FIX: Edytor menu programu Visual C++ .NET zmienia identyfikatory na wartości liczbowe

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Grupa CPR - VS .NET - Poprawka w dodatku SP1
Symptomy
Edytor menu programu Visual C++ .NET zmienia identyfikatory menu z ciągów na wartości liczbowe w przypadku zmiany identyfikatora w oknie Properties.
Rozwiązanie
Obsługiwana poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu, który opisano w tym artykule. Powinna być stosowana tylko do komputerów, na których ten problem występuje.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zmieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja   Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  15-gru-2002 00:16  7.0.9648.0 2 105 344 Resedit.dll

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Utwórz domyślną aplikację MFC MDI.
 2. Otwórz zasób menu IDR_MAINFRAME.
 3. Wybierz menu podrzędne, takie jak File | Save.
 4. W oknie Properties zmień identyfikator menu File | Save z ID_FILE_SAVE na inną wartość, na przykład ID_PREV_PANE.
 5. Wybierz polecenie Save all, a następnie otwórz plik rc w Notatniku. Powinny być widoczne następujące wpisy:
  IDR_MAINFRAME MENU BEGIN  POPUP "&File"  BEGIN    MENUITEM "&New\tCtrl+N",        ID_FILE_NEW    MENUITEM "&Open...\tCtrl+O",      ID_FILE_OPEN    MENUITEM "&Save\tCtrl+S",        57681 <----- liczba zamiast ciągu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811515 — ostatni przegląd: 02/06/2014 05:36:19 — zmiana: 1.0

Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe KB811515
Opinia