Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Za pomocą programu Internet Explorer nie można się zalogować do zabezpieczonych witryn sieci Web ani połączyć się z nimi

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wprowadzenie
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów w przypadku, gdy nie można się zalogować do zabezpieczonych witryn sieci Web ani połączyć się z nimi za pomocą programu Internet Explorer.
Metody rozwiązania problemu

Metoda 1. Włączenie widoku zgodności w celu wyświetlenia bezpiecznej witryny sieci Web w programie Internet Explorer 8

Witryna sieci Web może nie być w pełni zgodna z programem Internet Explorer 8 i nie być poprawnie wyświetlana. W celu rozwiązania problemu można spróbować włączyć widok zgodności dla danej witryny sieci Web. Aby włączyć widok zgodności, należy kliknąć przycisk zgodności w prawym górnym rogu okna.

Przycisk zgodności

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania trybu zgodności w programie Internet Explorer 8, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
956197 Niektóre witryny sieci Web mogą nie być wyświetlane poprawnie lub mogą nie działać prawidłowo w programie Windows Internet Explorer 8

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować inne metody rozwiązania problemu opisane w tej sekcji.

Metoda 2. Sprawdzenie, czy ustawienia daty i godziny na komputerze są poprawne

Aby sprawdzić, czy konfiguracja daty i godziny na komputerze jest poprawna, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne, a następnie kliknij pozycję Data i godzina.
 3. Kliknij kartę Data i godzina.
 4. Upewnij się, że ustawienia daty i godziny zostały skonfigurowane do używania bieżącej daty i godziny, a następnie kliknij przycisk OK.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować inne metody rozwiązania problemu opisane w tej sekcji.

Metoda 3. Wyczyszczenie stanu protokołu SSL

Należy wyczyścić stan protokołu SSL (Secure Sockets Layer). W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zawartość, a następnie kliknij pozycję Wyczyść stan SSL.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować inne metody rozwiązania problemu opisane w tej sekcji.

Metoda 4. Ponowne zarejestrowanie plików dll

Pliki bibliotek dołączanych dynamicznie mają rozszerzenie dll. Są to zbiory procedur, które są przechowywane w celu udostępnienia programom. Jeśli te pliki są uszkodzone lub nieaktualne, mogą być przyczyną problemów z komputerem. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie zarejestrować pliki dll.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu


Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, należy ponownie zarejestrować pliki dll programu Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące ciągi, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Kliknij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlony komunikat, że funkcja DllRegisterServer w pliku nazwa_pliku powiodła się.
 5. Wpisz polecenie exit.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Metoda 5. Zresetowanie ustawień programu Internet Explorer

Jeśli przyczyną problemu są uszkodzone lub niezgodne ustawienia albo dodatki programu Internet Explorer, zazwyczaj można go rozwiązać przez zresetowanie ustawień programu Internet Explorer.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu


Aby użyć funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer z poziomu Panelu sterowania, wykonaj następujące czynności:
 1. Zakończ wszystkie programy, łącznie z programem Internet Explorer, jeśli jest uruchomiony.
 2. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  inetcpl.cpl
  Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista, kliknij przycisk StartPrzycisk Start. Następnie wpisz następujące polecenie w polu Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij klawisz ENTER:
  inetcpl.cpl
  . Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. W obszarze Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj. Następnie ponownie kliknij przycisk Resetuj.
 5. Gdy ustawienia programu Internet Explorer zostaną zresetowane, kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer.
 6. Uruchom ponownie program Internet Explorer. Jeśli nadal nie można uruchomić programu Internet Explorer, przejdź do sekcji Metoda 7.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Metoda 6. Przywrócenie poprzedniego stanu komputera za pomocą narzędzia Przywracanie systemu

Funkcja Przywracanie systemu w systemie Windows XP tworzy „migawkę” krytycznych plików systemowych oraz niektórych plików programów i zapisuje te informacje jako punkty przywracania. Te punkty przywracania umożliwiają przywrócenie wcześniejszego stanu systemu Windows XP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania punktów przywracania w celu przywrócenia poprzedniego stanu systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306084 Jak przywrócić poprzedni stan systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania punktów przywracania w celu przywrócenia poprzedniego stanu systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
936212 Jak naprawić system operacyjny i jak przywrócić wcześniejszą konfigurację systemu operacyjnego w systemie Windows Vista (j. ang.)

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować inne metody rozwiązania problemu opisane w tej sekcji.

Metoda 7. Przeskanowanie wszystkich plików chronionych za pomocą ochrony plików systemu Windows przy użyciu Kontrolera plików systemowych (SFC.exe)

Należy użyć Kontrolera plików systemowych z parametrem /scannow, aby natychmiast przeskanować wszystkie pliki systemowe chronione za pomocą ochrony plików systemu Windows i sprawdzić ich wersje. Jeśli Kontroler plików systemowych wykryje, że taki plik został zastąpiony, pobierze poprawną wersję pliku z folderu pamięci podręcznej (Systemroot\System32\Dllcache) lub z plików źródłowych instalacji systemu Windows, a następnie zamieni niepoprawny plik. Ponadto Kontroler plików systemowych sprawdza i ponownie wypełnia folder pamięci podręcznej. Aby móc uruchomić Kontrolera plików systemowych, należy się zalogować jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.

Aby uruchomić Kontroler plików systemowych z parametrem /scannow, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz ciąg sfc /scannow, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Kontrolera plików systemowych w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310747 Opis narzędzia Kontroler plików systemowych (Sfc.exe) w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (j. ang.)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Kontrolera plików systemowych w systemie Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
929833 Jak rozwiązywać problemy z brakującymi lub uszkodzonymi plikami systemowymi za pomocą narzędzia Kontroler plików systemowych w systemie Windows Vista lub Windows 7

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować inne metody rozwiązania problemu opisane w tej sekcji.
automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 813444 — ostatni przegląd: 02/25/2010 12:18:51 — zmiana: 4.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business

 • kbmsifixme kbfixme kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444
Opinia