Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Transfer plików z cyfrowego aparatu fotograficznego kończy się niepowodzeniem

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas wykonywania pewnych działań związanych z urządzeniem protokołu PTP (Picture Transfer Protocol) na komputerze z systemem Windows XP mogą wystąpić następujące symptomy:

Symptom 1:

Gdy użytkownik próbuje przesłać wiele plików lub pojedynczy duży plik z urządzenia protokołu PTP (Picture Transfer Protocol), takiego jak Sony MemoryStick, może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Komunikat o błędzie 1
Komputer nie może wykryć skanera lub aparatu fotograficznego. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane i właściwie podłączone do komputera.
Komunikat o błędzie 2
Nie można skopiować bieżącego obrazu. Aby skopiować ten obraz, kliknij przycisk „Spróbuj ponownie”. Aby zatrzymać kopiowanie, kliknij przycisk „Anuluj”.
Kliknięcie przycisku Spróbuj ponownie spowoduje ponowne wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Symptom 2:

Gdy użytkownik próbuje przesłać pojedynczy duży plik z aparatu PTP USB na lokalny dysk twardy w Eksploratorze Windows, okno kopiowania przestaje odpowiadać na około dwie minuty. Następnie okno kopiowania znika, a na docelowym dysku twardym jest tworzony plik o rozmiarze 0 bajtów.

Symptom 3:

Gdy użytkownik próbuje przesłać pojedynczy duży plik z aparatu PTP USB na lokalny dysk twardy przy użyciu Kreatora skanera i aparatu fotograficznego, transfer plików natychmiast kończy się niepowodzeniem i zostaje wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Kreator skanera i aparatu fotograficznego — Nie można skopiować bieżącego obrazu.
Aby skopiować ten obraz, kliknij przycisk „Spróbuj ponownie”. Aby zatrzymać kopiowanie, kliknij przycisk „Anuluj”.
Kliknięcie przycisku Spróbuj ponownie spowoduje ponowne wyświetlenie komunikatu o błędzie.
Przyczyna
Symptom 1

Symptom 1 występuje, ponieważ sterownik protokołu PTP dostarczony przez firmę Microsoft ma następujące ograniczenia:
 • Liczba jednocześnie przesyłanych plików jest ograniczona do 2048.
 • Rozmiary plików nie mogą przekraczać 210 megabajtów (MB).
Symptom 2

Symptom 2 występuje na skutek błędu w sterowniku protokołu PTP (ptpusd.dll).

Symptom 3

Symptom 3 występuje na skutek błędu w Kreatorze skanera i aparatu fotograficznego.
Rozwiązanie
Symptom 1

W celu rozwiązania tego problemu należy zastosować poprawkę opisaną w tym artykule.

Symptom 2 i symptom 3

Aparat można podłączyć przy użyciu standardu klasy pamięci masowej USB (MSC, Mass Storage Class) zamiast protokołu PTP. Następnie można przetransferować duże pliki za pomocą Eksploratora Windows.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania problemu opisanego w symptomie 1 należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Data  Godzina Wersja  Rozmiar  Nazwa pliku SP ------------------------------------------------------ 03-gru-2003 13:06 5.1.2600.112 148 992 Ptpusd.dll 1 03-gru-2003 12:01 5.1.2600.1179 151 040 Ptpusd.dll 2
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
winxp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 814390 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 5.2

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814390
Opinia