Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zidentyfikować, zlokalizować i zastąpić klucz produktu

Streszczenie
W niniejszym artykule opisano, jak zidentyfikować, zlokalizować i zastąpić klucz produktu. Klucz produktu to unikatowa kombinacja cyfr i liter używana podczas instalacji oprogramowania firmy Microsoft do „odblokowania” lub otwarcia produktu. Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza produktu, to produktu nie będzie można otworzyć, póki nie zostanie on wprowadzony. 

Uwaga: Klucz produktu nie jest numerem identyfikacyjnym produktu (PID). Numer PID jest tworzony po pomyœlnej instalacji produktu. Numery PID są używane przez dział pomocy technicznej firmy Microsoft do identyfikacji produktu, gdy dzwonią klienci w celu uzyskania pomocy.  
Więcej informacji

Jak zidentyfikować klucz produktu

Klucz produktu firmy Microsoft składa się z 25 znaków, które z reguły są podzielone na grupy po 5 znaków.

Gdzie znaleźć klucz produktu

Klucz produktu zazwyczaj znajduje się na pomarańczowej lub żółtej nalepce umieszczonej na odwrocie opakowania dysku CD lub DVD. Jeżeli używana wersja systemu Windows została preinstalowana przez producenta komputera, naklejka z kluczem produktu Windows może być umieszczona na komputerze.

Należy pamiętać, aby przechowywać klucz produktu razem z dyskiem CD lub DVD produktu w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby zaszła konieczność ponownej instalacji produktu w przyszłości. Nie można ponownie zainstalować produktu bez klucza i dysku CD lub DVD produktu.

Klucze produktu są charakterystyczne dla każdego produktu programowego. Na przykład nie można użyć klucza produktu systemu Windows do odblokowania produktu Microsoft Office. 

Jak uzyskać zamienny klucz produktu


Jeżeli oprogramowanie było preinstalowane na komputerze, należy skontaktować się z producentem sprzętu w celu uzyskania zamiennego klucza produktu.

Aby wymienić klucz produktu firmy Microsoft dla oprogramowania zakupionego niezależnie od sprzętu, należy się skontaktować z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Aby znaleźć właściwy numer telefonu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w sprawie wymiany klucza produktu może być odpłatny. Podczas rozmowy z przedstawicielem działu obsługi klienta może być konieczne podanie informacji z komputera lub z dysku CD bądź DVD produktu. 
PID osobisty numer identyfikacyjny identyfikacja zamiana lokalizowanie otwieranie dostęp uruchamianie ładowanie blokada produkt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811224 — ostatni przegląd: 09/07/2011 14:30:00 — zmiana: 2.7

Customer Service and Support Information

  • kmcustomerservice kbnomt kbinfo KB811224
Opinia