Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikaty o błędach podczas otwierania lub kopiowania plików sieciowych na klientach z systemem Windows XP z dodatkiem SP1 wymagających podpisywania SMB

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Komputery klienckie z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), które skonfigurowano tak, aby wymagały podpisywania bloków komunikatów serwera (SMB, Server Message Block), mogą przerywać podpisywanie SMB, co może powodować problemy z komunikacją w sieci. Na przykład mogą występować dowolne z następujących symptomów:
 • Plik pakietu Microsoft Office jest otwierany jako plik tylko do odczytu. Aby wprowadzić zmiany, należy zapisać ten plik lokalnie.
 • Nie można kopiować plików w sieci, a ścieżki sieciowe nie są akceptowane przez żadnego dostawcę sieci. Podczas próby nawiązania połączenia z udziałem SMB może pojawić się na przykład następujący komunikat o błędzie:
  Plik lub ścieżka sieciowa już nie istnieje.
 • Podczas próby otwarcia pliku w udziale sieciowym pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można otworzyć pliku znajdującego się w udziale sieciowym. Upewnij się, że dysk znajduje się w określonej stacji.
 • Po zastosowaniu obiektów zasad grupy w dzienniku zdarzeń mogą pojawić się komunikaty o błędach podobne do następujących:
  Źródło zdarzenia: Userenv
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 1058
  Data: 2/8/2002
  Godzina: 07:25:40
  Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
  Komputer: NAZWA_KOMPUTERA
  Opis: System Windows nie może uzyskać dostępu do pliku gpt.ini dla obiektu GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=lcds,DC=lab. Plik powinien znajdować się w lokalizacji \\lcds.lab\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}.
  (Odmowa dostępu). Przetwarzanie zasad grupy zostało przerwane.
  Źródło zdarzenia: SceCli
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 1030
  Data: 2/8/2002
  Godzina: 07:30:46
  Użytkownik: Brak
  Komputer: NAZWA_KOMPUTERA
  Opis: System Windows nie może szukać listy obiektów zasad grupy. Komunikat, który opisuje przyczynę, został wcześniej zarejestrowany przez aparat zasad.
  Źródło zdarzenia: Userenv
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 1058
  Data: 2/8/2002
  Godzina: 0:30:46
  Użytkownik: Brak
  Komputer: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM
  Opis: System Windows nie może uzyskać dostępu do pliku gpt.ini dla obiektu GPO CN={GUID},CN=Policies,CN=System,DC=DOMAIN,DC=com. Plik powinien znajdować się w lokalizacji <\\domain.com\SysVol\domain.com\Policies\{GUID}\gpt.ini>. (Odmowa dostępu). Przetwarzanie zasad grupy zostało przerwane.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka. Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows XP Home Edition i Windows XP Professional:
Data     Godzina  Wersja    Rozmiar   Nazwa pliku ------------------------------------------------------ 18-gru-2002 16:38 5.1.2600.1152 399 488 Mrxsmb.sys 18-gru-2002 16:38 5.1.2600.1152 154 752 Rdbss.sys
Windows XP, wersja 64-bitowa:
Data     Godzina  Wersja    Rozmiar    Nazwa pliku -------------------------------------------------------- 18-gru-2002 16:39 5.1.2600.1152 1 256 064 Mrxsmb.sys 18-gru-2002 16:39 5.1.2600.1152  488 704 Rdbss.sys

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Informacje zawarte w tym artykule zastępują informacje dostępne wcześniej w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base o numerze 331519. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów pokrewnych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
812937 Komunikat o zablokowaniu pliku lub odmowie dostępu przy zapisywaniu plików w sieci
Q331519 Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows XP występują błędy plików sieciowych
Właściwości

Identyfikator artykułu: 810907 — ostatni przegląd: 12/08/2015 01:43:53 — zmiana: 5.5

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbnetwork kbfilesystems kberrmsg kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB810907
Opinia