Usunięcie plików przy użyciu sieci może zająć 35 sekund

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Usunięcie plików przy użyciu sieci może zająć około 35 sekund. Ten problem występuje w około 10 do 15 procent przypadków. W wyniku śledzenia problemu w sieci są otrzymywane następujące ramki:
Klient -> Serwer - C NT Create & X, File : \test.txt - request for OpLock\OpBatch
Klient -> Serwer - C Delete File, File = : \test.txt
Serwer -> Klient - R NT Create &X, FID = 0x8003 - oplock level = Batch
Serwer -> Klient - C Lock - Break Oplock
Występuje wtedy opóźnienie wynoszące około 35 sekund.
Serwer -> Klient - R Delete Status_Sharing_Violation
Klient -> Serwer - C Lock & X, FID = 0x8003 - Break OpLock
Klient -> Serwer - C Delete File, File = : \test.txt
Serwer -> Klient - R Delete
Pierwsze dwie ramki pochodzą od klienta. Ramkę początkową stanowi komunikat „NT Create” z żądaniem Oplock/OpBatch dotyczącym pliku. Po nim następuje żądanie „Delete” dotyczące tego samego pliku. Następną ramkę stanowi odpowiedź serwera na żądanie „NT Create” z poziomem Oplock ustawionym jako „batch”. Serwer wysyła następnie komunikat Break OpLock dotyczący poprzedniej ramki, dzięki czemu usunięcie pliku jest możliwe. Serwer czeka 35 sekund (dopóki nie upłynie limitu czasu określony przez wartość OpLockBreakWait) do momentu, gdy usunięcie zakończy się niepowodzeniem. Następnie klient może zwolnić blokadę i podjąć ponowną próbę usunięcia.
Przyczyna
Po odebraniu żądania Break Oplock klient nie może go przetworzyć, ponieważ aktualnie oczekuje na żądanie Delete. Serwer nie może obsłużyć żądania Delete, dopóki nie zostanie zwolniona blokada pliku Oplock. Powoduje to pseudo-zakleszczenie, które zostanie wyeliminowane po upływie limitu czasu określonego przez wartość OpLockBreakWait na serwerze.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack dla systemu Windows XP

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce dla systemu Windows Server 2003

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka została zastąpiona przez poprawkę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885451 W systemie Windows Server 2003 występuje 35-sekundowe opóźnienie po usunięciu pliku znajdującego się w udziale sieciowym (j. ang.)

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku Platforma  ----------------------------------------------------------------  26-cze-2003 20:44 5.2.3790.67  393 728 Mrxsmb.sys x86  26-cze-2003 20:44 5.2.3790.67  157 184 Rdbss.sys  x86  26-cze-2003 20:44 5.2.3790.67 1 121 792 Mrxsmb.sys IA-64  26-cze-2003 20:44 5.2.3790.67  462 336 Rdbss.sys  IA-64

Informacje o poprawce dla systemu Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar Nazwa pliku Platforma  ------------------------------------------------------------------  30-sty-2003 16:41 5.1.2600.1164  400 896 Mrxsmb.sys x86  30-sty-2003 16:41 5.1.2600.1164  154 880 Rdbss.sys  x86  30-sty-2003 16:41 5.1.2600.1164 1 259 392 Mrxsmb.sys IA-64  30-sty-2003 16:41 5.1.2600.1164  489 216 Rdbss.sys  IA-64

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811492 — ostatni przegląd: 01/12/2015 21:13:38 — zmiana: 5.11

Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB811492
Opinia