Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyłączyć numerowanie stron dla drukowania materiałów informacyjnych

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL800173
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób, w jaki można wyłączyć numerowanie stron dla wydruku materiałów informacyjnych.
Więcej informacji
Aby wyłączyć numerowanie stron dla wydruku materiałów informacyjnych, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Widok wybierz polecenie Wzorzec, a następnie wybierz polecenie Wzorzec materiałów informacyjnych.
  2. W oknie Widoku wzorca materiałów informacyjnych kliknij prawym przyciskiem myszy obszar numeru.
  3. Z menu podręcznego wybierz polecenie Edytuj tekst.
  4. W trybie edycji Obszaru numeru usuń znak numeru strony.
  5. Zapisz zmiany, wybierając polecenie Zapisz w menu Plik.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 800173 — ostatni przegląd: 01/12/2004 15:21:03 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows 95

  • kbprb kbprod2web kbui kbwinme win95 win98 KB800173
Opinia