Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

POPRAWKA: Błąd usługi RPC powoduje blokadę odpowiadania przez wątki w aplikacjach ASP/COM+

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ten problem dotyczy dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Microsoft Windows 2000.
Symptomy
Na aplikacje ASP, które wykonują wywołania COM obejmujące wiele procesów, może wpływać błąd w usłudze zdalnego wywoływania procedur (RPC), powodujący, że wątki przestają odpowiadać („zawieszają się”). Może zostać przekroczony limit czasu klientów sieci Web, a wraz z upływem czasu mogą się zwiększać wskazania liczników wydajności Wykonywanie żądań i Żądania w kolejce. Stany tych liczników mogą nigdy nie powrócić do zera, nawet w trakcie okresu bezczynności witryny sieci Web.
Przyczyna
Błąd w programie obsługi RPC może powodować, że lokalne wywołania COM przestaną odpowiadać. Ten problem występuje tylko w przypadku, gdy z wielu wątków jest szybko wysyłanych kilka lokalnych wywołań RPC, a każdy wątek ma unikatowy zestaw poświadczeń zabezpieczeń.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  03-lut-2003 17:11 5.0.2195.6661 431 888 Rpcrt4.dll
Uwaga Z powodu zależności między plikami najnowsza poprawka lub funkcja zawierająca ten plik zawiera również dodatkowe pliki, takie jak Ole32.dll czy Rpcss.dll.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.
Więcej informacji
Ten błąd występuje w kilku poprawkach wydanych po opublikowaniu dodatku SP3, między innymi w następujących aktualizacjach krytycznych dostępnych w witrynie Windows Update:
331953 MS03-010: Luka w programie mapowania punktów końcowych wywołań RPC umożliwia ataki typu „odmowa usługi” (DoS)
Ponadto kilka poprawek dostępnych za pośrednictwem pomocy technicznej firmy Microsoft wyłącznie na żądanie również zawiera ten błąd:
326803 Niektóre poprawki dla technologii OLE w systemie Windows 2000 mogą powodować konflikt z dodatkiem SP3 dla systemu Windows 2000 (j. ang.)
322953 Nie można przeglądać drukarek podczas próby drukowania lub przeglądania kolejek wydruku (j. ang.)
326964 Losowe naruszenia praw dostępu w programie Rpcss (j. ang.)
327148 Usługa RPC zatrzymuje się z identyfikatorem zdarzenia 7031
326330 Usługa klastrowania wykrywa błędy zdalnego wykonywania procedur (RPC) 1726 i 1722 (j. ang.)
329688 POPRAWKA: Komunikat o błędzie RPC_S_CALL_FAILED podczas wywoływania wielowątkowej aplikacji klienta za pomocą serwera COM (j. ang.)
810008 Aktywne połączenia usługi RPC są zamykane (j. ang.)
328924 INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 22
330081 INFO: Dostępność pakietu zbiorczego poprawek dotyczących modelu COM+ nr 23 opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000 (j. ang.)
810578 INFO: Dostępność pakietu Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ Hotfix Rollup Package 24
Jeśli zainstalowano którąkolwiek poprawkę wydaną po opublikowaniu dodatku SP3 znajdującą się na tej liście, ten błąd znajduje się w systemie i może powodować problemy podczas wykonywania wywołań COM przez strony ASP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 814119 — ostatni przegląd: 02/26/2014 23:28:15 — zmiana: 2.5

Microsoft Windows 2000

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbfix kbwin2000presp4fix kbcomplusobj kbbug KB814119
Opinia