Nie można dodać użytkownika lub grupy do domeny zaufanej

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Próba dodania obiektu głównego zabezpieczeń, takiego jak użytkownik lub grupa, z jednej domeny do grupy znajdującej się w odrębnej domenie zaufanej może zakończyć się niepowodzeniem, a obcy obiekt główny (FPO, Foreign Principal Object) utworzony podczas tej operacji i reprezentujący dany podmiot zabezpieczeń w tej relacji zaufania może ulec uszkodzeniu.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy zainstalowano wcześniejszą wersję dowolnej poprawki opisanej w tym artykule w sekcji „Więcej informacji”.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy usunąć poprzednią wersję poprawki, a następnie zainstalować nową, zaktualizowaną wersję.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Po dodaniu obiektu głównego zabezpieczeń (na przykład użytkownika lub grupy) z konkretnej domeny do grupy należącej do innej domeny zaufanej usługa katalogowa tworzy obcy obiekt główny (FPO) reprezentujący dany obiekt główny zabezpieczeń w domenie zaufanej, do której jest dodawany. Wersje pliku Ntdsa.dll (wersje od 5.0.2195.5886 do 5.0.2195.6043), instalowane podczas stosowania poprzednich wersji poprawek wymienionych w poniższych artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, powodują nieprawidłowe zachowanie. Obcy obiekt główny utworzony podczas dodawania obiektów głównych zabezpieczeń do grupy w domenie zaufanej może zostać utworzony bez identyfikatora GUID. W rezultacie dodawanie danego obiektu głównego zabezpieczeń do grupy może zakończyć się niepowodzeniem, a utworzony obcy obiekt główny może zostać uszkodzony.

Poprawki opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zostały zaktualizowane i zawierają najnowszą wersję pliku Ntdsa.dll. Jeśli zainstalowano wcześniejszą wersję którejkolwiek z tych poprawek i w sieci opartej na systemie Windows 2000 jest używanych wiele domen, należy usunąć wcześniejszą wersję poprawki i zaktualizować komputer za pomocą nowej, zaktualizowanej wersji poprawki.

Poprawki, których dotyczy problem

327825 New Resolution for Problems That Occur When Users Belong to Many Groups
290816 Underscore in a Network Resource Name for Windows 2000 Cluster Could Not Be Created
304229 16-Bit OLE Servers Started from 16-Bit Programs Create Extra VDMs in Terminal Server Sessions
313494 Microsoft Cryptography API May Not Work If the Default CSP Has Been Set Incorrectly
314446 HasMasterNCs Attributes for Server Objects in the Configuration Container May Become Damaged
318253 Auditing May Not Work for User Logoff
318873 The PKI Dialog Box Appears Multiple Times If You Click Cancel
322346 You Cannot Access Protected Data After You Change Your Password
326797 Some Windows 2000 Active Directory Hotfixes May Cause a Conflict with SP3 for Windows 2000
326836 Windows 2000 Desktop Blinks When Explorer.exe Repeatedly Stops Responding
327784 Windows 2000 Server May Hang After a Local Backup Completes
328477 Program Services.exe może się zawiesić po ponownym uruchomieniu usługi
328567 Podczas próby aktualizacji usługi Active Directory przez program następuje naruszenie praw dostępu
328715 "0x8000500d" Error Message When ADSI Tries to Retrieve an Attribute with a Semicolon in Its Name
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810070 — ostatni przegląd: 12/08/2015 01:39:05 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbpending kbbug KB810070
Opinia