Aktualizacje narzędzi obsługi w dodatku SP4 do systemu Windows 2000

Streszczenie
Personel obsługi technicznej i administratorzy sieci mogą korzystać z narzędzi obsługi systemu Windows 2000, które są pomocne w zarządzaniu siecią i rozwiązywaniu problemów. Dodatek Service Pack 4 (SP4) do systemu Windows 2000 zawiera aktualizacje dla następujących narzędzi obsługi.
 • Iadstools.dll
 • Replmon.exe
 • Netdiag.exe
 • Repadmin.exe
 • Netdom.exe
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatku SP4 do systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Więcej informacji
Narzędzia obsługi nie są automatycznie instalowane podczas instalowania dodatku SP4 dla systemu Windows 2000. Klienci korzystający z systemu Microsoft Windows 2000 Datacenter Server muszą skontaktować się z producentami OEM (Original Equipment Manufacturer) w celu uzyskania informacji o zaktualizowanych narzędziach obsługi.

Zaktualizowane narzędzia są dostępne w pliku Support\Tools\Support.cab na dysku CD-ROM z dodatkiem SP4 dla systemu Windows 2000.Plik pomocy dla narzędzi obsługi systemu Windows 2000 (W2rksupp.chm) znajduje się w pliku Support.cab. Plik ten zawiera opis każdego pliku oraz informacje o składni, przykładowe dane wyjściowe i uwagi. Pomoc zawiera także konkretne informacje dotyczące korzystania z tych narzędzi. W celu uzyskania dodatkowej pomocy wpisz nazwa_narzędzia /help w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby pobrać zaktualizowane narzędzia obsługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------------  15-sty-2003 15:42   1.0.0.2230   827 443  Iadstools.dll  15-sty-2003 15:42   1.0.0.2230  1 191 987  Replmon.exe  04-sty-2003 23:50  5.0.2195.6614   389 904  Netdiag.exe  04-cze-2003 23:50  5.0.2195.6666   55 056  Repadmin.exe  16-gru-2002 16:24  5.0.2195.6624   115 984  Netdom.exe

Netdiag

Ten plik binarny zawiera poprawkę z rozwiązaniem problemu, który występuje, gdy używa się przełącznika /debug w programie Netdiag.exe. Po uruchomieniu polecenia netdiag.exe /debug niektóre adresy IP w strumieniu wyjściowym są niepoprawne, na przykład pierwsza liczba w adresie IP jest niepoprawna.Do programu Netdiag.exe dodano nową funkcję, dzięki której administrator lokalny może obecnie wyświetlić obowiązujące w domenie zasady zabezpieczeń IPSec. Przed aktualizacją program Netdiag.exe wymagał zalogowania się jako administrator domeny, aby możliwe było skorzystanie z tej funkcji.

Netdom

Zmiana programu Netdom.exe polega na tym, że obecnie filtrowanie według identyfikatora zabezpieczeń (SID) podczas tworzenia zaufania zewnętrznego jest domyślnie włączone. Użytkownik jest informowany o tej zmianie przez odpowiedni komunikat. W programie Netdom.exe można w dalszym ciągu wyłączyć filtrowanie według identyfikatora SID. Zmiana ta była wymagana, aby można było ustanowić las domyślnym obszarem zabezpieczeń.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 812809 — ostatni przegląd: 10/29/2007 17:58:00 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbinfo kbproductlink KB812809
Opinia