Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komputer łączy się z punktem dostępu, który nadaje swój identyfikator SSID, zamiast z punktem dostępu, który go nie emituje

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Komputer kliencki z opartą na dodatku Service Pack 1 (SP1) do systemu Windows XP usługą konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej (WZC) znajdujący się w pobliży dwóch punktów dostępu bezprzewodowego, z których tylko jeden nadaje swój identyfikator SSID (Service Set Identifier), zawsze łączy się z punktem dostępu emitującym identyfikator. Takie zachowanie występuje niezależnie od preferowanej kolejności sieci skonfigurowanej na liście Sieci preferowane.

Ponadto komputer połączony z punktem dostępu, który nie emituje swojego identyfikatora SSID, automatycznie przełącza się do punktu dostępu nadającego identyfikator, jeżeli taki punkt zostanie włączony w pobliżu.
Przyczyna
Wszystkie punkty dostępu muszą nadawać swoje identyfikatory SSID, aby być zidentyfikowane przez potencjalnych klientów, którzy mogą znajdować się w pobliżu. Wyłączenie emisji identyfikatora SSID w danym punkcie dostępu nie jest zalecaną metodą zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Usługa WZC systemu Windows XP dynamicznie wybiera sieć bezprzewodową, z którą będzie się łączył komputer, na podstawie preferencji użytkownika lub ustawień domyślnych. Obejmuje to automatyczny wybór i łączenie z siecią o wyższym stopniu preferencji, gdy tylko stanie się ona dostępna. Jeśli w pobliżu nie zostaną wykryte bardziej preferowane sieci bezprzewodowe, usługa WZC konfiguruje kartę połączeń bezprzewodowych w taki sposób, aby nie nastąpiło przypadkowe połączenie do czasu, aż klient znajdzie się w zakresie sieci o większym poziomie preferencji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi WZC, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811427 — ostatni przegląd: 12/08/2015 01:47:56 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP1, Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem SP1

  • kbnosurvey kbarchive KB811427
Opinia