Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikaty o błędach: „Nie można załadować pliku Hlink.dll” lub „Program PowerPoint nie może załadować pliku Hlink.dll”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Niniejszy artykuł powstał przez połączenie następujących dostępnych wcześniej artykułów: 291892 i 237470
Symptomy
Podczas przeglądania prezentacji programu PowerPoint może zostać wyświetlony jeden lub oba z następujących komunikatów o błędach:
Nie można załadować pliku „hlink.dll” programu Microsoft PowerPoint.
Program Microsoft PowerPoint nie mógł załadować pliku „hlink.dll” .
Przyczyna
Ten problem może występować, jeżeli plik Hlink.dll jest uszkodzony lub jego wersja jest nieprawidłowa.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć plik Hlink.dll z dysku twardego, jeżeli istnieje, a następnie zastąpić ten plik. Plik Hlink.dll jest przechowywany na dysku CD z systemem Microsoft Windows i może być zainstalowany z programem Microsoft Internet Explorer. Aby zastąpić plik Hlink.dll, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim wypadku należy skorzystać z dokumentacji danego produktu, aby wykonać te kroki.

Metoda 1: Ponowne zainstalowanie programu Internet Explorer


Uwaga: Dostępnych jest wiele wersji programu Internet Explorer przeznaczonych dla różnych systemów operacyjnych, dlatego należy skorzystać z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base ułatwiających ustalenie najlepszej metody ponownego instalowania danej wersji programu Internet Explorer:
258893 Informacje dotyczące ponownego instalowania programu Internet Explorer
256340 Informacje o instalacji programu Internet Explorer na komputerze z systemem Windows 2000

Metoda 2: Wyodrębnienie pliku Hlink.dll

 1. Zapisz otwarte pliki, a następnie zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 3. W polu Nazwa wpisz hlink.dll.
 4. Upewnij się, że w polu Szukaj w jest wybrany dysk C, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
 5. Jeżeli plik Hlink.dll zostanie znaleziony, kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 6. Zmień nazwę pliku Hlink.dll na Hlink.old.
 7. Włóż dysk CD z systemem Microsoft Windows 2000 lub Windows XP do stacji dysków CD lub DVD.
 8. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 9. Aby wyodrębnić plik Hlink.dll, w oknie Uruchom wpisz następujący wiersz polecenia, gdzie dysk jest literą dysku stacji CD lub DVD, a windows jest folderem zawierającym system operacyjny Windows:
  expand dysk:\i386 hlink.dl_ c:\windows\system32\hlink.dll
  Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij ponownie przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 11. Aby ręcznie zarejestrować plik Hlink.dll w 32-bitowym systemie operacyjnym, w oknie dialogowym Uruchom wpisz następujący wiersz polecenia, gdzie windows jest folderem zawierającym system operacyjny Windows:
  c:\windows\system32\regsvr32 /s c:\windows\system32\hlink.dll
  Kliknij przycisk OK.
hyperlink error ppt ppt11 ppt2003 2003 powerpnt 11.0 failed to load dll can t be loaded prb OfficeErrorMessages 10038 ppt2000, ppt2002 kbnoOfficeAlertID PPT2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 813726 — ostatni przegląd: 01/09/2008 13:43:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition

 • kberrmsg kbnofix kbprb KB813726
Opinia