Wielokrotny monit o dokonanie aktywacji systemu Windows XP Media Center Edition po wprowadzeniu klucza produktu

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas aktywowania systemu Windows może się wielokrotnie pojawić monit o wprowadzenie klucza produktu i może być niemożliwe zalogowanie się do komputera. Ten problem może wystąpić przy próbie aktywacji systemu Windows na komputerze podłączonym do Internetu, a także podczas kontaktowania się z firmą Microsoft w przypadku korzystania z zautomatyzowanego procesu aktywacji telefonicznej. Ponadto może być niemożliwe rozwiązanie problemu za pomocą nośnika do odzyskiwania systemu dostarczonego przez producenta komputera, służącego do przywracania oryginalnej konfiguracji fabrycznej.
Rozwiązanie
Jeśli ten problem jeszcze nie wystąpił, można mu zapobiec, uzyskując i instalując poprawkę 811632. Ta poprawka jest dostępna w witrynie Microsoft Windows Update w sieci Web:Jeśli problem już wystąpił i nie można ukończyć aktywowania produktu Windows, należy skontaktować się z producentem komputera, aby rozwiązać problem.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka. Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja   Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------  05-lut-2003 11:59  5.1.2600.1165 115 200 Dpcdll.dll				
Uwaga Tej poprawki nie należy instalować w przypadku nośnika systemu Windows XP z licencją zbiorczą. Jej zainstalowanie spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
Wystąpił problem, który uniemożliwia systemowi Windows dokładne sprawdzenie stanu licencji dla tego komputera. Kod błędu 0x80004005.
W przypadku zainstalowania tej poprawki dla instalacji systemu Windows XP z licencją zbiorczą należy uruchomić ponownie komputer w trybie awaryjnym. Będzie działać tylko tryb awaryjny; tryb awaryjny z obsługą sieci nie będzie działać. Następnie zaloguj się jako administrator komputera i usuń poprawkę.

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 811632 — ostatni przegląd: 12/08/2015 01:49:12 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows XP Media Center Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB811632
Opinia