JAK: Migracja obiektów Collaboration Data Objects for NTS Applications do obiektów Microsoft Collaboration Data Objects for Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano, w jaki sposób przeprowadzić migrację istniejącego kodu napisanego w oparciu o model obiektów CDONTS do modelu CDOSYS.

Biblioteki obiektów Cdonts.dll i Cdosys.dll służą do tworzenia i przetwarzania wiadomości e-mail z zastosowaniem internetowych standardów formatów i protokołów. Obiekty Collaboration Data Objects for NTS (CDONTS) zostały pierwotnie zaimplementowane w celu wykorzystania z serwerem Microsoft Commercial Internet Server (MCIS) i zostały dołączone do dodatku Windows NT Option Pack. Obiekty CDONTS były również dołączane do systemu Windows 2000 ze względu na kompatybilność z systemem Windows NT. Obiekty CDONTS nie są dołączane do systemu Microsoft Windows XP ani do następnych wersji systemu Windows. W systemie Windows 2000 zaimplementowano obiekty Microsoft Collaboration Data Objects for Windows 2000 (CDOSYS) jako składnik systemu operacyjnego. Dla istniejącego kod wykorzystującego obiekty CDONTS wymagana jest migracja do obiektów CDOSYS.

Porównanie funkcji

W poniższej tabeli porównano obsługę systemu operacyjnego i funkcji przez biblioteki Cdonts.dll i Cdosys.dll:

FunkcjaCDONTSCDOSYSUwagi:
Obsługa Windows NTtaknieŻadna z bibliotek nie jest dołączana do systemu
Obsługa Windows 2000taktakObie biblioteki są dołączane do systemu
Obsługa Windows XPnietaktylko biblioteka CDOSYS jest dołączana do systemu
Obsługa serwera Exchangetaktak
Wysyłanie pocztytaktak
Wysyłanie wiadomości do grup dyskusyjnychnietak
Wysyłanie przy użyciu protokołów Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) i Network News Transfer Protocol (NNTP) nietak
Obsługa formatów wiadomości MIME i Uuencode taktak
Jawna kontrola nad strukturą treści wiadomości w formacie MIME, kodowaniem, zestawem znaków i innymi. nietak
Obsługa HTML i MHTML taktak
Wyświetlanie/odczyt lokalnego katalogu poczty odebranej nietak
Wyświetlanie/odczyt skrzynki odbiorczej przy użyciu protokołu POP3 taknie
Obsługa obiektu sink dla zdarzeń transportu nietak
Funkcje odpowiadania i przekazywanianietak

Przykłady

Poniższe przykłady ilustrują sposób wykonania tego samego zadania przy użyciu obiektów CDONTS i CDOSYS. W każdym z tych przykładów przedstawiono funkcję dostępną w obu bibliotekach oraz przykładowy kod implementujący tę funkcję w każdej z bibliotek. Przykłady kodu zostały zweryfikowane w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) oraz przy użyciu następujących wersji bibliotek:
  • CDONTS 6.0.3939.0
  • CDOSYS 6.0.3943.3

Proste wysyłanie

Ten przykład przedstawia najbardziej popularne wykorzystanie obydwu bibliotek. W tym przypadku obie biblioteki zapisują wiadomość w katalogu wybierania serwera SMTP. Ścieżka katalogu jest odczytywana z lokalnej metabazy.

Przykład CDONTS
 set m =CreateObject("CDONTS.NewMail") m.Send "user1@company.com", _"user2@company.com", _ "test 1", _ "Witaj!" 
Przykład CDOSYS
 Set m =CreateObject("CDO.Message") m.From = "user1@company.com" m.To ="user2@company.com" m.Subject = "test 1" m.TextBody = "Witaj!"m.send

Wysyłanie treści wiadomości w formacie HTML

W tych przykładach w wiadomości umieszczana jest treść w formacie HTML. Poza tym przykłady te są podobne do przykładów z sekcji „Proste wysyłanie”. W obydwu przykładach używany jest format wiadomości MIME multipart/alternative. Ponadto na podstawie kodu HTML tworzony jest treść jako zwykły tekst. Treść w formacie tekstowym jest dołączana jako część treści typu text/plain.

Przykład CDONTS
 sHTML = "<html><body><fontcolor=""#FF0000"">" & _ "Witaj!Red</font></body></html>" Set m =CreateObject("CDONTS.NewMail") m.MailFormat = 0 ' CdoMailFormatMimem.BodyFormat = 0 ' CdoBodyFormatHTML m.Send "user1@company.com", _"user2@company.com", _ "test 1", _ sHTML 
Przykład CDOSYS
 sHTML = "<html><body><fontcolor=""#FF0000"">" & _ "Witaj!Red</font></body></html>" Set m = CreateObject("CDO.Message")m.From = "user1@company.com" m.To = "user2@company.com" m.Subject = "test 1"m.HtmlBody = sHTML m.send

Wysyłanie z załącznikiem w formacie MIME

Przykład CDONTS
Set m = CreateObject("CDONTS.NewMail") m.MailFormat = 0 ' CdoMailFormatMimem.AttachFile "d:\ptsp\test\test.doc" m.Send "user1@company.com", _"user2@company.com", _ "test.doc", _ "Przesyłam żądany dokument."
Przykład CDOSYS
 Set m= CreateObject("CDO.Message") m.From = "user1@company.com" m.To ="user2@company.com" m.Subject = "test.doc" m.TextBody = "Przesyłam żądany dokument." m.AddAttachment "file://d:\ptsp\test\test.doc"m.send

Wysyłanie z załącznikiem w formacie Uuencode

W przypadku obydwu bibliotek wysłanie wiadomości z załącznikiem w formacie Uuencode wymaga zmiany właściwości wiadomości w celu zmiany formatu.

Przykład CDONTS
 Set m =CreateObject("CDONTS.NewMail") m.MailFormat = 1 ' CdoMailFormatTextm.AttachFile "d:\ptsp\test\test.doc" m.Send "user1@company.com", _"user2@company.com", _ "test.doc", _ "Przesyłam żądany dokument."
Przykład CDOSYS
 Set m =CreateObject("CDO.Message") m.MimeFormatted = false m.From ="user1@company.com" m.To = "user2@company.com" m.Subject = "test.doc"m.TextBody = "Przesyłam żądany dokument." m.AddAttachment"file://d:\ptsp\test\test.doc" m.send

Wysyłanie wiadomości tekstowej w standardzie Unicode

W tym przykładzie użyty zostanie znak Unicode (symbol euro: €, punkt kodu Unicode 0x20ac) w wyświetlanej nazwie odbiorcy i w tekście wiadomości. W obydwu przykładach symbol „€" jest kodowany we właściwości utf-7 CharSet. W przykładzie dla biblioteki CDONTS konieczne jest użycie stałej CP_UTF7=65000. W przypadku biblioteki CDOSYS nazwa CharSet to unicode-1-1-utf-7.

Przykład CDONTS
 Set s = CreateObject("CDONTS.Session") S.LogonSMTP "User 1","user1@company.com" s.SetLocaleIDs 65000 ' cpUTF7 Set m = s.Outbox.Messages.Addm.MessageFormat = 0 ' CdoMime set r = m.Recipients.Add 'r.address ="user2@company.com" r.name = "Jan €" r.address = "<jan.euro@company.com>"m.Subject = "Unicode content" m.Text = "Należy się 5€."m.Send
Przykład CDOSYS
set m =CreateObject("CDO.Message") m.From = "User1 <user1@company.com>" m.To ="Jan € <jan.euro@company.com>" m.Subject = "Unicode content" set b =m.bodypart b.charset = "unicode-1-1-utf-7" m.textbody = "Należy się 5€." m.send
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:
  • Collaboration Data Objects Roadmap
  • Informacje dotyczące biblioteki CDONTS w serwisie MSDN
  • Informacje dotyczące biblioteki CDOSYS w serwisie MSDN
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816789 Read Access to the Everyone Group Is Removed After You Install Exchange 2000 SP3
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810702 — ostatni przegląd: 02/27/2014 13:29:43 — zmiana: 3.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Collaboration Data Objects 2.0 for NT Server, Microsoft Collaboration Data Objects 2.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB810702
Opinia