Aktualizacje i poprawki pakietu Office 2000 wydane później niż we wrześniu 2002 mogą wymagać Instalatora Windows w wersji 2.0

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office XP: 330537.
Streszczenie
Aktualizacje i poprawki klienckie pakietu Microsoft Office 2000, opublikowane po wrześniu 2002, mogą wymagać Instalatora Windows w wersji 2.0.

Ten artykuł zawiera więcej informacji dotyczących tego wymagania.
Więcej informacji
Na komputerze bez zainstalowanego Instalatora Windows w wersji 2.0 mogą się nie powieść próby zainstalowania aktualizacji lub poprawki klienckiej pakietu Office 2000, która została wydana po wydaniu dodatku Service Pack 3 (SP-3) dla pakietu Microsoft Office 2000.

Aktualizacje i poprawki pakietu Office 2000, które zostały wydane po wydaniu dodatku SP-3 dla pakietu Microsoft Office 2000, mogą wymagać Instalatora Windows w wersji 2.0. W razie braku pewności, czy dana instalacja aktualizacji lub poprawki wymaga Instalatora Windows w wersji 2.0, należy zajrzeć do dokumentacji tej aktualizacji lub poprawki klienckiej pakietu Office 2000.

Aby uniknąć potencjalnych problemów z instalowaniem aktualizacji i poprawek z firmy Microsoft wydanych po wydaniu dodatku SP-3 dla pakietu Microsoft Office 2000, należy dokonać uaktualnienia do wersji 2.0 Instalatora Windows. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca uaktualnienie do wersji 2.0 Instalatora Windows w celu uzyskania najnowszych aktualizacji pakietu Microsoft Office i wszystkich innych programów opartych na Instalatorze Windows.

Administratorom zaleca się przeczytanie sekcji „Sekcja administracyjna” tego artykułu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wpływu tego wymagania na aktualizacje i poprawki administracyjne wydawane po dodatku SP-3 dla pakietu Office 2000 oraz na aktualizacje i poprawki klienckie wydawane po dodatku SP-3 dla pakietu Office 2000, instalowane w środowisku firmowym.

Uwaga: Domyślnie Instalator Windows 2.0 jest dołączony do systemu Microsoft Windows XP i dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Microsoft Windows 2000. Użytkownicy systemu Windows XP lub użytkownicy korzystający z dodatku SP-3 dla systemu Windows 2000 nie muszą uaktualniać oprogramowania Instalatora Windows przed zainstalowaniem aktualizacji i poprawek klienckich pakietu Microsoft Office XP. W razie braku pewności co do tego, czy Instalator Windows 2.0 jest zainstalowany, należy przeczytać sekcję „Jak określić, czy Instalator Windows 2.0 jest zainstalowany” tego artykułu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak otrzymać najnowszą wersję Instalatora Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
292539 INFO: MSI: Jak uzyskać aparat Instalatora Windows


Jak określić, czy Instalator Windows 2.0 jest zainstalowany

Jeśli nie używasz systemu Windows XP, wykonaj następujące kroki w celu stwierdzenia, czy Instalator Windows w wersji 2.0 jest zainstalowany.
 1. Użyj jednej z następujących metod, w zależności od posiadanej wersji pakietu Microsoft Office.

  W systemie Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Windows 2000:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
  2. W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie wpisz msiexec.exe.
  3. Zmień wartość w polu Szukaj w, aby wskazywała na dysk lokalny.
  4. Kliknij przycisk Wyszukaj teraz.
  Systemy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
  2. W polu Nazwa wpisz nazwę msiexec.exe.
  3. Zmień wartość w polu Szukaj w, aby wskazywała na dysk lokalny.
  4. Kliknij przycisk Znajdź teraz.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony plik (plik Msiexec.exe), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Wersja zlokalizuj wersję pliku.
Jeżeli jest używany Instalator Windows 2.0, wersja pliku Msiexec.exe powinna być równa lub nowsza niż 2.0.2600.1183.

Jaka jest różnica między aktualizacją administracyjną a kliencką?

Jedna z podstawowych różnic między aktualizacjami administracyjnymi a aktualizacjami klienckimi polega na tym, że aktualizacje administracyjne są przeznaczone do aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, natomiast aktualizacje klienckie służą do instalowania na poszczególnych stacjach roboczych.

Aby uzyskać więcej informacji, jak aktualizować pakiet Office przy użyciu aktualizacji administracyjnych i klienckich, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web.

Instalowanie aktualizacji administracyjnych

Instalowanie aktualizacji klienckich

Sekcja administracyjna

Jeśli pakiet Office 2000 został wdrożony przy użyciu punktu instalacji administracyjnej, a następnie zastosowano aktualizacje klienckie (poprawki binarne) zarówno do aktualizacji Service Release 1a (SR-1a) dla pakietu Microsoft Office 2000, jak i dodatku Service Pack 2 (SP-2) dla pakietu Microsoft Office 2000, Instalator Microsoft Windows 1.1 uniemożliwi zainstalowanie jakichkolwiek przyszłych aktualizacji. W organizacjach, w których zainstalowano pakiet Microsoft Office 2000 z dysku CD pakietu Office, a następnie zainstalowano zarówno aktualizację Office 2000 SR-1a, jak i dodatek Office 2000 SP-2, będzie występowało to samo ograniczenie Instalatora Windows 1.1.

Aby uniknąć potencjalnych problemów z instalowaniem aktualizacji i poprawek z firmy Microsoft wydanych po wydaniu dodatku SP-3 dla pakietu Microsoft Office 2000, należy dokonać uaktualnienia do wersji 2.0 Instalatora Windows. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca uaktualnienie do Instalatora Windows 2.0, co umożliwi uzyskanie najnowszych aktualizacji pakietu Microsoft Office i wszystkich innych programów opartych na Instalatorze Windows.

Wymaganie Instalatora Windows 2.0 odnosi się do instalacji aktualizacji lub poprawki pakietu Office 2000 z wyjątkiem następujących scenariuszy:

Scenariusz 1

Dokumentacja dostarczona z aktualizacją lub poprawką nie stwierdza, że jest wymagany Instalator Windows 2.0.

Scenariusz 2

Instalowana jest pełna administracyjna aktualizacja plików wydana po dodatku Office 2000 SP-3.

Scenariusz 3

Spełnione są wszystkie poniższe wymagania:
 • Instalacja została wykonana z obrazu administracyjnego.
 • Aktualizacja Office 2000 SR-1a została zainstalowana przy użyciu aktualizacji administracyjnej.
 • Dodatek SP-2 lub SP-3 dla pakietu Office 2000 został zainstalowany przy użyciu aktualizacji klienckiej.

Scenariusz 4

Spełnione są wszystkie poniższe wymagania:
 • Instalacja została wykonana z obrazu administracyjnego.
 • Aktualizacja Office 2000 SR-1a została zainstalowana przy użyciu aktualizacji administracyjnej.
 • Dodatek SP-2 lub SP-3 dla pakietu Office 2000 został zainstalowany przy użyciu aktualizacji administracyjnej.

Scenariusz 5

Spełnione są wszystkie poniższe wymagania:
 • Została zainstalowana aktualizacja Office 2000 SR-1a.
 • Nie zainstalowano dodatków SP-2 lub SP-3 dla pakietu Office 2000.

Macierz instalacji pakietu Office XP

Poniższa tabela zawiera więcej szczegółów dotyczących wymagań Instalatora Windows 2.0. Jest to macierz instalacji, która opisuje różne scenariusze instalacji pakietu Office 2000 i dodatków Service Pack.
Metoda instalacji aktualizacji SR-1Metoda instalacji dodatku SP-2 lub SP-3Typ aktualizacji wydanej po dodatku SP-2 lub SP-3Czy wymagany jest Instalator Windows 2.0 (Tak/Nie)?
KlienckaKlienckaKlienckaTak
AdministracyjnaAdministracyjnaKlienckaNie
AdministracyjnaAdministracyjnaAdministracyjnaNie
AdministracyjnaKlienckaAdministracyjnaNieobsługiwany
Off2000 inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811002 — ostatni przegląd: 01/28/2014 23:51:03 — zmiana: 3.0

Microsoft Office 2000 Service Pack 1, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbupdate kbinfo KB811002
Opinia