Você está offline; aguardando reconexão

Informacje o wersji dotyczące dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Streszczenie
W tym artykule znajduje się lista artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zawierających informacje o wersji dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Microsoft Windows 2000. Na liście uwzględniono artykuły, w których opisane są problemy z dodatkiem SP4 dla systemu Windows 2000. Aby wyświetlić artykuł, kliknij jego numer.

W tym artykule nie wymieniono wszystkich poprawek uwzględnionych w dodatku SP4 dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów rozwiązanych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327194 Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 How to Obtain the Latest Windows 2000 Service Pack
Więcej informacji

Zabezpieczenia

827664 Local security policy values may revert to the values that are stored in Secedit.sdb after you install Windows 2000 Service Pack 4

Zgodność aplikacji

821546 Overview of the "Impersonate a Client After Authentication" and the "Create Global Objects" security settings
823087 Internet Explorer times out while it loads Web pages if Norton Internet Security 2001 is installed
823485Występuje błąd po użyciu programu opartego na systemie .NET Framework 1.0 na serwerze terminali z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
827803 You receive an error when you use Application Center 2000 Service Pack 1 with Windows 2000 Service Pack 4

Obsługa sieci

821256 The 802.1X PEAP authentication method is overridden when you install the Cisco Client utility with the Aironet adapter
300684 Information about configuring Windows for domains with single-label DNS names

Instalacja

821258Zalecenia dotyczące wolnego miejsca wymaganego podczas instalacji poprawki Service Pack 4 dla systemu Windows 2000
822384 Some Windows 2000 hotfixes may cause a conflict with Service Pack 4 (SP4) for Windows 2000

Inne

820101 Często zadawane pytania dotyczące maszyny wirtualnej firmy Microsoft i dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000
819758 Windows Media Tools 4.1 not available in Windows 2000 Service Pack 4 and later versions
818952 The Key Management service does not start after you install Windows 2000 Service Pack 4
Propriedades

ID do Artigo: 813432 - Última Revisão: 10/29/2007 17:58:01 - Revisão: 4.4

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4

  • kbproductlink kbinfo KB813432
Comentários
= 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >