Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OL2002: Omówienie aktualizacji programu Outlook 2002 z 22 stycznia 2003 r.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację do programu Microsoft Outlook 2002 z dodatkiem Service Pack 2 (SP-2). Aktualizacja usuwa problemy występujące w programie Microsoft Outlook 2002 podczas szyfrowania wiadomości HTML za pomocą certyfikatu V1 Exchange Server Security, wystawionego przez usługę KMS (Key Management Service) programu Microsoft Exchange. W tym scenariuszu niektóre wiadomości mogą pozostać niezaszyfrowane; niniejsza aktualizacja usuwa ten problem. Aktualizacja usuwa dodatkowo inne problemy nieusunięte w dodatku SP2 do programu Microsoft Outlook 2002 SP2.

W tym artykule opisano, jak pobrać i zainstalować aktualizację programu Outlook 2002 z dnia 22 stycznia 2003.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji programu Outlook 2002 z dnia 22 stycznia 2003 r., zobacz biuletyn zabezpieczeń w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-003.mspx
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

WAŻNE: Aby zainstalować opisaną w tym artykule aktualizację programu Outlook 2002 z 22 stycznia 2003 r., Instalator Microsoft Windows musi być w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym wymaganiu, zobacz część „Wymagania dotyczące aktualizacji programu Windows Installer 2.0” w tym artykule.

Aktualizacja klienta

WAŻNE: Aby zainstalować aktualizację klienta, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2) do pakietu Microsoft Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalacji dodatku SP-2 dla pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325671 Opis dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP
Jeśli program Microsoft Outlook został zainstalowany z dysku CD-ROM, istnieją następujące dwie opcje:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.
  — lub —
 • Wykonanie kroków podanych w tym artykule w celu zainstalowania wyłącznie aktualizacji programu Outlook 2002 z 22 stycznia 2003.
UWAGA: Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji klienta z witryny sieci Web Aktualizacje produktów Office. Witryna sieci Web Aktualizacje produktów Office wykrywa rodzaj instalacji pakietu Microsoft Office i monituje o zainstalowanie tylko tych składników, które są wymagane do pełnego zaktualizowania instalacji pakietu Office.

Witryna sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby witryna Aktualizacja produktów pakietu Office wykryła dostępne aktualizacje, należy ją zainstalować na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zainstalować witrynę sieci Web Aktualizacje produktów Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.

Instalacja tylko aktualizacji programu Outlook 2002 z 22 stycznia 2003 r.

Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację klienta:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Olk1006.exe w wybranym folderze.
 3. W programie Eksplorator Windows kliknij dwukrotnie plik Olk1006.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o instalowanie aktualizacji.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 6. Po wyświetleniu monitu, włóż dysk CD z pakietem Office do stacji dysków CD-ROM i kliknij przycisk OK.
 7. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji, nie można jej usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed instalacji, należy całkowicie usunąć pakiet Microsoft Office XP, a następnie ponownie go zainstalować z oryginalnego dysku CD.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji klienta, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aktualizacja administracyjna

UWAGA: Przed zainstalowaniem aktualizacji administracyjnej, korzystając z kroków wymienionych w tym artykule, należy sprawdzić, czy jest zainstalowany dodatek Service Pack 1 do pakietu Microsoft Office XP lub dodatek SP2 do pakietu Office XP.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące możliwości otrzymania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Jeżeli pakiet Microsoft Office 2002 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i wdrożyć ją na komputerze użytkownika.

Jeżeli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Aby pobrać aktualizację klienta na pulpit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. W programie Eksplorator Windows kliknij dwukrotnie plik Olk1006a.exe.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 4. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz polecenie C:\Olk1006a, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 6. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\Olk1006a\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE,
  gdzie ścieżka_administracyjna to ścieżka do punktu instalacji administracyjnej produktu pakietu Office (na przykład C:\Outlook2002),

  plik MSI jest pakietem bazy danych .msi dla programu z pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi),

  a plik_MSP jest nazwą publicznej aktualizacji instalacji administracyjnej (na przykład Outlookff.msp).
 7. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu,
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP),

  plik_MSI jest pakietem baz danych MSI dla produktu Office XP (na przykład ProPlus.msi),

  a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (uwzględniana jest wielkość liter), które muszą być ponownie zainstalowane podczas aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć opcji REINSTALL=ALL lub następujących funkcji:
  OUTLOOKNonBootFiles, OUTLOOKFiles.


  UWAGA: Do wyżej podanych wierszy polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć ingerencji użytkownika i uniknąć wyświetlania okien dialogowych instalowania lub Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalacji publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można również przeczytać następujący artykuł z zestawu Resource Kit dla pakietu Microsoft Office XP:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja programu Outlook 2002 z 22 stycznia 2003 r. zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
 Nazwa pliku  Wersja -------------------------- Outlook.exe  10.0.4510.0 Envelope.dll  10.0.4517.0 Exsec32.dll  10.0.4803.0 Impmail.dll  10.0.4406.0 Outlcm.dll   10.0.4712.0 Outllib.dll  10.0.4712.0 Outlmime.dll  10.0.4608.0 Outlph.dll   10.0.4705.0 Recall.dll   10.0.4721.0
Aby ustalić, czy aktualizacja programu Outlook 2002 z 22 stycznia 2003 r. jest zainstalowana, uruchom program Microsoft Outlook, a następnie kliknij polecenie Microsoft Outlook — informacje w menu Pomoc. Jeśli aktualizacja jest zainstalowana, wersja produktu to 10.4712.4219.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzania wersji pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office
UWAGA: Jeżeli aktualizacja programu Outlook 2002 z 22 stycznia 2003 r. jest już zainstalowana na komputerze, podczas próby jej zainstalowania zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Aktualizacja — wymagania dotyczące Instalatora w wersji 2.0 dla systemu Windows

Instalacja aktualizacji programu Outlook 2002 z 22 stycznia 2003 r. wymaga Instalatora Microsoft Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Dodatek Service Pack 3 (SP3) do systemu Microsoft Windows 2000 oraz system Microsoft Windows XP zawierają tę wersję programu Windows Installer. Aby zainstalować najnowszą wersję programu Windows Installer, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Problemy rozwiązywane przez aktualizację

Aktualizacja programu Outlook 2002 z 22 stycznia 2003 r. rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
330073 OL2002: Location field not populated when scheduling resource account
331483 OL2002: You Cannot Use the Quick Key Search in a Large Shared Inbox Folder
331788 OL2002: The Mso.dll File Stops Responding When You Switch Between Custom Form Messages
Aktualizacja usuwa następujące problemy, które nie zostały wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

OL2002: Delegowany użytkownik, który ma pełne uprawnienia do skrzynki pocztowej, nie może odwołać wiadomości

Nie można odwołać wiadomości wysłanej przez innego użytkownika, który delegował Tobie uprawnienia do swojego konta, nawet w przypadku pełnych uprawnień do jego skrzynki pocztowej.

OL2002: Encrypted Messages with HTML Bodies and V1Exchange Server Security Are Not Encrypted

Podczas szyfrowania wiadomości HTML z użyciem certyfikatu V1 Exchange Server wydanego przez usługę KMS (Key Management Service) programu Microsoft Exchange niektóre wiadomości pozostają niezaszyfrowane.

OL2002: Space From IMAP User Name Is Stripped After You Configure an Internet Message Access Protocol (IMAP) Account

Wpisanie nazwy użytkownika zawierającej spację podczas ustawiania konta IMAP powoduje, że spacja jest usuwana. Na przykład wpisując „Jan Kocoń” (bez cudzysłowu), nazwa użytkownika zostaje wyświetlana w postaci „JanKocoń”.

OL2002: Invalid Client-Side Only Rule Causes Outlook to Stop Responding

Nieprawidłowa reguła po stronie klienta wskazująca na nieistniejący serwer Microsoft Exchange może spowodować, że program Outlook przestanie odpowiadać (zawiesi się). Program Outlook przestaje odpowiadać podczas uruchomienia, a następnie po wyświetleniu okna dialogowego Kreator odpowiedzi. W obu przypadkach jest to zjawisko tymczasowe i klient po pewnym czasie może kontynuować pracę.

OL2002: Outlook Stops Responding When You Use Forms with Calc Fields and Data Access Objects (DAO)

Program Outlook może przestać odpowiadać (zawiesić się) podczas korzystania w programie Outlook z formularzy, w których kodzie vbscript występują obiekty DAO. Następnie program może otworzyć inny formularz, który używa pola formuły.

OL2002: Contact Links That Are Created by Resolving the Contact from a Public Folder Cannot Be Retrieved Programmatically

Jeżeli program Outlook nie działa i jeśli w celu utworzenia w wiadomości łącza do kontaktu zostanie kliknięty przycisk Kontakty (znajdujący się na końcu wiadomości obsługującej łączenie kontaktów) i gdy jednocześnie kontakt znajduje się w folderze Kontakty w folderze publicznym, nie będzie można pobrać informacji o kontakcie z użyciem programowania.

OL2002: Reminders May Not Appear As Expected If You Are Using Terminal Services or Have Adjusted the Security in the Registry

Przypomnienia nie są poprawnie wyświetlane w przypadku wystąpienia jednego z następujących scenariuszy:
 • W środowisku, w którym znajduje się wiele komputerów z serwerem terminali systemu Windows zgromadzonych w klastrze z użyciem Równoważenia obciążenia sieciowego.
  lub
 • W środowisku, w którym nie występują serwery terminali systemu Windows oraz serwery są połączone z użyciem metody Równoważenia obciążenia sieciowego niebędącej metodą Równoważenia obciążenia sieciowego systemu Windows.
  lub
 • Użytkownik zarejestrowany na komputerze nie ma uprawnień do modyfikowania klucza rejestru First-Run znajdującego się w gałęzi HKLM.


OL2002: Korean: Extra English Is Added When You Use the Korean Global Input Method Editor (IME) to Modify an Entry in Grid View of Outlook

Dodanie w koreańskiej wersji programu Outlook 2002 znaków z koreańskiego zestawu znaków DBCS (zestaw znaków dwubajtowych) w polu numerycznym w widoku siatki listy Kontakty (i karty), na przykład w polu Telefon, może spowodować dodanie przypadkowych znaków angielskich w polu Edycja.

OL2002: Cannot Set Memo As the Default Print Style When You Print From an IMAP Folder

Podczas drukowania ze skrzynki odbiorczej IMAP program Outlook korzysta ze stylu tabeli. Podczas drukowania z pliku folderów osobistych (.pst) lub skrzynki odbiorczej programu Microsoft Exchange, program Outlook korzysta ze stylu noty.

OL2002: Meeting Requests Are Saved to the Wrong Personal Folders Calendar

Jeżeli zostanie zaakceptowane wezwanie na spotkanie przesłane dalej do pliku pst, gdy domyślny punkt dostarczania został zmieniony z pliku folderów osobistych (pst) na skrzynkę pocztową programu Exchange Server, spotkanie będzie wyświetlane w kalendarzu pliku folderów osobistych, a nie w magazynie domyślnym. This update was first included in Microsoft Office XP Service Pack 3.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
inf OFFXP fix list security_patch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 812262 — ostatni przegląd: 12/08/2015 01:50:37 — zmiana: 7.1

Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbinfo KB812262
Opinia