Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie "The network BIOS command limit has been reached" (Osiągnięto limit poleceń systemu BIOS dla sieci) w systemie Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 Server

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po zainstalowaniu systemu Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000 Server może być wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
The network BIOS command limit has been reached. (Osiągnięto limit poleceń systemu BIOS dla sieci).
Przyczyna
Problem ten występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Komputer kliencki przesyła równoczesne długoterminowe żądania do serwera plików korzystającego z protokołu SMB (Server Message Block). Długoterminowe żądanie występuje na przykład wtedy, gdy komputer kliencki monitoruje udział serwera pod kątem zmian przy użyciu funkcji FindFirstChangeNotification.
 • Ustawienie wartości rejestru
  MaxCmds
  na komputerze klienckim jest mniejsze niż 50 lub ustawienie wartości rejestru
  MaxMpxCt
  na serwerze jest mniejsze niż 50.

  Uwaga: Ustawienie wartości rejestru
  MaxMpxCt
  może mieć inną nazwę w innych implementacjach protokołu SMB/CIFS. W specyfikacji protokołu Common Internet File System (CIFS) jest używana nazwa
  MaxMpxCount
  .
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy się upewnić, że wartości rejestru
MaxCmds
i
MaxMpxCt
są ustawione na 50 lub więcej. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters
 3. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość MaxCmds.
 4. Upewnij się, że w polu Dane wartości jest wpisana wartość 50 lub większa.

  Uwaga: W środowisku usług terminalowych systemu Microsoft Windows wartość rejestru
  MaxCmds
  może być ustawiona na 500 lub więcej. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  232476 Połączenia klienta i logowania do serwera terminali ograniczone przez wartości MaxWorkItem i MaxMpxCt
 5. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
  Uwaga: Należy dopilnować, aby ta zmiana została wprowadzona w kluczu rejestru
  lanmanserver\parameters
  , a nie w kluczu rejestru
  lanmanworkstation\parameters
  wspomnianym w kroku 2.
 6. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość MaxMpxCt.

  Uwaga: Na serwerach SMB z systemem Windows starszym niż Windows 2000 wpis rejestru
  MaxMpxCt
  nosi nazwę
  MaxMpxCount
  , ale pełni tę samą funkcję.
 7. Upewnij się, że w polu Dane wartości jest wpisana wartość 50 lub większa.

  Uwaga: Wartość
  MaxMpxCt
  wyznacza maksymalną liczbę równoczesnych aktywnych żądań, które serwer dopuszcza w przypadku poszczególnych klientów.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
Uwaga: Wpisy rejestru MaxCmds i MaxMpxCt są wartościami dziesiętnymi REG_DWORD. Jeśli nie ma ich na komputerze, można je utworzyć jako nowe wartości REG_DWORD. W tych wpisach rejestru są dozwolone wartości z zakresu od 0 do 65535.
Więcej informacji
Maksymalna liczba równoczesnych aktywnych żądań między klientem SMB a serwerem jest ustalana podczas negocjacji sesji klient-serwer. Maksymalna liczba żądań obsługiwanych przez klienta zależy od wartości rejestru
MaxCmds
. Maksymalna liczba żądań obsługiwanych przez serwer zależy od wartości rejestru
MaxMpxCt
. W przypadku konkretnej pary klienta i serwera liczba równoczesnych aktywnych żądań jest równa mniejszej z tych dwóch wartości.

W środowisku BizTalk należy dodać obie wartości rejestru na serwerze BizTalk i zdalnym serwerze udziału UNC.

Aby śledzić liczbę równoczesnych aktywnych żądań na kliencie SMB, należy dodać licznik Bieżące polecenia w obiekcie wydajności readresatora SMB do Monitora wydajności.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat wartości MaxMpxCt i MaxCmds w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
271148 MaxMpxCt and MaxCmds limits in Windows 2000
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
232476 Połączenia klienta i logowania do serwera terminali ograniczone przez wartości MaxWorkItem i MaxMpxCt
811005 User authentication to services such as Microsoft Exchange Server may time out on a member server
Aby uzyskać skompilowany plik Pomocy HTML ze specyfikacją CIFS/SMB, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
AS/400 AS400 max_mux MaxMux MaxMPX MaxWorkItems AFS error 56 "0xc00000c1"
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810886 — ostatni przegląd: 05/09/2007 21:38:00 — zmiana: 7.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kberrmsg kbtshoot kbprb KB810886
Opinia