Szukaj w określ folder Dysk:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045, gdzie Dysk to dysk, na którym jest zainstalowany pakiet Office 2000.

  UWAGA: Jest to domyślna lokalizacja instalacji.
 4. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwy plików bez informacji o wersji, których nazwy chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. W oknie wyników wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy każdy znaleziony plik, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 6. Zmień nazwy poszczególnych plików, dodając rozszerzenie .old. Aby to zrobić, zastąp istniejące rozszerzenie, wpisując old po kropce („.”) w nazwie pliku, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Zainstaluj dodatek Service Pack lub poprawkę pakietu Office 2000.
Więcej informacji
Można także użyć polecenia rename (lub ren) w celu zmiany nazw plików w wierszu polecenia. Aby zmienić nazwy plików przy użyciu polecenia rename:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zmień dysk na Dysk, na którym jest zainstalowany pakiet Office, a następnie przejdź do tego folderu pakietu Office: Program Files\Microsoft Office\Office\1045. Aby to zrobić, wpisz następujące wiersze i naciśnij po każdym z nich klawisz ENTER (gdzie Dysk to litera dysku, na którym jest zainstalowany pakiet Office 2000):
  Dysk:
  cd \Program Files\Microsoft Office\Office\1045
 4. Zmień nazwy plików. Aby to zrobić, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER (gdzie StaraNazwaPliku to oryginalna nazwa pliku, a NowaNazwaPliku to nowa nazwa pliku zawierająca rozszerzenie .old):
  rename StaraNazwaPliku NowaNazwaPliku
  Można użyć symbolu wieloznacznego * w parametrach StaraNazwaPliku lub NowaNazwaPliku. Na przykład, aby zmienić trzy pliki programu Microsoft Access 2000 bez informacji o wersji — Acwztool.mde, Acwzmain.mde i Acwzlib.mde — wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  rename acwz*.mde acwz*.old
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobrania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek pakietu Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320519 OFF: Poprawki wymagają najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących technologii Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:
OFF2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 331976 — ostatni przegląd: 02/24/2014 18:01:05 — zmiana: 2.2

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB331976
Opinia