Zdarzenie 529 związane z zabezpieczeniami jest rejestrowane dla lokalnych kont użytkowników

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Komputer członkowski z systemem Microsoft Windows XP Professional jest dołączany do kontrolera domeny. Na kontrolerze domeny zasady inspekcji są włączone dla błędów logowania. Gdy użytkownik lokalny na komputerze członkowskim jest wylogowywany, następujące zdarzenie jest rejestrowane dwa razy w dzienniku zabezpieczeń na kontrolerze domeny:
Typ zdarzenia: Inspekcja niepowodzeń
Źródło zdarzenia: Zabezpieczenia
Kategoria zdarzenia: Logowanie/wylogowywanie
Identyfikator zdarzenia: 529
Data: data
Godzina: godzina
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM
Komputer: nazwa komputera kontrolera domeny
Opis:
Niepowodzenie logowania:
Przyczyna: Nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło
Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika
Domena: nazwa komputera klienckiego
Typ logowania: 3
Proces logowania: KSecDD
Pakiet uwierzytelniania: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
Nazwa stacji roboczej: nazwa komputera klienckiego

Więcej informacji można uzyskać w Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://support.microsoft.com.
Rozważmy następujący scenariusz. Komputer członkowski z systemem Microsoft Windows Server 2003 jest dołączany do kontrolera domeny. Na kontrolerze domeny zasady inspekcji są włączone dla błędów logowania. Gdy użytkownik lokalny na komputerze członkowskim jest wylogowywany, następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku zabezpieczeń na kontrolerze domeny:
Typ zdarzenia: Inspekcja niepowodzeń
Źródło zdarzenia: Zabezpieczenia
Kategoria zdarzenia: Logowanie/wylogowywanie
Identyfikator zdarzenia: 529
Data: data
Godzina: godzina
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM
Komputer: nazwa komputera kontrolera domeny
Opis:
Niepowodzenie logowania:
Przyczyna: Nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło
Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika
Domena: nazwa komputera klienckiego
Typ logowania: 3
Proces logowania: NtLmSsp
Pakiet uwierzytelniania: NTLM
Nazwa stacji roboczej: nazwa komputera klienckiego

Więcej informacji można uzyskać w Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://support.microsoft.com.
Przyczyna
Gdy użytkownik się wylogowuje, system Windows XP lub Windows Server 2003 ponownie odczytuje rekord, aby uzyskać zaktualizowane informacje w celu zoptymalizowania następnego procesu logowania. System Windows nie wie jednak, że użytkownik należy do lokalnej bazy danych SAM i zamiast z nią próbuje się kontaktować z domeną, jeżeli komputer jest członkiem domeny.
Rozwiązanie

Windows XP

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących listy poprawek uwzględnionych w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
811113 Lista poprawek wchodzących w skład dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP (j. ang.)

Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows Server 2003.
 • Zastosuj poprawkę wspomnianą w tym artykule na komputerze członkowskim z systemem Windows Server 2003.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium
  Data    Godz.   Wersja   Rozmiar  Nazwa pliku  Platforma  ------------------------------------------------------------------------  08-lip-2005 13:17 5.2.3790.367   640 000 Winlogon.exe  IA-64  08-lip-2005 13:26 5.2.3790.367    67 072 Arpidfix.exe  IA-64  24-lut-2005 15:22 6.1.22.4     639 712 Updspapi.dll  IA-64
System Windows Server 2003, wersje 32-bitowe
  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  -------------------------------------------------------------  11-lip-2005 19:55 5.2.3790.367   497 152 Winlogon.exe  09-lip-2005 02:02 5.2.3790.367    30 208 Arpidfix.exe  05-mar-2005 01:30 6.1.22.4     371 936 Updspapi.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811082 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:33:31 — zmiana: 2.7

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbpubtypekc KB811082
Opinia