Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Klient VPN nie może ustanowić połączenia po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Próba ustanowienia połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z komputera klienckiego z systemem Windows XP lub Windows 2000, korzystającego z protokołu PPTP, z siecią firmową może zakończyć się niepowodzeniem. Wówczas może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd 721: Zdalny komputer równorzędny protokołu PPP nie odpowiada
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy komputer kliencki z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) używający protokołu PPTP próbuje ustanowić połączenie sieci VPN z serwerem z systemem Windows 2000, należącym do klastra korzystającego z wirtualnego adresu IP klastra na porcie 1723 protokołu TCP. Serwer odpowiadający przy użyciu pakietów protokołu GRE (Generic Routing Encapsulation) korzysta ze źródłowego adresu IP pierwszego adresu IP powiązanego z kartą sieciową. Ten adres różni się jednak od wirtualnego adresu IP żądanego przez klienta z systemem Windows XP. Klient z systemem Windows XP odrzuca pakiety odpowiedzi tego typu, ponieważ pochodzą one ze źródłowego adresu IP różniącego się od adresu, z którym ten klient próbował się połączyć.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku ------------------------------------------------------- 03-gru-2002 11:57 5.0.2195.6150 47 088 Raspptp.sys 13-lis-2002 15:36 5.3.10.0    4 096 Spmsg.dll 13-lis-2002 15:37 5.3.10.0    87 040 Spuninst.exe 15-lis-2001 15:27 n/d       5 149 Empty.cat  Folder aktualizacji  Data     Godzina  Wersja Rozmiar   Nazwa pliku --------------------------------------------------- 03-gru-2002 15:20 n/d     7 409 Q810839.cat 13-lis-2002 15:37 5.3.10.0  18 432 Spcustom.dll 13-lis-2002 15:36 5.3.10.0 409 088 Update.exe
Uwaga Ta poprawka powinna zostać zastosowana do serwera PPTP z systemem Windows 2000.
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Jeśli komputer kliencki używający protokołu PPTP z system Windows XP z dodatkiem SP1 lub z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4 lub nowszym ma zezwalać na połączenia z serwerem PPTP odpowiadającym przy użyciu innego adresu IP, wykonaj następujące kroki w celu wyłączenia mechanizmu sprawdzania poprawności adresów protokołu PPTP:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W Edytorze rejestru zlokalizuj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\<000x>
  gdzie wartość <000x> jest kartą sieciową dla sterownika Miniport WAN (PPTP).
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. Wpisz tekst ValidateAddress, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Domyślne ustawienie tej wartości to 1 (włączone), dlatego ustawienie wartości 0 spowoduje wyłączenie tej opcji.
 6. Zamknij Edytor rejestru.
 7. Uruchom ponownie komputer.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
271731 Komputery klienckie używające starszej wersji protokołu PPTP nie mogą połączyć się z serwerem z systemem Windows 2000 (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810839 — ostatni przegląd: 12/08/2015 01:43:00 — zmiana: 6.8

Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbprb KB810839
Opinia