Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zasada grupy Konfiguruj szybkość powolnego łącza nie wymusza przechodzenia plików trybu offline do trybu offline w razie wykrycia powolnego łącza

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy
Podczas korzystania z zasady grupy Konfiguruj szybkość powolnego łącza szybkość połączenia sieciowego niższa od progu, który został określony, nie wymusza przechodzenia plików trybu offline do trybu offline. W rezultacie dostęp do przekierowanych folderów odbywa się wciąż przez sieć zamiast korzystać z lokalnej kopii w trybie offline.
Rozwiązanie

Windows XP

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows XP Professional
  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  -----------------------------------------------------  26-lut-2003 00:04 5.1.2600.112   393 216 Mrxsmb.sys  26-lut-2003 00:04 5.1.2600.112 152 832 Rdbss.sys
Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1
  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  25-lut-2003 23:18 5.1.2600.1175   400 896 Mrxsmb.sys  25-lut-2003 23:18 5.1.2600.1175 154 880 Rdbss.sys
Windows XP Professional, wersja 64-bitowa (Itanium)
  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  26-lut-2003 00:05 5.1.2600.112   1 240 192 Mrxsmb.sys  26-lut-2003 00:05 5.1.2600.1   481 792 Rdbss.sys
Windows XP Professional, wersja 64-bitowa (Itanium) z dodatkiem Service Pack
  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  25-lut-2003 23:19 5.1.2600.1175  1 259 392 Mrxsmb.sys  25-lut-2003 23:19 5.1.2600.1175  489 216 Rdbss.sys

Windows 2000

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
891861 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  04-cze-2003 17:18  5.0.2195.6752 407 792 Mrxsmb.sys  04-cze-2003 17:18 5.0.2195.6752 168 496 Rdbss.sys
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.
Więcej informacji
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
W tej sekcji opisane są ulepszenia funkcji plików trybu offline systemu Windows XP i Windows 2000 zawarte w tej aktualizacji.

Dzięki nowym funkcjom zapewnianym przez tę aktualizację pliki trybu offline umożliwiają automatyczne przechodzenie do trybu offline po wykryciu powolnego łącza z serwerem. Funkcja plików trybu offline umożliwia także wykrywanie rzeczywistej przepustowości połączenia z serwerem jako szybkości połączenia.

Powrót na górę

Omówienie funkcji „Konfiguruj szybkość powolnego łącza”

W systemach Windows XP i Windows 2000 jest dostępne ustawienie zasad grupy Konfiguruj szybkość powolnego łącza służące do definiowania szybkości powolnego łącza używanej z plikami trybu offline. Można skonfigurować wartość progową, która będzie rozpoznawana przez pliki trybu offline jako „powolne” połączenie sieciowe. Pliki trybu offline będą wtedy rozpoznawały wszystkie połączenia sieciowe, których szybkość jest mniejsza od tej wartości, jako powolne. Ta zasada uniemożliwia plikom trybu offline automatyczne ponowne łączenie się z serwerem po jego wykryciu.

Zachowanie tej zasady w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i Windows 2000 z dodatkiem SP4 jest jednak stosowane tylko wtedy, gdy komputer już znajduje się w trybie offline. Oznacza to, że na komputerach z systemem Windows XP lub Windows XP z dodatkiem SP1 ta zasada nie wymusza na plikach trybu offline przejścia do trybu offline po wykryciu powolnego łącza. Najpierw należy użyć opcji wiersza polecenia Csccmd /disconnect w celu ręcznego wymuszenia przejścia plików trybu offline do trybu offline.

Nowe zachowanie plików trybu offline (po zainstalowaniu tej aktualizacji) umożliwia im automatyczne przechodzenie do trybu offline po wykryciu powolnego łącza. Po uruchomieniu funkcja plików trybu offline sprawdza ustawienie SlowLinkSpeed skonfigurowane w rejestrze lub w zasadach grupy. Porównuje ona każdy serwer znajdujący się w jej bazie danych z określoną wartością progową, a następnie indywidualnie oznacza każdy serwer, który spełnia kryteria powolnego łącza, aby przeszedł w tryb offline. Nie trzeba już być w trybie offline (ani ręcznie uruchamiać opcji wiersza polecenia Csccmd /disconnect w celu przejścia do trybu offline), aby zastosować zasadę Konfiguruj szybkość powolnego łącza na komputerze z systemem Windows XP lub Windows 2000, na którym jest zainstalowana ta aktualizacja.

Nowe funkcje plików trybu offline umożliwiają wykrywanie rzeczywistej szybkości połączenia sieciowego z serwerem (zamiast szybkości karty sieciowej klienta) jako szybkości połączenia.

Powrót na górę

Jak korzystać z funkcji „Przejdź do trybu offline w przypadku powolnego łącza”

Aby użyć tej funkcji, wykonaj następujące kroki.
 1. Włącz i skonfiguruj ustawienie zasad grupy Konfiguruj szybkość powolnego łącza przy użyciu przystawki Zasady grupy.
 2. Dodaj następujący wpis
  REG_DWORD
  do rejestru systemu Windows i przypisz mu wartość 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\GoOfflineOnSlowLink
  W tym celu:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
  4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  5. Wpisz GoOfflineOnSlowLink, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość GoOfflineOnSlowLink utworzoną w kroku 2e.
  7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Zamknij Edytor rejestru.
 3. Ponownie uruchom komputer.

  Jeśli zostanie wykryte powolne połączenie z serwerem, funkcja plików trybu offline automatycznie przejdzie do trybu offline.
Uwaga Aby zmodyfikować wartość definiującą powolne łącze, należy użyć przystawki Zasady grupy, która umożliwia skonfigurowanie ustawienia zasad grupy Konfiguruj szybkość powolnego łącza za pomocą żądanej wartości. Następnie należy ponownie uruchomić komputer.

Powrót na górę

Jak synchronizować pliki

Aby zsynchronizować pliki, należy kliknąć opcję Buforowanie po stronie klienta w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

Jeśli serwer znajduje się w trybie offline z powodu powolnego łącza (gdy połączenie z serwerem jest dostępne, ale zbyt wolne), pliki są synchronizowane, ale komputer pozostaje w trybie offline. W ten sposób można pracować w trybie offline i synchronizować pliki w dowolnym czasie, nawet za pośrednictwem powolnych łączy.

Powrót na górę

Jak wrócić do stanu online

Jeśli szybkość połączenia sieciowego z serwerem jest większa niż zdefiniowana wartość powolnego łącza, funkcja plików trybu offline przestaje uważać łącze za „powolne”. Aby wrócić do stanu online:
 • Przeprowadź synchronizację ręczną.

  -lub-
 • Serwer automatycznie wróci do stanu online, jeśli spełnione są następujące dwa warunki:
  • Gdy serwer znajdował się w trybie offline, na kliencie nie zostały zmodyfikowane żadne pliki.
  • Nie ma otwartych dojść do serwera.
Aby wrócić do stanu online, gdy połączenie sieciowe jest nadal wykrywane jako powolne, należy przy użyciu przystawki Zasady grupy zmienić wartość określoną dla powolnego łącza w ustawieniu Konfiguruj szybkość powolnego łącza, a następnie ponownie uruchomić komputer.

Powrót na górę

Jak wyłączyć funkcję „Przejdź do trybu offline w przypadku powolnego łącza”

Aby wyłączyć tę funkcję, należy ustawić następującą wartość rejestru na 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\GoOfflineOnSlowLink
Aby to zrobić:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość GoOfflineOnSlowLink.
 5. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.
 7. Ponownie uruchom komputer.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Pliki trybu offline w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307853 JAK: Korzystanie z plików trybu offline w systemie Windows XP
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811525 — ostatni przegląd: 12/08/2015 01:48:43 — zmiana: 8.8

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP4

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbhowtomaster kbfix kbbug KB811525
Opinia