Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyświetlić Kosz na pulpicie w systemie Windows Vista lub Windows XP?

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim, jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Uwaga
Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Następne kroki
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można wypróbować procedurę opisaną w sekcji Obejście problemu.
Opis problemu
Kosz nie pojawia się na pulpicie w systemie Windows Vista lub Windows XP. Z tego powodu nie można za jego pomocą wykonywać różnych zadań, na przykład przywracać usuniętych plików. Ten artykuł zawiera informacje pozwalające ponownie używać Kosza.
Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows Vista, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Wygląd i personalizacja, kliknij polecenie Personalizacja, a następnie kliknij polecenie Zmień ikony pulpitu.
 3. Kliknij pole wyboru Kosz, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
Następne kroki
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można wypróbować procedurę opisaną w sekcji Obejście problemu.

Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows XP, należy użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1. Użycie programu, który usunął Kosz, do przywrócenia Kosza


Uwaga Jeżeli użyto programu TweakUI do ukrycia Kosza, wykonaj następujące kroki w celu przywrócenia Kosza na pulpicie. Jeśli nie był używany program TweakUI, przejdź do metody 2 lub 3.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W przypadku używania standardowego menu Start systemu Windows XP
  1. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy następującą wartość DWORD rejestru, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK. Narzędzie TweakUI ustawia tę wartość na 1 w celu ukrycia ikony Kosza.
  W przypadku używania klasycznego menu Start systemu Windows XP
  1. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy następującą wartość DWORD rejestru, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK. Narzędzie TweakUI ustawia tę wartość na 1 w celu ukrycia ikony Kosza.
 3. Kliknij polecenie Zamknij, aby zamknąć Edytor rejestru.
Następne kroki
 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można wypróbować procedurę opisaną w sekcji Obejście problemu.

Metoda 2. Edytowanie rejestru w celu przywrócenia Kosza


Uwaga Jeśli administrator systemu użył ustawienia zasad grupy w celu ukrycia Kosza (lub wszystkich ikon) na pulpicie, przejdź do metody 3.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Aby edytować rejestr w celu ponownego wyświetlenia ikony Kosz na pulpicie, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz rejestru zlokalizowany w kroku 3, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz tekst {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Kliknij nowy klucz {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} utworzony w kroku 5.
 7. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wpis (Domyślna).
 8. W oknie dialogowym Edytowanie ciągu wpisz tekst Recycle Bin (Kosz) w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij program Edytor rejestru.
Następne kroki
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można wypróbować procedurę opisaną w sekcji Obejście problemu.

Metoda 3. Użycie Edytora obiektów zasad grupy do przywrócenia Kosza

Jeśli administrator systemu użył ustawienia zasad grupy do ukrycia Kosza lub wszystkich ikon na pulpicie, może być konieczne skontaktowanie się z administratorem systemu w celu przywrócenia ikony Kosz. Administrator systemu może użyć Edytora obiektów zasad grupy (GPEDIT.msc) lub ręcznie usunąć informacje rejestru (utworzone za pośrednictwem Edytora obiektów zasad grupy) dotyczące Kosza w celu przywrócenia ikony Kosz na pulpicie.

Uwaga Następujące procedury działają tylko w systemie Windows XP Professional. W systemie innym niż Windows XP Professional możesz wypróbować procedurę opisaną w sekcji Obejście problemu.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 • Aby użyć Edytora obiektów zasad grupy do przywrócenia Kosza:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie GPEDIT.MSC w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W obszarze Konfiguracja użytkownika kliknij pozycję Szablony administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Pulpit.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Usuń ikonę Kosz z pulpitu.
  4. Kliknij kartę Ustawienie, kliknij opcję Nie skonfigurowano, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Aby użyć Edytora rejestru do przywrócenia Kosza:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz rejestru zlokalizowany w kroku 3, a następnie w prawym okienku kliknij następującą wartość DWORD rejestru:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
  5. Zamknij program Edytor rejestru.
Następne kroki
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można wypróbować procedurę opisaną w sekcji Obejście problemu.
Obejście problemu
Jeżeli nie można przywrócić Kosza przy użyciu rozwiązań wymienionych w tym artykule, należy obejść ten problem przez utworzenie skrótu do Kosza:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane), aby je wyczyścić.
 4. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje folderów.
 5. Kliknij przycisk Foldery na pasku narzędzi.

  Uwaga: Jeżeli przycisk Foldery nie jest widoczny na pasku narzędzi, wskaż polecenie Paski narzędzi w menu Widok, a następnie kliknij polecenie Przyciski standardowe.
 6. W lewym okienku nawigacji w obszarze Foldery zlokalizuj folder Kosz, a następnie przeciągnij folder Kosz na pulpit.
 7. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 8. Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane), aby je zaznaczyć. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Ta procedura nie umożliwia odtworzenia oryginalnej ikony. Umożliwia ona jednak przywrócenie większości funkcji Kosza. Są to m.in. następujące funkcje:
 • Usuwanie plików przez przeciąganie ich do ikony Kosz na pulpicie.
 • Odzyskiwanie usuniętych plików przez dwukrotne kliknięcie ikony Kosz na pulpicie, kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku przeznaczonego do odzyskania, a następnie kliknięcie polecenia Przywróć.
 • Opróżnianie Kosza przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony Kosz na pulpicie, a następnie kliknięcie polecenia Opróżnij Kosz.
Uwaga Jeżeli te kroki są używane do obejścia problemu, nie można kliknąć skrótu Kosz prawym przyciskiem myszy w celu uzyskania dostępu do właściwości Kosza. Aby ustawić właściwości dla Kosza, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij dwukrotnie skrót Kosz na pulpicie. Otwierany jest folder Kosz.
 2. W lewym górnym rogu folderu Kosz kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Jeśli problem nie został rozwiązany za pomocą tej procedury, możesz skontaktować się z pomocą techniczną.
Przyczyna
Ten problem może mieć różne przyczyny:
 • Użyto programu innej firmy do ukrycia Kosza.
 • Użyto programu TweakUI do ukrycia Kosza.
 • Usunięto informacje rejestru dotyczące Kosza.
 • Użyto ustawienia Zasad grupy do ukrycia Kosza.

  Uwaga: System Windows XP Home Edition nie obsługuje Zasad grupy.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać pomoc dotyczącą typowych zadań związanych z konserwacją systemu Windows Vista, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
fixit fix it
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810869 — ostatni przegląd: 05/29/2015 10:02:00 — zmiana: 9.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" streamTracker.init();