Składnia wiersza polecenia dla aktualizacji oprogramowania w programie Systems Management Server — streszczenie

Streszczenie
Firma Microsoft zaleca, aby przy wdrażaniu aktualizacji oprogramowania za pomocą usług aktualizacji oprogramowania używać parametrów wiersza polecenia umożliwiających instalację dyskretną (bez interakcji użytkownika, bez wprowadzania danych przez użytkownika i bez automatycznego ponownego uruchamiania komputera). Dzięki temu wdrażanie poprawek jest bardziej niezawodne, komputer jest rzadziej ponownie uruchamiany i wzrasta wydajność.

UWAGA: Aktualizacje usługi Windows Update mogą zawierać wstępnie przypisane parametry wiersza polecenia skonfigurowane przez firmę Microsoft. Firma Microsoft zaleca, aby w celu uniknięcia nieoczekiwanych wyników w trakcie lub po instalacji aktualizacji z usługi Windows Update nie modyfikować istniejących parametrów, które zapewniają prawidłowy przebieg instalacji aktualizacji.
Więcej informacji
Aktualizacje można instalować, wykorzystując kilka typów technologii instalacyjnych. Jedną z takich technologii jest Instalator Windows firmy Microsoft. Inne to „Iexpress” (do instalowania aktualizacji programu Microsoft Internet Explorer) i „Update” (do instalowania aktualizacji systemu Microsoft Windows i internetowych usług informacyjnych firmy Microsoft). Technologie te różnią się od siebie funkcjami i wykorzystują inne parametry wiersza polecenia lub ustawienia.

Uwaga: W nowszych wersjach programu Microsoft Internet Explorer jest wykorzystywana technologia „Update”.

W tym artykule znajduje się reprezentatywna lista produktów, aktualizacji i zalecanych parametrów wiersza polecenia dla wdrożeń za pomocą pakietu funkcji usług aktualizacji oprogramowania. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych produktów lub poprawek można znaleźć w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Aby skonfigurować wdrażaną poprawkę, użyj Kreatora rozpowszechniania aktualizacji oprogramowania z pakietu Software Update Services Feature Pack. Za pomocą kreatora wybierz i pobierz poprawkę lub aktualizacje oraz kliknij dwukrotnie poprawkę lub aktualizacje, aby wyświetlić ich właściwości i ustawienia na stronie stanu aktualizacji oprogramowania. W polu Parametry wpisz odpowiednie opcje wiersza polecenia. Jeżeli aktualizacja została pobrana wcześniej lub masz nośnik, np. dysk CD z zestawem narzędzi zabezpieczeń (Security Toolkit Compact Disc), możesz także kliknąć przycisk Importuj, aby znaleźć i zaimportować aktualizacje.

Parametry wiersza polecenia i przykłady


Ważne: Firma Microsoft zaleca sprawdzenie składni każdej poprawki przed jej wdrożeniem. Składnię można zweryfikować, uruchamiając poprawkę z parametrem /?. Ten parametr służy do wyświetlania obsługiwanych opcji wiersza polecenia. Przy użyciu tych opcji można określić technologię instalacyjną wykorzystywaną przez poprawkę. Ponadto większość aktualizacji stosuje konwencję nazewnictwa plików pozwalającą zidentyfikować technologię instalacyjną.

Uwaga: W przypadku wdrażania aktualizacji systemu firmy Dell lub aktualizacji składników firmy Dell prawidłowy wiersz polecenia jest udostępniany przez wykaz aktualizacji firmy Dell. W związku z tym nie trzeba określać wiersza polecenia. Zalecamy, aby nie modyfikować udostępnionego wiersza polecenia. Szczegółowe informacje o wierszach polecenia dla aktualizacji firmy Dell są dostępne w podręczniku Dell Update Packager User Guide. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dokumentu Dell Update Packager User Guide, odwiedź następującą witrynę firmy Dell w sieci Web:
Produkt lub składnikWiersz poleceniaPrzykłady
Poprawki do systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000 opublikowane przed wydaniem dodatku SP4-q -zq123456i.exe -q -z
System Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4 lub nowszym i system Microsoft Windows XP
Dostępne przełączniki mogą być różne, w zależności od tego, która wersja pliku Update.exe jest w użyciu. Zobacz odwołanie do artykułu KB 262841 poniżej).
/q /u /z
/norestart /quiet /passive
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /q /u /z
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /norestart /quiet /passive
Internetowe usługi informacyjne w wersjach 4.0 i 5.0/q /zq123456.exe /q /z
q1234356_w2k_sp2_x86_en.exe /q /z
Internet Explorer
Uwaga: Dostępne przełączniki mogą być różne, w zależności od tego, która wersja pliku Update.exe jest w użyciu. Zobacz odwołanie do artykułu KB 262841 poniżej.
/q /u /z /norestart /quiet /passive q123456.exe /q /u /z /norestart /quiet /passive
Microsoft Windows Media Player/q:a /r:nwm320920_71.exe /q:a /r:n
Microsoft Exchange 2000 Server/q /z811853_enu_i386.exe /q /z
Microsoft Exchange 2003 Server /q /z Exchange2003-KB832759-x86-enu /q /z
Microsoft OfficeZapoznaj się z informacjami o wersji i dokumentacją online pakietu Software Update Services Feature Pack.
Microsoft SQL Server 2000/a /q DISABLESTATUS=AUTOSQLHotfix_ENU.exe /a /q DISABLESTATUS=AUTO
Maszyna wirtualna Microsoft/c:"javatrig.exe /exe_install /l /q" /q:a /r:nmsjavwu.exe /c:"javatrig.exe /exe_install /l /q" /q:a /r:n
MDAC, MSXML /C:"dahotfix.exe /q /n" /q:a enu_Q832483_mdac_x86/C:"dahotfix.exe /q /n" /q:a
Commerce Server Dostępna składnia wiersza polecenia jest podana w biuletynie.
Content Management Server Dostępna składnia wiersza polecenia jest podana w biuletynie.
BizTalk Server Dostępna składnia wiersza polecenia jest podana w biuletynie.
Host Integration Server Dostępna składnia wiersza polecenia jest podana w biuletynie.
Aktualizacje systemu firmy Dell lub aktualizacje składników firmy DellNie trzeba określać składni wiersza poleceniaPrawidłowy wiersz polecenia jest udostępniany przez wykaz aktualizacji firmy Dell.

Aby uzyskać informacje dodatkowe informacje dotyczące opcji wiersza polecenia i zapoznać się z ich opisami, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824687 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Windows NT 4.0:
184305 How to install and remove hotfixes with Hotfix.exe
System Windows 2000 i nowsze:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Microsoft Internet Explorer:
197147 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress
Microsoft Exchange 2000 Server:
331646 Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 hotfix command-line switches
Microsoft SQL Server:
330391 INF: Instalator poprawek programu SQL Server
Microsoft Office:

Aby uzyskać informacje na temat przełączników wiersza polecenia w pakiecie Microsoft Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Maszyna wirtualna Microsoft:
304930 Jak zainstalować aktualizacje maszyny wirtualnej Microsoft w trybie cichym, bez ponownego uruchamiania komputera
Uwaga: Dla użytkowników, którzy potrzebują aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows NT 4.0 opisanej w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 810030 „MS02-069: Flaw in Microsoft VM May Compromise Windows”, administratorzy mogą pobrać tę aktualizację z katalogu rozszerzenia Windows Update i wdrożyć ją na kilku komputerach, na których jest już zainstalowana Maszyna wirtualna Microsoft. Aby pobrać tę aktualizację i zainstalować ją później na co najmniej jednym komputerze, należy użyć zaawansowanych opcji wyszukiwania w katalogu rozszerzenia Windows Update i wyszukać artykuł nr 810030.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania aktualizacji z katalogu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update lub Microsoft Update
Aby pobrać tę aktualizację dla systemu Windows NT 4.0, jako system operacyjny należy wybrać Windows XP. Komputery z systemem Windows NT 4.0 nie mają dostępu do katalogu rozszerzenia Windows Update. Jeżeli trzeba pobrać pakiet dla systemu Windows NT 4.0 w celu zainstalowania na kilku komputerach lub późniejszego zainstalowania, należy użyć komputera z systemem Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, a następnie jako system operacyjny wybrać Windows 98, Windows Millennium Edition lub Windows XP, aby uzyskać dostęp do katalogu rozszerzenia Windows Update. Tę aktualizację zabezpieczeń można zainstalować także na komputerach z systemem Windows NT 4.0.
sms value pack unattended sus
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810232 — ostatni przegląd: 10/29/2007 17:58:00 — zmiana: 11.1

Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

  • kbhowto kbinfo kbproductlink KB810232
Opinia