Przegląd kreatora aktualizacji krytycznej programu SQL 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała kreatora aktualizacji krytycznej SQL z myślą o ochronie użytkowników, którzy mogą być narażeni na atak robaka Slammer. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak chronić się przed robakiem Slammer, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: W tym artykule opisano sposób pobierania i uruchamiania kreatora aktualizacji krytycznej SQL.
Więcej informacji

Jak pobrać i uruchomić kreatora aktualizacji krytycznej SQL

Ważne Przed zainstalowaniem kreatora aktualizacji krytycznej SQL na komputerze z systemem Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows NT 4.0 należy zalogować się do komputera jako administrator lokalny lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby pobrać i zainstalować tylko kreatora aktualizacji krytycznej SQL:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Wybierz odpowiedni język w polu Wybierz język znajdującym się po prawej stronie ekranu, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
 3. Kliknij znajdujące się na dole strony łącze pobieranego pliku.

  Uwaga: Nazwa pobieranego pliku zależy od tego, jaki język się wybierze, zgodnie z następującą konwencją nazewnictwa, gdzie NNN reprezentuje kod języka, dla którego plik ma zostać pobrany:
  SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi
  Jeśli na przykład został wybrany język angielski, pobierany plik będzie nosił nazwę SQL-MSDE-CriticalUpdate_ENU.msi.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi w wybranym folderze.
 5. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi pobrany w kroku 4.
 6. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe MSDE 2000/SQL Server 2000 Critical Update, kliknij przycisk Next.
 7. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk I accept the terms in the License Agreement, a następnie kliknij przycisk Next.

  Uwaga: Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego aparatu SQL Server Desktop Engine (znanego też jako MSDE2000) lub programu SQL Server 2000 albo dowolny z tych produktów jest zainstalowany, ale został już zaktualizowany do wersji, która nie jest narażona na atak robaka Slammer, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Critical Update Not Required
 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit o instalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Install.
 9. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk Finish.
Aby uzyskać informacje o tym, jak cofnąć zmiany spowodowane przez kreatora aktualizacji krytycznej SQL, należy zapoznać się z sekcją „How to Remove or Rollback” w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
330391 INF: Instalator poprawek programu SQL Server

Jeśli aktualizacja krytyczna nie powiedzie się lub wymagane są dodatkowe czynności

Podczas instalowania kreatora aktualizacji krytycznej SQL może zostać wyświetlony komunikat stwierdzający, że aktualizacja krytyczna nie powiodła się lub że są wymagane dodatkowe czynności. Listę komunikatów, które mogą zostać wyświetlone, oraz czynności, jakie należy podjąć, jeśli zostaną one wyświetlone, przedstawiono poniżej.

Komunikaty o niepowodzeniu aktualizacji krytycznej

 • Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat, spróbuj ponownie zainstalować aktualizację, ale korzystając z konta z uprawnieniami administracyjnymi:
  The user account does not have sufficient privileges to run the patch. Please see your system administrator for assistance.
  W tym celu zaloguj się do komputera jako administrator lub poproś o pomoc lokalnego administratora.
 • Jeśli zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft:
  There was an error updating Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft SQL Desktop Engine 2000.

  lub

  There was an error updating Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft SQL Desktop Engine 2000 in the following languages: lista języków.
  Aby skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, kliknij przycisk Więcej informacji w oknie dialogowym MSDE 2000/SQL Server 2000Critical Update. Zostanie wtedy otwarta następująca witryna firmy Microsoft w sieci Web, na której będzie można znaleźć informacje o tym, jak skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft:

Komunikaty „Critical Update Further Action Required”

Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat, zainstaluj właściwe aktualizacje w dodatkowych językach:
Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft SQL Desktop Engine 2000 was updated successfully for język.

There are other instances of Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft SQL Desktop Engine 2000 that require this update. The following languages were detected: lista języków.
W tym komunikacie język to język instalowanej wersji kreatora aktualizacji krytycznej SQL, a lista języków to lista dodatkowych języków aparatu MSDE 2000 lub programu SQL Server 2000, które są zainstalowane na komputerze.

Aby zainstalować odpowiednie aktualizacje dla dodatkowych języków, cofnij się do strony pobierania kreatora aktualizacji krytycznej SQL, odszukaj odpowiednią aktualizację dla dodatkowych wersji językowych programu Microsoft SQL Server 2000 lub aparatu MSDE 2000, a następnie pobierz i uruchom dodatkowe aktualizacje.

Sekcja dla użytkowników zaawansowanych

Użytkownicy zaawansowani mogą zdecydować się na zainstalowanie kreatora aktualizacji krytycznej SQL, korzystając z dodatkowych opcji wiersza polecenia, które są obsługiwane przez Instalatora Windows i tę aktualizację. Aby zainstalować aktualizację, korzystając z dodatkowych opcji wiersza polecenia:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij odpowiedni język w polu Wybierz język znajdujący się po prawej stronie ekranu i kliknij przycisk Przejdź.
 3. Kliknij znajdujące się na dole strony łącze pobieranego pliku.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi w wybranym folderze.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  msiexec /i ścieżka aktualizacji\SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi DETAILS=1
  W tym poleceniu ścieżka aktualizacji jest ścieżką aktualizacji, która została zapisana na dysku lokalnym, a NNN jest wersją językową aktualizacji.

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /l*v Logfile.txt, co spowoduje utworzenie pliku dziennika. Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /q, aby podczas instalacji nie były wyświetlane następujące okna dialogowe MSDE 2000/SQLServer 2000 Critical Update oraz End User License Agreement.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dokończyć instalację.
Aby uzyskać ogólne informacje o przełącznikach wiersza polecenia /l i /q Instalatora Windows, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uruchomić kreatora aktualizacji krytycznej SQL w trybie rejestrowania

Aby uruchomić kreatora aktualizacji krytycznej SQL w trybie rejestrowania, należy użyć przełącznika DETAILS=1 w sposób opisany w poprzednich krokach.

Jeśli przełącznik DETAILS=1 zostanie użyty podczas instalowania kreatora aktualizacji krytycznej SQL, na pewnych oknach dialogowych aktualizacji będzie wyświetlany dodatkowy przycisk Show Details. Kliknięcie przycisku Show Details spowoduje wyświetlenie pliku dziennika zawierającego następujące informacje:
 • Nazwa wystąpienia aparatu MSDE 2000 lub programu SQL Server 2000
 • Poziom produktu aparatu MSDE 2000 lub programu SQL Server 2000 (na przykład SP2)
 • Wersja językowa aparatu MSDE 2000 lub programu SQL Server 2000 (na przykład English)
 • Wersja plików Sqlservr.exe i Ssnetlib.dll, które są zainstalowane na komputerze
 • Podsumowanie czynności, które aktualizacja spróbuje wykonać podczas aktualizowania komputera (na ekranie instalatora „Ready to Install”)
 • Podsumowanie czynności, które aktualizacja spróbuje wykonać podczas aktualizowania komputera, a także efekty tych czynności (na ekranach instalatora wyświetlanych po ekranie „Ready to Install”)
Materiały referencyjne
Aby zapoznać się z pełną listą programów, które mogą instalować program Microsoft SQL Server 2000 lub aparat MSDE 2000 i mogą być narażone na atak robaka Slammer, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 814372 — ostatni przegląd: 01/11/2015 04:58:48 — zmiana: 6.1

 • Microsoft Encarta Class Server 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbupdate KB814372
Opinia